Materiály

Beton Články Materiály

Pôsobenie prísad na konzistenciu betónu v čase

Tento článok sa venuje potrebe stavebnej (betonárskej) praxe poznať, resp. odhadnúť, očakávanú spracovateľnosť čerstvého betónu pri jeho dodaní v určitom čase. Už je to 192 rokov od patentovania portlandského cementu. Betón je približne rovnako starý. V tom období bol definovaný ako kompozitný materiál pozostávajúci z troch zložiek – cement, voda […]

Odolnost vysokohodnotných betonů vůči klimatickému zatížení
Beton Články Materiály

Odolnost vysokohodnotných betonů vůči klimatickému zatížení

Vysokohodnotné betony (UHPC) prošly v posledních letech velkým rozvojem. Hlavním parametrem tohoto materiálu je tlaková pevnost, která bývá až pětkrát vyšší než u běžných betonů. V tomto článku chceme představit výsledky rozsáhlého výzkumu zaměřeného na zjišťování odolnosti vysokohodnotného betonu vůči chemicky rozpustným látkám a střídání zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Chování […]

Články Fasádní pláště Materiály Snižování energetické náročnosti budov

Výpočet mechanického kotvení ETICS aneb Jak ušetřit při zateplení fasády

Zateplení fasád objektů patří mezi nejčastěji prováděné stavební práce. V roce 2015 se na výrobu kontaktních zateplovacích systémů ETICS spotřebovalo takřka 26 000 tun polystyrenu jako nejvíce používaného tepelného izolantu. To je skoro 1,5krát více než na zateplení střech a podlah. Významný podíl na těchto obrovských množstvích mají ekonomické faktory […]

Vliv relativní vlhkosti a dalších okrajových podmínek na difuzní vlastnosti materiálů
Články Materiály Zděné konstrukce

Vliv relativní vlhkosti a dalších okrajových podmínek na difuzní vlastnosti materiálů

Propustnost pro vodní páru je důležitou materiálovou vlastností. Hodnotu součinitele difuzního odporu je nutné znát, abychom byli schopni sanovat konstrukce, především po povodních. Jedna věc je přitom stěžejní – hodnota faktoru difuzního odporu použitého materiálu, podle které dokážeme určit, jak dlouho bude konstrukce vysychat a kdy budou uživatelé moci budovu […]

Články Materiály Podlahy

Podlahy – trendy velkoformátových dlaždic

Když se v návrhu nebo v projektu na dnešní obytné a komerční aplikace objeví montáž velkých rozměrů obkladových, jsou všichni plní vášní. Současná doba směřuje k jedinečnému stylovému designu a tím jsou velkoformátové keramické obklady a dlažby. Velkoformátové dlaždice se neustále vyvíjejí. Když byly před mnoha lety představeny velké formáty, […]

Akustika systémů lehkých požárně odolných plochých střech na trapézovém plechu
Články Materiály Střechy

Akustika systémů lehkých požárně odolných plochých střech na trapézovém plechu

Lehké střešní pláště na trapézovém plechu jsou dnes dominantně používanou konstrukcí pro velkorozponové halové stavby, jako jsou obchodní a logistická centra, výrobní a skladové haly apod. Nejnovější systémy, např. PROTECTROOF®, dosahují vysoké požární odolnosti REI 15–REI 45 DP1. I v oblasti akustiky vykazují tyto lehké a ekonomické konstrukce zajímavé vlastnosti. […]

Stříkaná polyuretanová pěna jako stavební izolační materiál
Materiály Snižování energetické náročnosti budov

Stříkaná polyuretanová pěna jako stavební izolační materiál

Na trhu stavebních izolačních materiálů dnes najdeme rozmanité produkty. Zde se soustředíme na jeden, který je na trhu zavedený, ale mnoho se o něm neví. Jedná se o polyuretanové pěny aplikované na stavbě. Základem je polyuretan (PUR), polymerní materiál skládající se z organických látek spojených organickými vazbami. Nejčastěji tyto materiály […]

Môžeme zjednodušiť meranie vlhkosti CBGM na stavbe?
Beton Materiály

Môžeme zjednodušiť meranie vlhkosti CBGM na stavbe?

Podľa aktuálneho znenia TKP pre podkladové vrstvy vozoviek je potrebné denne merať vlhkosť hydraulicky stmelených zmesí vo výrobni a na stavbe (v oboch prípadoch minimálne dvakrát denne), a to vo vetranej sušiarni. Obzvlášť pre stavby menšieho rozsahu, ktoré nemajú vo svojej blízkosti laboratórium, to znamená komplikáciu. Buď si musia zaobstarať […]

Optimální tloušťka tepelné izolace z EPS z hlediska celkové spotřeby energie
Články Materiály Snižování energetické náročnosti budov

Optimální tloušťka tepelné izolace z EPS z hlediska celkové spotřeby energie

Často kladenou otázkou je, jak silná má být tepelná izolace, aby byla optimální. Přepočty lze provádět různě. Na problém se lze dívat dvěma pohledy. První je ekonomický, tedy „co se vyplatí“. Druhý pohled je z dlouhodobého hlediska přesnější a vychází z toho, že je nutné mít co nejnižší množství energie […]