Články, Zajímavá stavba

Vila na Proseku – složité podmínky pro založení i realizaci

Úzká a protáhlá parcela se směrem k jihu svažuje, v severní části je částečně poddolovaná. Tyto skutečnosti předurčily umístění domu i jeho tvar. Monolitická základová deska s příčnými prahy je z vodostavebního betonu, garáž byla založena na pilotech s roznášecím betonovým rámem.

Čtyřpodlažní rodinný dům je založen vzhledem k vertikálním trhlinám ve skalním podloží na betonových pasech, které nesou železobetonovou desku. Obě podzemní podlaží jsou z vodostavebního betonu s monolitickými železobetonovými stropními deskami, které jsou i v nadzemních podlažích. Přízemní garáž v severní části pozemku, která je v místě vysoké navážky, byla založena na betonových studních nesoucích železobetonový rošt s železobetonovou deskou. 

Kovový plášť vily člení skleněná zábradlí a dobře zvolený rytmus oken, která jsou téměř v líci obvodového pláštěPohled z ulice

Vila v Praze na Proseku 

Autor: Ing. arch. Leopold a Radmila Niklovi – AAD

Konstrukční část: Ing. Pavel Kolařík

Dodavatel: Genel Invest, DE Monolity – hrubá stavba

Montáž fasády a okenních prvků: Ladislav Rejman

Fasáda: Ruukki – systém Design Venice S10; velkoplošné prosklení – systém Sapa Bulding, systém Elegance 72 v kombinaci s ohýbanými dvojskly od firmy Speglass s.r.o.; atypické okenní ohýbané hliníkové profily – Alpeo s.r.o.; ostatní hliníková okna – systém Avantis 75

Zastavěná plocha: 238 m² 

Obestavěný prostor: 2538 m²

Z pohledu statika a zakládání domu
Pět metrů od jižního okraje pozemku probíhá stěna někdejšího pískovcového lomu o výšce zhruba 7,5 metrů. V severní svažité části parcely je zase vrstva navážek a splachových sedimentů o výšce 250 cm. Skalní podloží tvoří navětralé jílovité pískovce třídy R5, které jsou 80 až 100 cm pod terénem, v severní části 250 cm. Založení objektu proto bylo navrženo v poloze navětralých pískovců třídy R5 a R4, jejichž tabulková výpočtová únosnost je 400 až 500 kPa. Kromě toho je však skalní podloží narušeno vertikálními trhlinami šířky 10 až 50 cm ve vzdálenostech zhruba tři metry. Vertikální trhliny jsou vyplněny různorodými sedimenty. Hladina spodní vody se v dané lokalitě nevyskytuje (nachází se v hloubce cca 20 metrů).

Založení objektu proto bylo s ohledem na výskyt vertikálních trhlin ve skalním masivu navrženo na železobetonových základových pasech profilu 800 x 500 mm, které nesou železobetonovou monolitickou desku tloušťky 250 mm (jejich horní část pasu je součástí desky). Základové konstrukce byly realizovány z betonu C25/30-XC1. Založení garáže bylo vzhledem k vysokým navážkám provedeno na betonových studních osazených na skalním podloží. Piloty ­vynáší železobetonový základový rošt (základové pasy + deska).

Zakládání stavby: Svislé nosné konstrukce podzemních podlaží tvoří železobetonové monolitické stěny z vodostavebního betonu podle zásad návrhu tzv. bílé vanyZakládání stavby: Svislé nosné konstrukce podzemních podlaží tvoří železobetonové monolitické stěny z vodostavebního betonu podle zásad návrhu tzv. bílé vanyNadokenní překlady tvoří železobetonové věnce a průvlakyDetaily zaobleného nároží

Podélný řez

Nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce podzemních podlaží tvoří železobetonové monolitické stěny tloušťky 300 mm z vodostavebního betonu podle zásad návrhu tzv. bílé vany. Výztuž stěn byla navržena na omezení vzniku časných trhlin (maximální vzdálenost výztuže je 150 mm v obou směrech při obou površích). Pracovní spáry jsou těsněny bentonitovými pásky. 

Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 30 P+D pevnosti P15 na cementovou maltu M5 a M10. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Stropní desky 2. PP, 1. až 2. NP mají tloušťku 200 mm, strop nad 1. NP 250 mm. Nadokenní překlady tvoří železobetonové věnce a průvlaky. Stropní desky jsou ztuženy v částech, kde dochází k lomu průvlaků. Schodiště z 2. do 1. PP je železobetonové monolitické, interiérové schodiště tvoří vetknuté deskové stupně tl. 60 mm. Toto schodiště autoři vytvořili tak, aby se stalo součástí obytných prostor – má vlastní okno ve střeše a jeho teracové stupně levitují mezi pevnou a prosklenou stěnou.

Schodiště je součástí obytných prostor – má vlastní okno ve střeše a jeho teracové stupně levitují mezi pevnou a prosklenou stěnouDům poskytuje propojení se zahradou ve spodní bazénové části

Fasáda z plechu, zaoblená okna
Dům je zateplen minerální vatou o tloušťce 160 mm, obvodový plášť je z ocelového vlnitého plechu s barevným povrchem, zábradlí teras a balkonů je skleněné, venkovní žaluzie hliníkové. „Původně měl mít dům sklobetonovou fasádu, ale tato představa se v průběhu zpracování projektu proměnila a nakonec jsme se s klienty rozhodli pro ocelový vlnitý plech,“ říká architekt Nikel a dodává: „Seznámili se s výrobou obkladových desek, možnostmi jejich designu, ekonomickou náročností zpracování ohýbaných prvků na oblá nároží a také s problematikou montáže. Velkoplošné prosklení na fasádě je provedeno v kombinaci s ohýbanými dvojskly na nárožích.“

Z pohledu ze zahrady je vila vysoká, nepůsobí však robustně – do značné míry k tomu přispěly právě členitá a světlá fasáda z jemně vlnitého plechu a skleněná zábradlí. Investoři si přáli kompaktní stavbu a to se podařilo splnit. Aby nebyla příliš strohá, vytvořili autoři projektu diagonálně vykonzolovanou, v nárožích zaoblenou hmotu prvního nadzemního podlaží. Rozhodli se i pro ohýbaná dvojskla, to ani v současné době není časté řešení. Byla náročná na výrobu, musely se zhotovit také atypické ohýbané hliníkové profily, pro které se vyráběly přímo na stavbě šablony. Na velkoplošné zasklení byl použit fasádní systém. Otevíravá francouzská okna, která navazují na oblá nároží, se vyráběla na požadovaný rádius. Použito bylo sklo PLANIBEL TOP se zvýšenou tepelnou izolací ARGON BL 331, U = 1,1 W/m²K, na ohýbaná skla byl použit PLANIBEL G. K osazování ohýbaných skel byl nasazen mobilní jeřáb se speciálním ramenem s přísavkami.  

Dispoziční řešení
Stavba má jedno technické podzemní podlaží s technologií bazénu s vytápěním a VZT jednotkou pro konstantní teplotu v prostoru bazénu, v dalším částečném podzemním podlaží je přelivový bazén se saunou. VZT vyústky jsou umístěny v podlaze okolo oken pro zabránění kondenzace, bazén se v létě může propojit se zahradou. Suterény jsou z velké části zapuštěné do svahu. Bazén, 1. a 2. NP jsou kromě schodiště propojeny také výtahem. V 1. NP je hlavní obytná část s halou s lodžií, kuchyní, zázemím a obývacím pokojem s vyhlídkovou terasou. V druhém nadzemním podlaží jsou tři ložnice, dvě koupelny, hala s lodžií, šatna a další terasa. 

Interiéry vyhřívá podlahové vytápění, ale zároveň tu jsou také chlazené stropy s tepelným čerpadlem, které zajišťují během celého roku příznivé vnitřní teploty. 

Hana Vinšová ve spolupráci s autory projektu
foto Lukáš Nikel