Články

Články Technologie

Srovnání železobetonové základové desky a desky z konstrukčních panelů na zemních vrutech pro pasivní dům

V článku je porovnána základová deska ze železobetonu (ŽB) a z konstrukčních izolovaných panelů (SIP) na zemních vrutech pro pasivní dům, a to nejenom z hlediska konstrukčního, časového a nákladového, ale i z pohledu ochrany životního prostředí. Když v roce 2008 předseda Evropské komise José Manuel Barroso na mimořádném plenárním […]

Možnosti nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu
Beton Články Materiály

Možnosti nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu

Používání drátkobetonu ve stavebních konstrukcích, podporované připravovanými technickými normami, stimuluje rozvoj metod pro nedestruktivní vyšetřování jeho struktury, podmiňující mechanické vlastnosti, např. odolnost vůči porušení při tahovém namáhání. Příspěvek přináší přehled dostupných metod, založených jednak na zpracování obrazů a jednak na měřeních elektromagnetických veličin. Drátkobeton, v mezinárodní terminologii obvykle FRC (z […]

Nové využití NKP Hlubina – staronová tvář pro sedm průmyslových objektů
Články Zajímavá stavba

Nové využití NKP Hlubina – staronová tvář pro sedm průmyslových objektů

Důl Hlubina je součástí Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysoké pece a koksovny Vítkovických železáren, která pokrývá nejenom katastrální území Moravské Ostravy, ale i území Vítkovic s vysokými pecemi. Ojedinělý areál vznikl v roce 1828 založením Rudolfovy hutě arcibiskupem Rudolfem Janem, v roce 1831 se nájemcem a později majitelem huti stal bankéř Salomon […]

Oprava betonových konstrukcí pilíře železničního mostu v Prostředním Žlebu
Beton Články Poruchy

Oprava betonových konstrukcí pilíře železničního mostu v Prostředním Žlebu

Železniční mosty má většina z nás spojeny spíše s ocelovými konstrukcemi. U jejich spodních staveb tomu tak ale není, tam je hlavním materiálem beton. Sanace, zvlášť u historických staveb, nebývají ani při použití moderních technologií jednoduchou záležitostí. K velmi zajímavým stavbám tohoto druhu patřila oprava mostního pilíře železničního mostu přes […]

Články Podlahy Technologie

Spárování venkovní dlažby položené na rektifikačních terčích

Na trhu jsou keramické obkladové prvky, které lze stejně jako kámen nebo sklo podkládat tzv. na sucho na nastavitelné rektifikační terče (disky), umožňující pokládku na ne zcela rovný podklad. Ten je izolován proti zatékání vody nebo provedení výškového vyrovnání a vytvoření tzv. zdvojené podlahy. Zpravidla jde o venkovní terasy, které […]

Rekonstrukce objektu pro firmu podnikající v autodopravě
Články Zajímavá stavba

Rekonstrukce objektu pro firmu podnikající v autodopravě

Sídlo společnosti, která podniká v autodopravě, se nachází v areálu bývalého svinovského lihovaru. Autor projektu David Kotek se inspiroval automobilovým průmyslem. Je to vidět nejenom v opláštění budovy,ale také ve tvaru kulatých oken, z nichž jsou některá vypouklá. Autoři projektu zachovali původní konstrukci starých unimobuněk, ale rozšířili je přisazením ocelové konstrukce […]

Beton Články Materiály

Pôsobenie prísad na konzistenciu betónu v čase

Tento článok sa venuje potrebe stavebnej (betonárskej) praxe poznať, resp. odhadnúť, očakávanú spracovateľnosť čerstvého betónu pri jeho dodaní v určitom čase. Už je to 192 rokov od patentovania portlandského cementu. Betón je približne rovnako starý. V tom období bol definovaný ako kompozitný materiál pozostávajúci z troch zložiek – cement, voda […]

Přestavba textilky na městskou knihovnu
Články Zajímavá stavba

Přestavba textilky na městskou knihovnu

Myšlenka revitalizovat původní továrnu Vertex v Hradci Králové vznikla v roce 2003. Tehdy městská knihovna sídlila v několika malých nevyhovujících prostorech a neměla možnost plně využít svůj knižní fond. To vedlo k záměru vybudovat novou velkou knihovnu. Statutární město Hradec Králové tedy oslovilo akad. arch. Davida Vávru, aby zpracoval návrh […]

Odolnost vysokohodnotných betonů vůči klimatickému zatížení
Beton Články Materiály

Odolnost vysokohodnotných betonů vůči klimatickému zatížení

Vysokohodnotné betony (UHPC) prošly v posledních letech velkým rozvojem. Hlavním parametrem tohoto materiálu je tlaková pevnost, která bývá až pětkrát vyšší než u běžných betonů. V tomto článku chceme představit výsledky rozsáhlého výzkumu zaměřeného na zjišťování odolnosti vysokohodnotného betonu vůči chemicky rozpustným látkám a střídání zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Chování […]