Poruchy

Balkony a jejich izolace

Každý balkon je důležitou součástí stavby s velmi zajímavou specifikou technického řešení.

Balkony jsou jedním z typických velkých tepelných mostů, bez potřebné izolace velmi intenzivně odvádí teplo z interiéru do exteriéru. Dříve se balkony dělaly tak, že prakticky představovaly jen pokračování vnitřního stropu, nosná konstrukce stropu se jednoduše vykonzolovala ven. V současné době se do konstrukce implementují izolační vložky. Tím ale vzniká další problém, protože dané technické řešení s sebou nese dilataci – tedy nutnost použít dilatační uzávěr, který by hydroizolačně přemostil tuto spáru. V případě, že izolační vložka není do nosné konstrukce instalována, je při zateplování nutné obalit celý balkon, jinak tam tepelný most zůstane.

Obr. 1: Příklad nezatepleného balkonu. V tomto případě dokonce nebyla opravena ani nosná konstrukce balkonuObr. 2: Schéma balkonu s kritickými uzly; 1 - Tloušťka podlahy interiéru (tloušťka podlahy v interiéru je kromě nášlapných vrstev ještě doplněna akustickými izolacemi, takže je vždy větší než v exteriéru), 2 - Tloušťka nášlapných vrstev v exteriéru – pochozí vrstvy balkonu (tato tloušťka může být buď minimální, v případě, že se použije stěrková izolace, ale též ve stejné výši, když se použije např. dlažba na podložkách), 3 - Schod mezi interiérem a exteriérem (velmi výhodný je zejména z důvodu, že překonávání schodů není pro vodu jednoduché), 4 - Prvek přerušení tepelného mostu mezi stropní deskou objektu a nosnou konstrukcí balkonu (tento prvek je v současné době nutný při řešení nejen balkonů, ale všech nosných konstrukcí, které vedou z interiéru do exteriéru), 5 - Umístění zábradlí (ze všech stran balkonu). Nejvýhodnější by bylo řešení, kdy by stojky neprostupovaly izolací, ale to se moc nedaří, 6 - Přemostění dilatace, která vzniká vždy při osazení prvku přerušení tepelného mostu. Protože tento prvek je kombinací tepelné izolace a výztuže, je vždy nutné počítat s dilatačními pohyby nad tímto prvkem a použít izolační systém, který tyto pohyby přenese, 7 - Ukončení hydroizolace na rámu dveří na balkon je samostatný a velmi poruchový detail, kterému je nutné se vždy pečlivě věnovat

Obrázek č. 1 je typický příklad detailu, jak nemá vypadat zateplení panelového objektu. Panely, které byly použity jako nosná konstrukce balkonu, jsou nezatepleny. To znamená, že jsou dokonalým tepelným mostem se všemi negativy, která tento tepelný most s sebou nese. V oblasti dveří na balkon tak vzniká velké nebezpečí kondenzace vody a následně plísní.

Obrázek. č. 2 ukazuje přehled konstrukčních částí, které je nutné u balkonu řešit, tak aby byl potěšením pro uživatele a zároveň se nestal noční můrou. I když se jedná jen o malý konstrukční stavební prvek, složitých detailů, které je nutné řešit, je zde až dost.

Obr. 3: Příprava podkladu s penetrací podkladuObr. 4: Provádění jednotlivých vrstev hydroizolačního systému, v tomto případě je osazována výztužná textilie

Možných řešení izolací balkonů je velké množství. Z nich jsem vybral jeden konkrétní případ technického řešení pomocí stěrkových izolací typu PMMA (polymetylmetakrylát).

Obr. 5: Konstrukční detail dokončený v základní vrstvě, tj. bez povrchových vrstevObr. 6: Hotová hydroizolace v základním provedení

U stěrkových izolací by se zdálo, že se jedná o jednoduchou technologii – izolace se „napatlá“ na podklad a je hotovo. Opak je pravdou. Ten, kdo umí udělat spolehlivou stěrkovou izolaci, která funguje a vydrží, je machr a moc jich bohužel není. Jeden z takových kladných příkladů je zdokumentován na následujících obrázcích.

Obr. 7: Provedení obkladu vnějšího schoduObr. 8: Celkový pohled na dokončený izolační systém balkonu, včetně provozních vrstev

Stěrkové izolace typu PMMA jsou v současné době asi technicky nejlepší vodotěsné izolace tohoto typu. Při kvalitním provádění mají řadu výhod, které se na takto malých plochách významně projeví. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezešvé izolace, pochozí povrch je následně hladký, bez jakýchkoliv nerovností. V rámci tohoto typu stěrkových izolací lze provádět napojení na jakékoliv jiné konstrukční materiály, a to velmi spolehlivě, jak ukazují obrázky, kde je izolace připojena jak na vstupní dveře – plastové, stojky zábradlí, okapnice – kovové, tak i na ostatní silikátové vrstvy. Jednou z velkých výhod stěrkových izolací tohoto typu je možnost použít je i na vyspravení podkladu „plastbeton“ s pojivem právě pomocí PMMA, který následně vytvoří dokonalý podklad pro vlastní hydroizolační povlak. Detaily, resp. vytažení na svislé konstrukce (viz obrázek č. 3) je ale potřeba pečlivě ochránit, protože po zaschnutí nelze tato izolace prakticky odstranit ze znečištěných ploch.

Obr. 9: Příklad opracování stojky zábradlí (zde není nutné stírat izolaci vytaženou na svislé konstrukce a prostupy)Obr. 10: Celkový pohled na balkon po dokončení všech pracíObr. 11: Celkový pohled na balkon po dokončení všech prací

Velmi důležitou vlastností kvalitních stěrkových izolací je jejich vyztužitelnost. Na obrázku č. 4 je patrné provádění výztužné vložky, která dává této hydroizolaci velmi dobré pevnostní vlastnosti. Stěrky potom nemají tendenci se trhat a oddělit se od podkladu. Na obrázku č. 7 je potřeba si všimnout pečlivého vytažení hydroizolačního systému na svislé konstrukce, a to včetně rámu dveří.

V předcházejícím textu jsem představil jedno z možných technických řešení použitelné jak pro rekonstrukce, tak i nové balkony. Toto řešení je při kvalitním provedení velmi trvanlivé a slučuje v sobě řadu již výše jmenovaných výhod.

Při zpracování jsem použil podklady firem A.W.A.L., s. r. o., Axter CZ, s. r. o., resp. IzoDol, s. r. o., pana Jiřího Doležala, který mi také poskytl fotografie ze své realizace, za které děkuji. 

MAREK NOVOTNÝ
Foto: archiv autora

Ing. Marek Novotný, Ph.D., (*1957) je absolventem SvF ČVUT (1981), resp. VUT v Brně – soudní postgraduál, resp. STU v Bratislavě – Ph.D. V současné době je odborným asistentem FA ČVUT a spolumajitelem firmy A.W.A.L., s. r. o. Je soudním znalcem v oboru stavební izolace a stavební fyzika. Základní náplní jeho práce je expertní, konzultační a projektová činnost v oblasti stavebních izolací.

Související články:
Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 5: Provádění konstrukčních detailů
Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 4: Provádění v ploše
Jak na opravy balkónů, lodžií a teras
Vliv vlhkosti na účinnost tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy