Technologie

HELUZ IFC

Grafické schéma HELUZ IFC

Dnes se stává standardem navrhování domů ve 3D projekčních SW, které slouží mimo jiné i k vizualizaci domu. Pokud disponujeme tímto základem, pojďme využít potenciál a modely použít i pro komunikaci s výrobcem pomocí služby HELUZ IFC.

HELUZ IFC je služba, která umožňuje do žádosti o výpočet spotřeby materiálu přiložit IFC soubor na základě, kterého jsme schopni zpracovat přesný výkaz výměr materiálu HELUZ. Díky informačnímu (BIM) modelu stavby a našemu internímu SW Cihla 4.0 dokážeme díky automatizovanému procesu rychle a přesně zpracovat výkaz výměr pro daný objekt. Aby vše fungovalo tak, jak má, je potřeba současné projekty zkvalitnit. 

Pravidla pro tvorbu informačního modelu budovy

Pro zkvalitnění projektu je nutné ve fázi tvorby informačního modelu budovy dodržet několik pravidel:

1. Využívání v maximální možné míře BIM a technické podklady HELUZ z webu selektorkonstrucki.heluz.cz

Mezi technické podklady v tomto smyslu řadíme minimálně BIM knihovny a doplňky pro BIM SW (HELUZ IFC, doplněk HELUZ pro REVIT, BIMTech Tools, …). Použití těchto podkladů nám zaručí detekci veškerých materiálů, které jsou součástí výkazu výměr (zdivo, překlady, stropní konstrukce, komíny, …).

BIM podklady na Selektoru konstrukcí

2. Správné definování jednotlivých materiálů

Důležité je zaručit správnou definici použitých materiálů v projektu (např. HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená, nebo minimálně „Keramické zdivo o tl. 500 mm“). Ve chvíli, kdy využijete naše BIM knihovny, máte tento bod vyřešený.

Definice materiálu zdiva

3. Správné ořezání geometrie jednotlivých prvků/konstrukcí

U tohoto bodu se zaměřit především na správné napojení rohů konstrukcí, správné napojení stropní konstrukce na svislé konstrukce, napojení skladby podlahy na svislé konstrukce, a
v neposlední řadě se zaměřit na správné ořezání geometrie jednak překladů a doplňkových cihel od geometrie zdiva, a jednak řešený správný ořez geometrie MIAKO stropu od betonové stropní desky (nadbetonávky).

Ořezání geometrie doplňkových cihel a překladů od geometrie zdiva

4. Správné nastavení IFC exportéru

Pro správné nastavení je ideální použít náš doplněk HELUZ IFC (dostupný pro ArchiCAD a REVIT), který zaručuje správný export IFC. V případě nemožnosti použití našeho doplňku je nutné dodržet body pro nastavení IFC exportéru projekčního SW (body uvedeny v manuálu HELUZ IFC, který je dostupný na Selektoru konstrukcí v sekci BIM → Manuály). Bez použití doplňku HELUZ IFC nemůžeme zaručit maximální přesnost spotřeby materiálu.

5. Kontrola a ověření správnosti exportu IFC modelu

Po exportu IFC a před odesláním do HELUZu je vhodné provést kontrolu a ověření správnosti exportu IFC modelu. Pokud máte ArchiCAD nebo REVIT, a využijete doplněk HELUZ IFC, kontrolu můžete provést v rámci procesu odeslání IFC do HELUZu. Pokud tuto možnost nemáte, je nutné provést kontrolu v některé z volně přístupných IFC čteček, např. na stránce stawebnice.online, BIMVision, OpenIFCViewer, … Při kontrole IFC modelu je vhodné se zaměřit minimálně na správné vykreslení geometrie objektu (zda je kompletní, a nejsou nikde žádné geometrické vady), a na to, zda je model kompletní.

Model budovy

Jakým způsobem žádat o výkaz výměr na základě IFC souboru

Žádost o zpracování výkazu výměr na základě IFC souboru je možné zaslat několika způsoby:

1. Doplňkem HELUZ IFC (nejvíce doporučený způsob)

Doplněk zabezpečí správné nastavení exportu IFC a provede Vás všemi kroky odeslání projektu přímo z projekčního SW. Díky tomuto způsobu zaslání IFC dokážeme zaručit co nejpřesnější výpočet spotřeby materiálu. Dostupné pro projekční SW ArchiCAD a REVIT (mimo REVIT LT).

Možnosti doplňku HELUZ IFC

2. Formulářem „Výpočet materiálu“ na webových stránkách heluz.cz

Ve formuláři Výpočet materiálu na webových stránkách HELUZ lze po vyplnění potřebných údajů přiložit v sekci „Projektová dokumentace“ IFC soubor, který je nutné exportovat dle požadovaného nastavení přímo v projekčním SW. Obecné nastavení exportu IFC je popsáno v manuálu HELUZ IFC, který je dostupný na Selektoru konstrukcí. V tomto případě nemůžeme zaručit maximální přesnost výpočtu spotřeby materiálu.

Žádost o výpočet spotřeby materiálu – heluz.cz

3. Nahráním na partnerský portál HELUZ (pouze pro smluvní partnery)

V rámci partnerského portálu lze nahrát jak IFC soubor exportovaný z projekčního SW (tedy nahrání z lokálního úložiště), tak IFC soubor nahraný napřímo z doplňku HELUZ IFC. Podrobné informace a postupy dostupné v manuálu HELUZ IFC. Pro možnost nahrání IFC skrze partnerský portál je nutné mít uzavřenou partnerskou smlouvu se společností HELUZ.

Závěr

HELUZ IFC má velký potenciál, který je potřeba využívat, a tím se v projektování posunout na kvalitativně vyšší úroveň, která do budoucna znamená i konkurenční výhodu. Je potřeba nebát se komunikovat s námi, rádi poskytneme podporu a edukaci. Ve výsledku se nejedná o nic složitého. Máme radost z toho, že jsme službu HELUZ IFC spustili a zapojují se do ní další a další projektanti. Díky tomu můžeme systém dále vyvíjet a rozšiřovat jeho možnosti. 

Více informací o službě můžete najít v našem manuálu HELUZ IFC, který je dostupný na Selektoru konstrukcí.