Štítek: nakládání s dešťovou vodou

Informace výrobců

Průmyslový areál: Návrh retence dešťové vody s přečerpáním a zhodnocením

Průmyslové areály mají ze zákona povinnost řešit v projektech způsob nakládání s dešťovou vodou. Ovšem podmínky staveniště, kvalita podloží, výška spodní vody a další místní komplikace si mohou vyžádat konzultaci specialisty a nové řešení na míru. Projekční tým MEA Water Management navrhl investorovi nových hal ve výrobním a skladovacím areálu Stéblová na […]