Názor

Proč je ve stavebnictví nedostatek učňů, proč se vyučení nevěnují svému oboru?
Názor

Proč je ve stavebnictví nedostatek učňů, proč se vyučení nevěnují svému oboru?

Cihlářský svaz Čech a Moravy oslovil zástupce středních odborných škol a učilišť a pokusil se zprostředkovat jejich názory, co je pálí, co zvládají a kde by bylo možné něco zlepšit. Mj. se ukazuje, že na Slovensku řeší v tomto směru podobné problémy jako u nás. V prvním rozhovoru odpovídá na otázky František Tesař ze Střední školy stavebních […]

Legislativa Názor Průmysl a obchod

Názor ČKAIT: Rekodifikace stavebního práva je kvapná práce bez promyšlené analýzy

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se na tiskové konferenci vyjádřila k materiálu předloženému Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s názvem Věcný záměr stavebního zákona (VZ). Ministerstvo ho předložilo počátkem ledna. Komora oceňuje snahu o vypracování „Věcného záměru – Rekodifikace veřejného stavebního práva“. Je dobře, že věcný záměr vychází […]

Názor Průmysl a obchod

ICOMOS nesouhlasí s věcným záměrem novely stavebního zákona

Návrh novely stavebního zákona podle české pobočky Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) umožňuje budoucí devastaci kulturních památek, včetně těch pod ochranou UNESCO. Zákon podle ní vznikl netransparentně v režii stavební lobby. Český národní komitét ICOMOS to uvedl v tiskové zprávě. Stejně jako v případě otevřeného dopisu rektorů několika vysokých škol a historiků umění […]

Česká rada pro šetrné budovy bojuje s fámami a mýty o rekuperaci a zeteplování
Názor

Česká rada pro šetrné budovy bojuje s fámami a mýty o rekuperaci a zeteplování

V poslední době se v řadě médií objevily informace o nových nárocích na energetickou úspornost budov, vyžadovaných směrnicí EU. Protože autoři těchto příspěvků někdy v souvislosti s touto tematikou uváděli zcela matoucí informace o větrání, zveřejnila Česká rada pro šetrné budovy příspěvek Františka Macholdy, který uvádí nesmyslné informace na pravou míru. Ačkoliv je příspěvek svým stylem […]

Názor Průmysl a obchod

ČKAIT upozorňuje dopisem ministryni na nedostatky pražských stavebních předpisů

ČKAIT připravila v letech 2015–2016 tiskové konference o pražských stavebních předpisech, na kterých upozorňovala na jejich nedostatky. I přesto mají platit, a to s účinností od 1. srpna 2016. Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha ČKAIT, k tomu dodává: „Hlavní město Praha vydalo nové stavební předpisy platné na území hlavního města s účinností od 1. […]

Názor

ČKA: Novelizovat stavební zákon nemá smysl, je třeba zcela nový

Architekti, stavebníci, zadavatelé projektů, politická reprezentace i veřejnost jsou zajedno: stavební proces je v České republice příliš zdlouhavý a složitý. Nově připravovaná novela stavebního zákona to měla změnit. Aktuálně však byla novela vrácena Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování, a to především z důvodu, že nesplnila právě požadavek na zjednodušení […]

Legislativa Názor

Vyjádření ČKA k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

Česká komora architektů (ČKA) kritizuje návrh památkového zákona, který připravilo ministerstvo kultury. Návrh podle komory nezohledňuje architektonickou tvorbu a chybí v něm citlivá interpretace památek v souvislosti s vývojem civilizace a kultury. Norma, kterou už schválila vláda, by měla začít platit v roce 2018.Problematikou se bude zabývat konference Legislativa v památkové péči dne 15. 2. 2016. Vyjádření […]

Názor Průmysl a obchod

Vyjádření ČKAIT k pátečnímu hlasování Sněmovny, které otvírá cestu k trvalému zpoplatnění přístupu k technickým normám

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydala tiskovou zprávu k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.), požadujícímu zrušení § 196 odst. 2 stavebního zákona. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na […]

ČKAIT odmítá zrušení paragrafu 196 stavebního zákona a zpoplatnění přístupu k normám
Názor Průmysl a obchod

ČKAIT odmítá zrušení paragrafu 196 stavebního zákona a zpoplatnění přístupu k normám

Sněmovní hospodářský výbor v listopadu doporučil vypustit ze stavebního zákona odstavec 2 paragrafu 196, který říká, že pokud stavební zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná. „Myslím, že vláda by měla podporovat […]