Poruchy

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 5: Provádění konstrukčních detailů

Hydroizolační systém se skládá z plochy a konstrukčních detailů. I když v ploše se vyskytují různé vady svařování, daleko významnější jsou vady v provádění izolačních systémů v konstrukčních detailech. Občas mám dojem, že nevěřím vlastním očím, co vidím, ale realita života je pěkně tvrdá a vady, které občas vídám, jsou zarážejících.

Základní parametry u konstrukčních detailů, které mohou být poruchové:
1. Svařování (u konstrukčních detailů se musí provádět ruční svařování, které vyžaduje složitější ne pomocí automatů v ploše).
2. Detail musí být opracovatelný, tj. ke všem svarům tedy musí být přístup, který garantuje jejich kvalitní provedení.
3. Hydroizolace, které opracovávají konstrukční detail, musí být řádně nařezány, resp. optimální je použití zesilující tvarovky, řádně opracované. 4. Hydroizolace musí být přikotvena k podkladu, tak aby její poloha byla stabilní.

K obrázkům 1 a 2: Veškeré řezané části opracování konstrukčních detailů musí být zaobleny (ne hranaté, ne ostré), tak aby se daly vzájemně spolehlivě svařit, stejně tak jako v koutech a rozích musí být osazeny tvarovky, které tyto kouty a rohy zesílí. Kromě mechanického kotvení, které patří do jiné kapitoly, je na obr. 2 „dokonale“ proveden přechod vodorovná – svislá i s ukončením na svislé konstrukce (resp. prostupy). Teoreticky by měla být izolace vytažena min. 150 mm na vlastní plochu hydroizolace a tam ukončena přivařením na poplastované liště nebo sevřená kolem prostupujícího tělesa. Současně veškeré styky tří oizolovaných ploch by měly být opatřeny tvarovkami, což zde také není.

Obr. 1: Opracování koutuObr. 2: Učebnicový detail patologie stavebních detailů. Je na něm vše špatně, na co si člověk vzpomene

– Ukončení izolace na prostupujícím tělese samolepkami je naprosto nevhodné, protože životnost tohoto detailu je pak rok, nejvýše dva.
– Vytažení je nízké.
– Ukotvení na svislých je nedostatečné a systémově jiné, není zde ani pásek z poplastovaného plechu, ani není hydroizolace sevřena páskou.
– Přepáskování ukončení izolace se již trhá, protože ukončovací pásky nemají dostatečnou pevnost.
– Nejsou použity zesilující tvarovky.

K obrázkům 3–5: Aby byla fólie vzájemně dobře svařitelná, je potřeba se vyhnout různým cípům a pravým úhlům. Svařované části je potřeba stříhat dokulata, tak aby se při zaválečkování spolehlivě fólie spojily. Současně je nutné si všimnout rozdílného přesahu na vodorovnou plochu.

Obr. 3: Špatné řešení koutu – bez zesilující tvarovkyObr. 4: Detail naprosto nedostatečného svaru, přivaření k patnímu úhelníkuObr. 5: Nedostatečné navaření syntetické fólie k patnímu úhelníku

K obrázku 6: Do oblasti označené (1) na obr. 6 se žádný izolatér spolehlivě nedostane, takže tam nemůže být proveden řádný a dostatečně pevný spoj. Hydroizolace na prostupu je ukončena dotmelením (2), bez jakéhokoliv mechanického sevření, tak aby fólie nemohla samovolně sjíždět. Tvarovka, která má obalovat prostupující těleso by měla být pravidelná, komplexně obalující prostupující těleso, místo toho je v místě (3) příliš zkrácena, takže neobaluje spolehlivě prostupující kruhový profil. Profily žebříku jsou při prostupu oplechováním pouze dotmeleny (4).

Obr. 6: Prostup těsně u atiky, resp. výstupu na střechu

Příklady ze života (tvrdého)

K obrázku 7: Kromě deformace a utěsnění kolem vlastního prostupu, který je o několik čísel větší, je tento prostup správně, ale jeho deformace a velikost tuto tvarovku určují pro řešení prostupů jiných průměrů, než má bleskosvod.

K obrázku 8: Samozřejmě je hydroizolační povlak vytažen naprosto nedostatečně vysoko na kruhový prostup. Kromě toho, že by výška vytažení měla být více než 150 mm, ještě navíc by měla být hydroizolace sevřena svíracím páskem, ten zde také absentuje.

K obrázku 9: Opracování detailu z jednotlivých segmentů, které jsou vzájemně svařeny. Toto řešení je naprosto nevhodné a je nutné tento detail provádět z tak, aby tam bylo co nejméně svarů, tj. buď pomocí tvarovky, nebo pomocí jednoho prvku, který je vytažen na prostupující těleso a druhého, který obaluje tvarovku a spolehlivě přivařen na část vytaženou na prostup z plochy.

Obr. 7: Prostup pro bleskosvodObr. 8: Opravdu „vysoko“ vytažená hydroizolace na kruhový prostupObr. 9: Opracování kruhového prostupu

MAREK NOVOTNÝ
Foto: archiv autora

Ing. Marek Novotný, Ph. D., (*1957)
– absolvent SvF ČVUT (1981), resp. VUT v Brně – soudní postgraduál, resp. STU v Bratislavě – Ph. D. V současné době je odborným asistentem FA ČVUT a spolumajitelem firmy A. W. A. L., s. r. o. Je soudním znalcem v oboru stavební izolace a stavební fyzika. Základní náplní jeho práce je expertní, konzultační a projektová činnost v oblasti stavebních izolací.

Související články:
Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 4: Provádění v ploše
Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 3: Mechanické kotvení
Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 2. Degradace vlastního hydroizolačního fóliového materiálu
Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů – úvod