Materiály

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 1 – pohled do minulosti
Materiály Střechy

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 1 – pohled do minulosti

Hydroizolační vrstva chránící určité prostředí před nepříznivými účinky vody musí být ve většině případů souvisle vodotěsná. Při použití materiálů v pásech je nutné tyto pásy spojovat navzájem a ve většině případů i s podkladní plochou. Tou může být vodorovná nebo sklonitá stavební konstrukce nebo již jedna z dříve položených hydroizolačních vrstev. Různé technologie spojování asfaltových […]

Svislé drenážní vrstvy pro ochranu spodní stavby
Materiály

Svislé drenážní vrstvy pro ochranu spodní stavby

Minulý rok jsme uveřejnili v čísle 5/2007 článek věnovaný obvodovým drenážím u staveb a na něj navazující průzkum výrobků pro liniové odvodnění. Uvedli jsme krátký exkurz do historie, důvody pro používání drenáží, zásady jejich navrhování. Zmínili jsme různé druhy drenážního potrubí a revizních šachet. V tomto čísle se k tématu vracíme a podrobněji se zabýváme svislými drenážními […]

Materiály

Využití druhotných surovin ve stavebních materiálech

Účelem využívání druhotných surovin ve stavebních materiálech je v první řadě snížení ekologické zátěže, dále dosažení ekonomických a energetických úspor. Druhotné suroviny lze využívat v různých stavebních materiálech, ať už se jedná o malty, betony, izolační materiály nebo materiály pro povrchové úpravy. V tomto příspěvku se zaměříme především na tepelněizolační materiály, protože právě k těmto materiálům […]

Plasty pro stavebnictví a architekturu 9 – Knihovny materiálů
Materiály

Plasty pro stavebnictví a architekturu 9 – Knihovny materiálů

Vztah mezi kulturou a materiály nejzřetelněji vyplývá z pojmenování civilizačních epoch podle materiálů – doba kamenná, bronzová a železná. Ve starověkých civilizacích nebylo zřetelné rozdělení oborů na vědu či umění. V té době především žádná věda, jak ji chápeme dnes, neexistovala. Nicméně bez znalostí termodynamických zákonů, krystalických struktur nebo fázových diagramů naši předci objevili […]

Nosná sláma a CO2 neutrální dům
Materiály Zděné konstrukce

Nosná sláma a CO2 neutrální dům

Tom a Jerry, dvě družice vypuštěné na zemský orbit americkou společností NASA a německou kosmickou agenturou Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, poskytly poprvé v historii vědcům důkazy o tom, že se ledy Antarktidy podstatně zmenšují [6]. V březnu 2006 vědci z Coloradské univerzity v Boulderu publikovali výsledky analýzy založené na měření družic, které potvrdily, že momentální […]

Samonivelační stěrky – kvalita a použití 1
Články Materiály

Samonivelační stěrky – kvalita a použití 1

Samonivelační stěrky, jako suché stavební směsi, patří mezi relativně mladé a moderní materiály na tuzemském stavebním trhu. Zatímco v západní Evropě a ve Skandinávii existují na trhu více než 30 let, u nás se objevují v druhé polovině 90. let min. století. Nejprve jsou dováženy od zahraničních výrobců, s rozvojem výroby suchých stavebních směsí v tuzemsku se od konce […]