Poruchy

Ochrana před bleskem pro střechy kryté fólií – teorie, praxe a nejčastější chyby
Poruchy

Ochrana před bleskem pro střechy kryté fólií – teorie, praxe a nejčastější chyby

Ochrana před bleskem je v současné době v České republice vyžadována pro drtivou většinu budov, objekty se střechou z fólie nejsou samozřejmě výjimkou. Na co je potřeba se soustředit a dát pozor? Faradayova klec a izolovaný hromosvod Vnější ochrana před bleskem má dvě možná řešení, izolované (oddálené) a neizolované (Faradayovu […]

Vady průmyslových podlah a možnosti jejich sanace - 2. část: Opravy
Podlahy Poruchy

Vady průmyslových podlah a možnosti jejich sanace – 2. část: Opravy

Na všechny defekty a problémy uvedené v 1. části je vždy třeba reagovat co nejrychleji. Průmyslová betonová podlaha by tedy měla být z hlediska vzhledu, delaminace vsypu, olamování smršťovacích spár či odchylek místní rovinnosti a případných defektů zkontrolována po dokončení. To poskytuje záruku oběma stranám, a to jak investorovi, tak […]

Vady průmyslových podlah a možnosti jejich sanace - 1. část
Podlahy Poruchy

Vady průmyslových podlah a možnosti jejich sanace – 1. část

Průmyslová podlaha je v ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení definovaná jako „podlahová konstrukce, která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m2 nebo pohyblivým zatížením manipulačními prostředky, jejichž hmotnost je větší než 2000 kg; průmyslovou podlahou je i konstrukce se zvláštními požadavky na odolnost proti obrusu, kontaktnímu namáhání, […]

Jak na opravy balkónů, lodžií a teras
Poruchy

Jak na opravy balkónů, lodžií a teras

Opravy balkónů a lodžií jsou jednou ze základních součástí revitalizace bytových domů. Poškození bývá často rozsáhlé a mívá vliv i na statické vlastnosti a funkčnost objektu. Opravy pak bývají často podceňovány, přičemž balkóny, lodžie a terasy jsou z hlediska povětrnosti a s přihlédnutím k užívání nejvíce zatěžované konstrukce budov. V […]

Hydroizolace nepodsklepených rodinných domů
Poruchy

Hydroizolace nepodsklepených rodinných domů

Při posuzování hydroizolací se stále ještě setkáváme s názorem, že u nepodsklepených staveb stačí uvažovat s namáháním hydroizolace pod podlahami přízemí zemní vlhkostí a obvod stavby je třeba chránit před odstřikující vodou. Na dvou stavbách z mnoha ukážeme, že řešení ochrany nepodsklepené stavby před vodou si zaslouží hlubší zamyšlení. V […]

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 3: Mechanické kotvení
Poruchy

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 3: Mechanické kotvení

Hydroizolační materiál musí být řádně připevněn k podkladu. U syntetických fólií je to pomocí mechanického kotvení, které zajišťuje, že jak plocha, tak konstrukční detaily zůstanou na místě a nebudou odneseny větrem. Mechanické kotvení je velmi důležitým prvkem prakticky u všech stavebních konstrukcí. Když jednotlivé konstrukce nejsou správně a dostatečně kotveny/spojeny […]

Kontroly a údržba dřevěných krovů
Dřevěné a montované konstrukce Poruchy

Kontroly a údržba dřevěných krovů

Jednou z nejdůležitějších částí každé budovy je její zastřešení. Střecha chrání budovu před povětrnostními vlivy (především srážkovou vodou a sněhem) a je nesena krovy. Systematickou kontrolou a správou krovu je možné předejít větším poruchám střechy i nákladným opravám. Konstrukce střechy a dřevěného krovuKonstrukce každé střechy se zjednodušeně skládá z těchto […]

Problematika a problémy šikmých střech
Poruchy Střechy

Problematika a problémy šikmých střech

Do naší krajiny patří šikmé střechy a šikmé střechy kryté pálenou keramickou taškou, to platí i o městech, kde v historických centrech vládnou prejzové střechy. Doufám, že to tak zůstane a u střech bude dominantní nejen funkčnost, ale i tradice a architektura. Osobně jsem příznivec šikmých střech se skládanou krytinou, […]

Napojení hydroizolačních systémů stavby na otvorové výplně stavebních konstrukcí
Poruchy

Napojení hydroizolačních systémů stavby na otvorové výplně stavebních konstrukcí

V rámci každodenní práce na přípravě staveb a při kontrole kvality provádění především hydroizolační ochrany staveb a souvisejících částí se potkáváme s koncepčně a výrobně nedořešeným detailem vodotěsného napojení hydroizolačního systému ve spodní rovině výplní otvorů, který přímo navazuje na přilehlý odvodňovaný povrch nebo je v jeho blízkosti. Tento detail […]

Jak na kvalitu střech a skryté vady – 3. část
Poruchy Střechy

Jak na kvalitu střech a skryté vady – 3. část

Poukazování na uplatnění nejnovějších poznatků s optimistickým pohledem na vlastní zkušenosti a tlumočení dlouhodobých zkušeností s poruchami a reklamacemi končí třetí částí… Asfalty s gumou – kombinace s bohatou minulostí a nejasnou budoucností Hlavní odbyt pro použití asfaltů představují stavba asfaltových vozovek a ochrana staveb proti vodě. Obě skupiny využívají […]