Stavební chemie

Výrobky Cemix pro aplikace stavebních hmot v zimním období

Stále náročnější požadavky na časovou efektivitu a rychlost ve stavebním průmyslu znamenají značný tlak na realizační firmy i jednotlivce. Není žádným tajemstvím, že mnohdy probíhá výstavba domů nejen během řádné stavební sezóny. Dovolí-li to mírné teploty, mají stavebníci tendenci hranice stavební sezóny posouvat až do období zimních měsíců, kdy se tyto teploty pohybují kolem bodu mrazu.
Toto prodloužení stavební sezóny bývá umožněno používáním stavebních směsí s přídavkem speciálních přísad, které zabraňují zmrznutí a především umožňují zrání těchto hmot při nestandardně chladných teplotních podmínkách. Použití takto upravených malt a omítek, případně potěrů, s sebou ovšem přináší řadu úskalí, která nejsou na první pohled patrná.
Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem. Mohou to však být i dny mimo toto období, kdy tři dny po sobě poklesne noční teplota pod bod mrazu. Hydraulicky tvrdnoucí materiály, tzn. materiály na bázi cementu, však vyžadují k nastartování chemického procesu tvrdnutí teploty minimálně +5 ˚C. Je-li potřeba i v takovém případě pokračovat ve výstavbě, bývá zcela logicky zvykem přistoupit k přídavku tzv. nemrznoucí přísady do stavebních hmot, která zároveň umožňuje jejich tvrdnutí za nižších teplot (zpravidla až do –5 ˚C).
Přidávání výše uvedených přísad je prakticky možné pouze do malt, které jsou míchány přímo na stavbě. Jejich dávkování je totiž poměrově závislé na hmotnostním množství cementu v maltě, které je v takovém případě známé. Tato skutečnost prakticky vylučuje individuální dávkování zimní přísady do hotových směsí, kde je množství obsaženého cementu předmětem receptury chráněné výrobcem.
Pomineme-li otázku přehledu o množství cementu, je tu další neznámá, a sice přesnost dávkování. Aby zimní přísada byla dávkována přesně v potřebném množství, musela by na stavbě být pro tento účel k dispozici přesná váha. Nepřesné dávkování pod potřebné množství ohrozí účinnost přísady, což může vést k degradaci materiálu vlivem mrazu a v konečném důsledku ke statickým poruchám konstrukcí. Nadměrné množství hmoty způsobí příliš rychlé tvrdnutí hmoty, a tím možnou ztrátu její zpracovatelnosti.
Lepší variantou je tedy použití již hotových zimních směsí. Za funkčnost takových hmot zodpovídá jejich výrobce. Odpadá zde starost s kvalitou hmoty a celkový výsledek díla je potom už dále závislý pouze na dodržení zbývajících potřebných podmínek, které eliminují ostatní rizika spojená s chladným a vlhkým počasím. Malty pro zdění, cementové potěry i fasádní materiály se zimní úpravou vyrábí a dodává na objednávku firma LB Cemix, s. r. o.
Výčet podmínek, které je nutné při stavebních pracích v souvislosti se zimním obdobím dodržet, je poměrně rozsáhlý. Výrobci stavebních materiálů vydávají k použití svých výrobků se zimní úpravou speciální technologické předpisy a postupy, ze kterých je na první pohled patrné, že samotné použití těchto hmot je pouze základním předpokladem pro řešení tak složitého problému, jako je výstavba v zimním období.
Detailní informace lze čerpat z dokumentu Pracovní postupy Cemix – Aplikace výrobků v zimním období, který je dostupný na internetových stránkách společnosti.
Pro oblast fasádních materiálů je pak součástí standardního sortimentu značky Cemix výrobek s názvem Lepicí a stěrkovací hmota COOL (označení 135 z). Zimní aditivaci šlechtěných pastovitých omítek lze provést Zimní přísadou COOL, která se dodává přesně dávkovaná pro vmíchání do 25kg balení omítky.
V případě řešení jakýchkoli nestandardních situací či speciálních dotazů jsou obchodně-techničtí poradci společnosti LB Cemix připraveni bezplatně pomoci s řešením jednotlivých případů, nabídnout pomoc a odborné posouzení.
podle podkladů firmy LB Cemix, s. r. o.