Poruchy

Jak sanovat vlhké zdivo dle WTA?
Informace výrobců Poruchy

Jak sanovat vlhké zdivo dle WTA?

Sanace vlhkých kamenných nebo cihelných zdí, u kterých hrozí výkvět solí, je při revitalizaci historických objektů stálým úkolem. Protože sanace mají více než stoletou tradici, je pravděpodobné, že část staveb byla již sanována v jejím průběhu několikrát. Proč ale stále nacházíme další a další vlhké stavby? Je trvanlivost sanace časově […]

Velké téma: Opatření proti vlhkosti a vodě v interiéru
Poruchy

Velké téma: Opatření proti vlhkosti a vodě v interiéru

Vlhkost v interiéru je vždy strašákem. Je to téma, ve kterém panuje mnoho nejasností, neznalostí a protichůdných názorů, které často vedou k podceňování problémů s prováděním opatření. Jaké je zatížení vlhkostí a vodou v interiéru? Zásadně jde o netlakovou vodu. Za tlakovou vodu považujeme případy havárií vodovodního potrubí. V úvodu je […]

Přibližné posouzení únosnosti panelových stropních konstrukcí, zejména nejvyšších podlaží, působících ve dvou směrech
Poruchy

Přibližné posouzení únosnosti panelových stropních konstrukcí, zejména nejvyšších podlaží, působících ve dvou směrech

„Pokud je strop složený z jednotlivých dílů jako vodorovné diafragma, předpokládá se stropní deska soustavy ve své rovině jako dokonale tuhá. Při tomto působení vznikají ve stycích stropních dílců smykové vodorovné síly. Jejich přenesení stykem je zaručeno, pokud povrch dílců je takový, že vznikají hmoždinky i ve vodorovném směru.“ (Horáček, str. […]

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby a jejich eliminace
Poruchy

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby a jejich eliminace

Poruchy vodotěsných izolací spodních staveb vznikají v důsledku činnosti všech subjektů, které se podílejí na realizace staveb. Současně ve většině případů vznikají v důsledku souběžných příčin, kde je jen velmi těžké specifikovat míru zavinění jednotlivých subjektů a příčin. V kterých fázích stavby se koncentrují problémy? Investor: ▪ Nedostatečná příprava (absence vstupních […]

Rizika při navrhování a provádění bílých van
Beton Poruchy

Rizika při navrhování a provádění bílých van

Bílou vanou nazýváme základovou konstrukci objektu, jejíž vodonepropustnou funkci zajišťuje samotný beton, z něhož je tato kontrukce vybudována. Je přitom nutné věnovat zvýšenou pozornost nejen návrhu konstrukce a technologii betonu, ale hlavně vlastnímu provádění stavby a ošetřování betonu. V rámci konstrukce vznikají pracovní spáry, dilatační spáry, řízené spáry a prostupy, […]

Balkony a jejich izolace
Poruchy

Balkony a jejich izolace

Každý balkon je důležitou součástí stavby s velmi zajímavou specifikou technického řešení. Balkony jsou jedním z typických velkých tepelných mostů, bez potřebné izolace velmi intenzivně odvádí teplo z interiéru do exteriéru. Dříve se balkony dělaly tak, že prakticky představovaly jen pokračování vnitřního stropu, nosná konstrukce stropu se jednoduše vykonzolovala ven. V současné době […]

Diagnostika a kontrola kvality dřevostaveb
Dřevěné a montované konstrukce Poruchy

Diagnostika a kontrola kvality dřevostaveb

Pro zaručení pravdivosti informací a kvality výroby materiálů, výrobků a staveb se do procesu výroby či výstavby v některých případech zapojují certifikační instituce. Jejich úkolem je posouzení vlastností výrobku, provedení počáteční inspekce závodu, průběžný dozor a další činnosti. Při kontrole stavby, která je ze dřeva nebo dřevěných prvků, je nutné […]

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 5: Provádění konstrukčních detailů
Poruchy

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 5: Provádění konstrukčních detailů

Hydroizolační systém se skládá z plochy a konstrukčních detailů. I když v ploše se vyskytují různé vady svařování, daleko významnější jsou vady v provádění izolačních systémů v konstrukčních detailech. Občas mám dojem, že nevěřím vlastním očím, co vidím, ale realita života je pěkně tvrdá a vady, které občas vídám, jsou […]

Rekonstrukce Pálffyovského paláce
Poruchy

Rekonstrukce Pálffyovského paláce

Záchrana stropní konstrukce nad posledním podlažím a oprava barokního krovu Pálffyovský palác ve Valdštejnské ulici na Malé Straně v Praze, který využívá Pražská konzervatoř, prochází významnou rekonstrukcí. Při průzkumu bylo objeveno napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami s biotickými škůdci a byl zjištěn havarijní stav stropu v nejvyšším podlaží. Záchrana některých […]

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 4: Provádění v ploše
Poruchy

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 4: Provádění v ploše

Základním kritériem úspěšnosti provádění hydroizolací (svařovacích) je provádění v ploše. Jestliže se zjistí defekty provádění v ploše, pak jsou defekty jistojistě i v konstrukčních detailech. Plocha je na provádění relativně jednoduchá, nicméně je nutné i plochu provádět s odpovídající pečlivosti a následnou kontrolou. Hydroizolační materiál musí být řádně svařen, tak […]