Informace výrobců

Průmyslový areál: Návrh retence dešťové vody s přečerpáním a zhodnocením

Čerpací stanice na dešťovou vodu MEA v délce 6 m

Průmyslové areály mají ze zákona povinnost řešit v projektech způsob nakládání s dešťovou vodou. Ovšem podmínky staveniště, kvalita podloží, výška spodní vody a další místní komplikace si mohou vyžádat konzultaci specialisty a nové řešení na míru. Projekční tým MEA Water Management navrhl investorovi nových hal ve výrobním a skladovacím areálu Stéblová na Pardubicku individuální řešení. V daných podmínkách našel to nejefektivnější řešení pro zužitkování dešťové vody.

Retence, čištění, zužitkování vody

Specialisté MEA vypočítali objem retenční nádrže podle aktuálních bilancí velikostí odvodňovaných ploch, hydrogeologického průzkumu, délky a výšky výtlaků čerpadel. Navrhli sestavení koloběhu vody od jejího zachycení přes žlaby do retenční galerie, regulovaným odtokem do odlučovače lehkých kapalin, z něj přeliv do čerpací stanice pro dešťovou vodu, která ji tlačí vzhůru pro další využití. Umístění tohoto zařízení nebylo jednoduché. Čerpací stanice je 6 m hluboká a musela být částečně usazena do spodní vody. Čerpací stanice pro splaškovou vodu byla nadimenzována na míru podle projektu a současně dostala atypické vnitřní vystrojení, aby byla co nejefektivnější. 

Optimální velikost retenční galerie byla vypočítána na objem 66,2 m3, sestavena ve více řadách z jednotlivých prvků, obalena hydroizolační fólií a vybavena integrovanou kontrolní šachtou pro snadnou údržbu.

Záměna materiálu pro snížení nákladů

Původně byly v areálu navrženy žlaby jako betonové štěrbinové se zátěží ve třídě C250/D400. Specialisté MEA přeprojektovali systém na kombinaci obrubníkového odvodnění KERB a žlabů DL 1500/2000 a DM 1500. Liniový obrubníkový žlab MEA KERB vodu rovnoměrně zachytává přímo z vozovky, nepotřebuje žádný rošt ani mřížku na silnici. Oba systémy jsou vyrobeny z polymerického betonu se třídou zatížení až do D400.  Vydrží tedy zátěž vozidel až 40 tun, ale jsou výrazně lehčí než srovnatelné betonové žlaby. Na stavbě se tedy snižují nejen finanční náklady, ale i nároky na manipulaci. 

Generální dodavatel stavby, firma GOLDBECK Bau, spolupracovala při úpravách návrhu s projektanty MEA.


MEA – Podélný řez sestavou retence dešťové vody, odlučovače lehkých kapalin a přečerpávací stanice

www.mea-odvodneni.cz