Poruchy

Ploché střechy – chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch
Poruchy Střechy

Ploché střechy – chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch

Návrh a provedení funkční a spolehlivé ploché střechy je úkolem, který bývá ve fázi projektové přípravy i realizace často podceněn. Jedním z důvodů může být tlak na ceny projektových prací a následně vlastního stavebního díla, kdy se ceny často pohybují pod úrovní „bezpečné ceny“. To má pak významný vliv na […]

Vliv vlhkosti na účinnost tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy
Poruchy Snižování energetické náročnosti budov

Vliv vlhkosti na účinnost tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

V dnešní době se klade co největší důraz na zateplení a celkovou energetickou náročnost budov bez rozdílu toho, jestli se jedná o navrhování novostaveb nebo provádění rekonstrukcí. Chceme dosáhnout tepelné pohody v interiéru a co nejnižších energetických ztrát. Cílem je minimalizovat náklady na energie a zároveň chránit životní prostředí. V […]

Rekonstrukce dřevěných trámových stropů
Dřevěné a montované konstrukce Poruchy

Rekonstrukce dřevěných trámových stropů

Historické dřevěné trámové stropy jsou nedílnou součástí starších obytných staveb (obr. 1). Dřevěné stropní konstrukce mohou mít hodnotu historickou, estetickou a majitelé k nim mohou mít i citový vztah. Je proto obvyklé, že i když vykazují jistý diskomfort (někdy i určité poruchy), je požadavkem investora zachovat je v původním stavu […]

Problémy při návrhu a provádění gabionových opěrných stěn
Poruchy

Problémy při návrhu a provádění gabionových opěrných stěn

V současné době se opěrné a okrasné zdi z gabionů používají poměrně často. Je to možné přisoudit jednoduchosti jejich použití, příznivé ceně i jejich atraktivnímu vzhledu. Je ovšem nezbytné každou instalaci podobné stěny posoudit staticky a současně přísně dodržovat pravidla stanovená jejich výrobcem. Tato základní pravidla jsou všeobecně známá a […]

Jak na kvalitu střech a skryté vady – 1. část: Cesty ke kvalitě a možné nástroje
Poruchy Střechy

Jak na kvalitu střech a skryté vady – 1. část: Cesty ke kvalitě a možné nástroje

Pro sympozium roku 2019 v Bratislavě vybrali slovenští střechaři zajímavé téma. Prezentovat příklady kvalitních střech. K tomu pak ještě doplnili přání, určené přednášejícím: Poukázat na uplatnění nejnovějších poznatků s optimistickým pohledem na vlastní zkušenosti. Doporučené téma bylo tentokrát dosti odlišné od náplně řady kongresů a sympozií uskutečněných v posledních mnoha […]

Kolaps vodotěsných izolací spodní stavby
Poruchy

Kolaps vodotěsných izolací spodní stavby

Řešení problematiky nefunkční izolací spodní stavby je vždy velmi komplikované, protože prakticky není odhadnutelné, kde jsou dominantní vady hydroizolačního povlaku. Velmi problematické jsou v této oblasti fóliové izolace, které tvoří samostatný hydroizolační povlak, který nespolupůsobí s nosnými konstrukcemi. Kolem fólií pak může migrovat voda prakticky libovolně, takže identifikovat místo zatečení […]

Časté chyby při zateplování fasády – jak jim předcházet a jak je řešit
Fasádní pláště Poruchy

Časté chyby při zateplování fasády – jak jim předcházet a jak je řešit

Zateplení fasády domu je jednou z nejčastějších renovací, do které se lidé pustí. Jedná se o poměrně velký a relativně nákladný zásah, proto je dobré provést ji pořádně a správně. Jakékoli opravy jsou komplikované a drahé. Zde platí dvojnásob pravidlo: dvakrát měř, jednou řež. Nejenom technologická nekázeň na stavbě, ale […]

Havárie a závažné poruchy dřevěných konstrukcí
Dřevěné a montované konstrukce Poruchy

Havárie a závažné poruchy dřevěných konstrukcí

Předmětem tohoto článku je seznámení veřejnosti se závažnými technickými nedostatky, které se opakují na dřevěných konstrukcích. Na několika příkladech uvádím příčiny a následky, které vznikly v důsledku chybného návrhu nebo realizace. Zajištění stability a dostatečné únosnosti spojů a průřezů v jejich namáhání jsou základní požadavky, které jsou primárně kladeny na […]

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 2. Degradace vlastního hydroizolačního fóliového materiálu
Poruchy Střechy

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 2. Degradace vlastního hydroizolačního fóliového materiálu

Jak u lidí, tak i u hydroizolací je možné identifikovat patologické signály, které ukazují počátek problémů nebo ukazují, že je něco potřeba udělat, aby bylo jisté další fungování (člověka nebo izolace). U fóliových izolací můžeme vysledovat řadu signálů, které napovídají, že se děje něco nekalého, a to i bez hlubokých […]