Aktuality, Informace výrobců

Elegantní a praktické štěrbinové systémy pro sběr dešťové vody 

Rekonstruované náměstí před obchodním domem Hvězda v Berouně 

Nerezový štěrbinový systém pro zachycení dešťové vody a způsob jeho technického řešení nenarušuje celkový prostor. Pomáhá projektantům i architektům vyřešit komplikace s odvodněním památkově chráněných, historicky cenných objektů nebo pěších, klidových, nákupních zón, náměstí a parků. Navzdory úzké spáře na povrchu dokáže pojmout velký objem spadlé vody. Chodcům pak bezbariérové odvodnění usnadňuje pohyb a současně není rušen vizuální dojem z místa. 

Štěrbinový systém MEA 

Systém štěrbinového odvodnění MEA TSH TOPSLOT v sobě spojuje kryt, ze kterého je na povrchu vidět pouze úzká spára a odvodňovací žlab. Vysokokapacitní žlab pod povrchem je schopen odvést velké množství vody a zvládne i požadavky na vysoké zatížení. Možnost volby spodních žlabů z polymerického betonu nebo SMC kompozitu umožňuje odvodnit i rozsáhlé zpevněné plochy, dlouhé ulice a rampy. V případě rovných ploch s nulovým spádem se využívá systém liniového odvodnění se žlaby SV. Tyto polymerbetonové žlaby mají spádované dno a dokážou odvodnit dlouhé linie komunikací bez přerušení. 

Nově zabudované štěrbinové odvodnění MEA TSH TOPSLOT 2000 na náměstí v Berouně 

Štěrbinové odvodnění z nerezové nebo pozin- kové oceli se světlostí 100–150–200 mm v třídě zatížení A15 – E600 je odolné proti korozi. Pro plochy s vyšší zátěží, jako jsou pěší zóny nebo náměstí, se hodí typové systémy s příčnými mikrožebry nahoře, které zamezují propadávání hrubých nečistot do spodního žlabu. Revizní nástavce usnadňují údržbu. 

Dešťovka pro zálivku i údržbu 

Úsilí při ochlazování měst s sebou nutně nese i potřebu dostatečného objemu dešťové vody pro zalévání městské zeleně, vegetačních střech a fasád. 

Skladba štěrbinového žlabu MEA TSH TOPSLOT 

Při odvodňování velkých ploch nelze zapomenout na akumulaci vody, a především její očištění od chemických a ropných látek. S technologií ORL odlučovačů, koalescenčních filtrů ji lze použít na zálivku, případně rovnou vést ke kořenům stromů s biologickým předčištěním pomocí substrátu ve filtračním žlabu MEA CLEAN. 

Mezi letošní zajímavé realizace odvodnění shromažďovacích ploch patří například komplexní rekonstrukce náměstí na ul. Třídy Míru v Berouně. Návrh odvodňovacího systému plochy před obchodním domem Hvězda se ujal Projekční tým MEA Water Management. Jedním z použitých prvků bylo také téměř neviditelné štěrbinové odvodnění TSH TOPSLOT 2000. 

Odvodnění shromažďovacích ploch v areálu Ostravské univerzity se štěrbinovými žlaby MEA TSH TOPSLOT 

Projekční tým MEA na základě individuálního posouzení také navrhl ucelené odvodnění venkovních zpevněných ploch i vnitřních ploch parkovacích domů u nových budov Ostravské univerzity na Černé louce.

Nerezové štěrbinové žlaby MEA TSL 1000 odvodňují i plochy před historickou budovou Hlavního nádraží v Praze. 

Víc info najdete ZDE.

Štěrbinový žlab MEA TSH u budovy hlavního nádraží v Praze 

Podle podkladů společnosti MEA Water Management