Materiály

Styčníky těžkých dřevěných skeletů
Dřevěné a montované konstrukce Materiály

Styčníky těžkých dřevěných skeletů

V rámci grantového projektu „Dřevěné vícepodlažní budovy“ byla v roce 2008 v laboratořích Akademie věd a společnosti TZUS v Praze provedena mj. řada zkoušek styčníků s ocelovými deskami, které potvrdily naše teoretické předpoklady a výpočty a prokázaly jejich spolehlivost a funkční i konomickou výhodnost využití v praxi. Zde je několik výsledků z experimentálních zkoušek. KLOUBOVÉ STYČNÍKY  Styčník na obr. 1 je konstruován […]

Bezpečnostní příčky v systému suché výstavby
Materiály

Bezpečnostní příčky v systému suché výstavby

Systémy suché výstavby, tedy především konstrukce s opláštěním sádrokartonovými deskami jsou běžnou technologií. Nejčastěji se používají k budování nových příček v bytech nebo kancelářských prostorách, k opláštění stěn či ke konstrukci zavěšených podhledů. Tuto technologii však lze využít i pro mezibytové příčky a bezpečnostní příčky, které musí vykazovat zvýšenou odolnost vůči poškození a násilnému vniknutí. Výhodou systémů […]

Ekologické výhody dřeva
Dřevěné a montované konstrukce Materiály

Ekologické výhody dřeva

Strom během jeho růstu v průběhu fotosyntézy přijímá ze vzduchu kysličník uhličitý (CO2) a z půdy vodu (H2O) a výživné látky a vytváří tak organický materiál dřevo. V dalším procesu fotosyntézy se pomocí světla rozkládá energeticky chudá molekula kysličníku uhličitého na energeticky bohatý atom uhlíku a energeticky bohatou molekulu kyslíku. Kyslík (O) je opět odevzdáván […]

Umělý kámen – užití a vlastnosti
Materiály

Umělý kámen – užití a vlastnosti

Při obnově nebo restaurování kamenných objektů – sochařských děl, architektonických prvků apod. – se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v zásadě používány dva postupy: náhrada kamenem přírodním nebo doplnění kamenem umělým. Každý z nich má své výhody i nedostatky. Náhrada přírodním kamenem vyžaduje získání vhodného materiálu – v dostatečném množství i potřebné velikosti […]

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 2 – současnost
Materiály Střechy

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 2 – současnost

V první části jsme nahlédli do historie vzniku, užívání a zkoušení samolepicích asfaltových pásů. Ve druhé části se pokusím nastínit současné trendy, poznatky a zkušenosti. Asfaltové šindele Tento druh skládané krytiny, u nás vyráběný již od roku 1966, ale v širším měřítku používaný tenkrát jen v zahraničí, je asi materiálem, kde jsme se setkávali a stále setkáváme […]

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 1 – pohled do minulosti
Materiály Střechy

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 1 – pohled do minulosti

Hydroizolační vrstva chránící určité prostředí před nepříznivými účinky vody musí být ve většině případů souvisle vodotěsná. Při použití materiálů v pásech je nutné tyto pásy spojovat navzájem a ve většině případů i s podkladní plochou. Tou může být vodorovná nebo sklonitá stavební konstrukce nebo již jedna z dříve položených hydroizolačních vrstev. Různé technologie spojování asfaltových […]

Svislé drenážní vrstvy pro ochranu spodní stavby
Materiály

Svislé drenážní vrstvy pro ochranu spodní stavby

Minulý rok jsme uveřejnili v čísle 5/2007 článek věnovaný obvodovým drenážím u staveb a na něj navazující průzkum výrobků pro liniové odvodnění. Uvedli jsme krátký exkurz do historie, důvody pro používání drenáží, zásady jejich navrhování. Zmínili jsme různé druhy drenážního potrubí a revizních šachet. V tomto čísle se k tématu vracíme a podrobněji se zabýváme svislými drenážními […]

Materiály

Využití druhotných surovin ve stavebních materiálech

Účelem využívání druhotných surovin ve stavebních materiálech je v první řadě snížení ekologické zátěže, dále dosažení ekonomických a energetických úspor. Druhotné suroviny lze využívat v různých stavebních materiálech, ať už se jedná o malty, betony, izolační materiály nebo materiály pro povrchové úpravy. V tomto příspěvku se zaměříme především na tepelněizolační materiály, protože právě k těmto materiálům […]

Plasty pro stavebnictví a architekturu 9 – Knihovny materiálů
Materiály

Plasty pro stavebnictví a architekturu 9 – Knihovny materiálů

Vztah mezi kulturou a materiály nejzřetelněji vyplývá z pojmenování civilizačních epoch podle materiálů – doba kamenná, bronzová a železná. Ve starověkých civilizacích nebylo zřetelné rozdělení oborů na vědu či umění. V té době především žádná věda, jak ji chápeme dnes, neexistovala. Nicméně bez znalostí termodynamických zákonů, krystalických struktur nebo fázových diagramů naši předci objevili […]

Nosná sláma a CO2 neutrální dům
Materiály Zděné konstrukce

Nosná sláma a CO2 neutrální dům

Tom a Jerry, dvě družice vypuštěné na zemský orbit americkou společností NASA a německou kosmickou agenturou Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, poskytly poprvé v historii vědcům důkazy o tom, že se ledy Antarktidy podstatně zmenšují [6]. V březnu 2006 vědci z Coloradské univerzity v Boulderu publikovali výsledky analýzy založené na měření družic, které potvrdily, že momentální […]