Legislativa

Nová éra výstavby v EU: směrnice EPBD zavede instalaci solárních zdrojů a bezemisní budovy

Evropský parlament schválil směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD), která výrazně ovlivní výstavbu v evropských zemích. Mezi její klíčové body patří zavedení standardu budov s nulovými emisemi skleníkových plynů z fosilních paliv, povinná instalace solárních zdrojů na těchto budovách a postupný přechod na obnovitelné zdroje energie. Nyní směrnici čeká schvalování v Radě Evropské unie. Do českého práva se musí promítnout do dvou let od nabytí účinnosti směrnice, pravděpodobně tedy do poloviny roku 2026.

„Budovy jsou v EU zodpovědné za 40 % celkové spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Revize směrnice EPBD, která byla schválena Evropským parlamentem nabízí řešení, jak tyto čísla snížit. Od roku 2028, respektive 2030 například ovlivní výstavbu nových budov, které budou muset být nově zásobovány zelenou elektřinou. Cílem EU je mít do roku 2050 klimaticky neutrální sektor budov,” říká právník Jan Bakule, který se tématu expertně věnuje.

Směrnice zavádí tzv. zero emission building, tedy budovy s velmi nízkou energetickou náročností a nulovými emisemi skleníkových plynů z fosilních paliv, jejichž zbylá spotřeba by měla být pokryta z obnovitelných zdrojů. Tento standard se bude od roku 2028 týkat novostaveb veřejných budov a od roku 2030 všech nových staveb. Budovy budou muset elektřinu odebírat přímo z vlastního obnovitelného zdroje nebo zdroje v jejich blízkosti, případně být zásobovány elektřinou vyrobenou energetickým společenstvím (společenstvím pro obnovitelné zdroje). Co se týče dodávek tepla do těchto budov, budou omezeny na energii z účinného systému dálkového vytápění.

Povinná instalace solárních panelů se od konce roku 2026 jako prvních dotkne nových veřejných a nerezidenčních budov s užitnou plochou nad 250 metrů čtverečních. Postupně se pak povinnost instalace uplatní i u stávajících veřejných a nerezidenčních budov a nakonec i nových rezidenčních budov. Všechny nové budovy také budou muset být navrhovány tak, aby byly připraveny na budoucí instalaci solárních zdrojů.

Zdroj: expertní skupina Frank Bold