Informace výrobců

Informace výrobců

HSF System bude součástí 58. ročníku MFF Karlovy Vary

Spolupráce stavební skupiny HSF System a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary pokračuje. I v letošním roce bude realizována výstavba multifunkčního prostoru KVIFF.TV Park, který obdržel prestižní cenu Grand Prix Architektů 2023. Tento prostor slouží jako udržitelné a inovativní řešení pro festivalové zázemí. Po skončení festivalu se modulární stavba demontuje a může být […]

Aktuality Informace výrobců

Elegantní a praktické štěrbinové systémy pro sběr dešťové vody 

Nerezový štěrbinový systém pro zachycení dešťové vody a způsob jeho technického řešení nenarušuje celkový prostor. Pomáhá projektantům i architektům vyřešit komplikace s odvodněním památkově chráněných, historicky cenných objektů nebo pěších, klidových, nákupních zón, náměstí a parků. Navzdory úzké spáře na povrchu dokáže pojmout velký objem spadlé vody. Chodcům pak bezbariérové […]

Informace výrobců

Železniční stanice Semily s odvodněním MEA

Na nově rekonstruované železniční stanici v Semilech probíhala během léta také výstavba odvodňovacích systémů podchodu, nástupiště a přístupových šikmých ramp.  Projekční tým MEA Water Management navrhl pro svod dešťové vody žlaby z velmi odolného polymerického betonu s žárově pozinkovanými ochrannými hranami, MEADRAIN SV.  Tento materiál odolá nepříznivým povětrnostním podmínkám a nekoroduje. Má spádované […]

Informace výrobců

Společnost DZ Dražice představuje české veřejnosti tepelná čerpadla Argo iM

DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE, zahájil nedávno spolupráci s novým partnerem – renomovanou italskou společnost Argoclima. Stal se tak dovozcem cenově výhodných tepelných čerpadel Argo iM ve třech výkonových variantách (8, 11 a 14 kW), která dosahují třídy energetické náročnosti A++. Ta tvoří […]

Informace výrobců

Průmyslový areál: Návrh retence dešťové vody s přečerpáním a zhodnocením

Průmyslové areály mají ze zákona povinnost řešit v projektech způsob nakládání s dešťovou vodou. Ovšem podmínky staveniště, kvalita podloží, výška spodní vody a další místní komplikace si mohou vyžádat konzultaci specialisty a nové řešení na míru. Projekční tým MEA Water Management navrhl investorovi nových hal ve výrobním a skladovacím areálu Stéblová na […]

Informace výrobců

Doplňkové cihly – tiché, nenápadné, ale ohromně důležité

Doplňkové cihly tvoří cca 10 % objemu obvodové konstrukce domu a ušetří až třetinu práce. Samotnou stavbu výrazně zjednoduší, zrychlí i zkvalitní a zároveň neprodraží. Doplňkové cihly zpravidla řeší konstrukční detaily, jako jsou rohy, ostění i parapety. Díky nim se snižuje pracnost provádění zdiva, stavíte rychleji, kvalitněji, bez tepelných mostů, […]

Informace výrobců

Dekontaminační komory v nemocnici s nerezovým odvodněním MEA

Fakultní nemocnice Bulovka je vybavena třemi speciálními bioboxy třídy BSL3 pro ošetření pacientů s vysoce nebezpečnými infekčními nákazami. MEA Water Management dodávala nerezový systém odvodnění pro toto jediné zařízení v civilním lékařském sektoru České republiky.  Součástí prostor jsou komory s dekontaminační sprchou, kde si ošetřující personál provádí oplach ochranného oděvu […]