Názor

Názor

Otevřená odpověď předsedy ČKAIT Pavla Křečka na otevřený dopis

Vážení čtenáři, níže najdete reakci Ing. Pavla Křečka na otevřený dopis, který mu zaslali tři autorizovaní inženýři. Dopis jsme publikovali ve zkrácené verzi v časopise Materiály pro stavbu 9/2015 a v plném znění na tomto portálu v rubrice Aktuality/Názor 20. 11. 2015. Odpověď předsedy ČKAIT jsme po dohodě s komorou převzali z jejích webových stránek. […]