Legislativa

Legislativa

Obvyklé výmluvy zhotovitelů

Jako advokát se často účastním sporů vyplývajících z toho, že stavební dílo má vady. Kdo pracuje ve stavebnictví, tak ví, že stavební dílo má vady téměř vždy, a pokud se nejedná o vady bránící užívání stavby, je dílo s vadami většinou také objednatelem přebíráno. To se týká hlavně rozsáhlých stavebních […]

Legislativa

Vyrábět na poli elektřinu, nebo pěstovat zemědělské plodiny? Novela zákona od příštího roku zemědělcům umožní obojí

Agrovoltaice se blýská na lepší časy. Nově totiž bude ukotvená v zákoně a zemědělci nebudou muset volit, jestli půdu využijí na pěstování plodin, nebo na výrobu elektřiny. Počítá s tím novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP). Česko tak po vzoru západních […]

Legislativa

Novela stavebního zákona nenaplnila svůj možný potenciál, částečné zlepšení a zrychlení ale přinese

Novela stavebního zákona, kterou v pátek 24. března 2023 projednala ve třetím čtením Poslanecká sněmovna a která nyní míří do Senátu, přinese částečné zlepšení současného stavu a zrychlení procesu povolování staveb. Na druhou stranu nenaplní potenciál, který schválení nového stavebního zákona mělo, a to zejména v oblasti integrace rozhodování, vymahatelnosti […]

Legislativa

Odstoupení od stavební smlouvy o dílo z pohledu práva

Odstoupení od smlouvy je radikální způsob, jak vyřešit problémy vznikající při výstavbě. Objednatel či zhotovitel k němu zpravidla přistoupí až v situaci, kdy jsou problémy (které obvykle způsobila druhá strana) již nepřekonatelné. Dvě nejčastější situace vedoucí k odstoupení od smlouvy o dílo jsou podle mých zkušeností následující: ▪ od smlouvy […]

Dotační program Nová zelená úsporám Light zdvojnásobil prostředky, žadatelům je průměrně 72 let
Aktuality Legislativa

Dotační program Nová zelená úsporám Light zdvojnásobil prostředky, žadatelům je průměrně 72 let

Velký zájem vyvolal hned začátkem letošního roku program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light). Seniorům a domácnostem s nižšími příjmy umožňuje rychle zlepšit energetickou bilanci vlastnického bydlení. Už za první dva týdny od 9. ledna, kdy byl spuštěn příjem žádostí, byly vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje. Ministr […]

Legislativa

Novelu stavebního zákona od MMR kritizují investoři i samosprávy. Slíbenou integraci nepřinese

Platforma pro zdravý stavební zákon zásadně nesouhlasí s návrhem novely stavebního zákona od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který nepřináší opakovaně slibovanou integraci a oblast územního plánování i přes dřívější dohodu a závazky neřeší vůbec. Návrh MMR nenaplňuje ani politickou shodu na procesní integraci úkonů pro povolování staveb ve smyslu: […]

Legislativa

Blýská se na lepší časy ohledně stavebního zákona?

Významný posun v diskusi o budoucnosti stavebního práva v České republice přineslo páteční jednání Platformy pro zdravý stavební zákon na Ministerstvu pro místní rozvoj. Přítomní ministři Ivan Bartoš a Martin Kupka potvrdili snahu přijmout řešení, která umožní integraci dotčených orgánů státní správy, a to při zachování sítě stavebních úřadů dle […]

Legislativa

Omezení odpovědnosti projektanta za vady stavby dle nového stavebního zákona z pohledu zhotovitele

Nový stavební zákon, který byl schválen v červenci loňského roku pod č. 283/2021 Sb., přináší řadu novinek. Nemění se jen procesní stránka, tedy samotné projednání žádosti stavebníka a forma povolení, ale změny jsou i v oblasti nastavení povinností účastníků výstavby, tedy i povinnosti pro projektanty a zhotovitele staveb. Na změny je vhodné […]

Legislativa

Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stavebního zákona

Široká platforma odborných komor, sdružení, svazů a asociací se v dopise obrátila na předsedu vlády Petra Fialu s žádostí o odložení projednávání novely stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Návrhy podle nich nejsou dostatečně projednány s odbornými skupinami a v řadě oblastí je potřeba je dále dopracovat. „Apelujeme […]

Legislativa

Města spustila společnou kampaň s cílem upozornit na fatální dopady nového stavebního zákona

Města z iniciativy CityDeal opět bijí na poplach a upozorňují na konkrétní témata, která je potřeba řešit. „Nepřicházíme ve snaze ani záměr zablokovat, ani jej destruovat, ale ve snaze konstruktivně se podílet na jeho vylepšení, aby naplňoval nejen programové prohlášení Vlády ČR, ale také všeobecné očekávání, či naději v něj. […]