Články

Po šesti letech se ve Znojmě opět vaří pivo
Články Zajímavá stavba

Po šesti letech se ve Znojmě opět vaří pivo

Na výročí 17. listopadu 2015 byl slavnostně zahájen provoz Znojemského městského pivovaru v jedné z budov areálu bývalého pivovaru Hostan. Ten v roce 2010 od tehdejšího majitele společnosti Heineken odkoupilo město Znojmo a od té doby pro něj hledalo vhodné využití. O čtyři roky později se objevil zájemce (investičně konzultantská […]

Polyfunkční dům ze secesní vily
Články Zajímavá stavba

Polyfunkční dům ze secesní vily

Vilu v Poděbradech se podařilo obnovit na polyfunkční dům, aniž by ztratila svůj půvab z roku 1907. Při rekonstrukci tu ale byly uplatněny principy pasivního domu. Autoři projektu kombinovali pálené cihly, panely z lisované slámy a také několik typů izolací včetně aerogelu. Pro dešťovou vodu byla vybudována nádrž pod terénem dvora. V domě se tedy setkáme […]

Z učiliště v Aši je multikulturní centrum LaRitma
Články Zajímavá stavba

Z učiliště v Aši je multikulturní centrum LaRitma

Kulturní centrum LaRitma využívá objektu, který byl do roku 2009 sloužil pro účely Středního odborného učiliště Aš. Po vyhoření klubu Klubíčko Aš se město Aš rozhodlo vybudovat multifunkční objekt, který bude využit pro všestranné kulturní účely a plně nahradí chybějící kulturní centrum. Z hlediska projektu „Stavební úpravy – víceúčelový objekt […]

Vila na Proseku – složité podmínky pro založení i realizaci
Články Zajímavá stavba

Vila na Proseku – složité podmínky pro založení i realizaci

Úzká a protáhlá parcela se směrem k jihu svažuje, v severní části je částečně poddolovaná. Tyto skutečnosti předurčily umístění domu i jeho tvar. Monolitická základová deska s příčnými prahy je z vodostavebního betonu, garáž byla založena na pilotech s roznášecím betonovým rámem. Čtyřpodlažní rodinný dům je založen vzhledem k vertikálním trhlinám ve skalním podloží na betonových pasech, které […]

Přístavba a tělocvična Slovanského gymnázia v Olomouci z monolitického betonu
Články Zajímavá stavba

Přístavba a tělocvična Slovanského gymnázia v Olomouci z monolitického betonu

Nová budova Slovanského gymnázia v Olomouci byla postavena z monolitického betonu, který se v maximální míře uplatňuje jako pohledový. Uličním průčelím přístavba navazuje na historickou budovu, je tu i nový vstup do školy. Ve dvoře se nachází novostavba tělocvičny. Slovanské gymnázium se od svého založení v roce 1867 zařadilo mezi nejlepší […]

Bazén u kupované stavby: radost nebo starost?
Články Legislativa

Bazén u kupované stavby: radost nebo starost?

Není tak jednoznačné, že bazén u rodinného domu přinese svému majiteli vždy jen radost a to zejména v případě, kdy potenciální vlastník není schopen posoudit stav takové vodní nádrže a nikdo z prodávajících či realitní kancelář mu nedokáže předat dostatečné informace o stavu, zejména technických vlastností, takového objektu. Češi jsou […]

Rekonstrukce bílé věže v Hradci Králové
Články Zajímavá stavba

Rekonstrukce bílé věže v Hradci Králové

Jedna z nejvýznamnějších staveb v Hradci Králové je zajímavá nejenom tím, že je nejvyšší stavbou v historickém centru města, ale i proto, že ve věži je umístěn druhý největší a nejtěžší zvon v Čechách. Bílá věž, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v sousedství katedrály svatého Ducha na západním okraji královéhradeckého Velkého náměstí v letech 1574 až 1581. Vysoká […]

Články Materiály

Nové směry modifikace asfaltů pro hydroizolační techniku? – 1. část

Při úpravě asfaltů má modifikace vylepšit užitné vlastnosti asfaltové hmoty tak, aby byly potlačeny některé její nežádoucí vlastnosti a dodaly se takové, které jsou výhodné pro určité použití. Úpravu modifikací je třeba rozlišovat od tradičních postupů s použitím plniv, mísením s jinými typy asfaltů, oxidací, emulgací a podobně. Při modifikaci […]

Z bývalé elektrárny v Gdaňsku je hudební a kongresové centrum
Články Zajímavá stavba

Z bývalé elektrárny v Gdaňsku je hudební a kongresové centrum

Projekt Gdaňského hudebního a kongresového centra vznikl jako konverze bývalé elektrárny a předpokládal zachování základní konstrukce budovy v podobě, která by maximálně odpovídala přestavbě z počátku 20. století. Pozdější přístavby, které by rušily onen historický vzhled, byly odstraněny. Komplex budov někdejší elektrárny na ostrově Ołowianka v Gdaňsku byl postaven v […]

Baťova továrna opět ožívá
Články Zajímavá stavba

Baťova továrna opět ožívá

Jedna z nejrozsáhlejších přeměn bývalé továrny na rezidenční oblast, jakou můžeme v České republice vůbec vidět, probíhá už několik let v třebíčské čtvrti Borovina. Bývalé Baťově továrně, jíž místní neřeknou jinak než „fabrika“, hrozil naprostý zánik. Díky spolupráci města a mnoha firem se zde ale buduje zcela nová čtvrť využívající původní výrobní budovy, stěhují se […]