Materiály

Tipy pro jednoduchý návrh a realizaci staveb z cihel Porotherm

Rčení „v jednoduchosti je krása“ platí i pro stavbu rodinných domů z cihel Porotherm. Já bych doplnil, že jednoduchost znamená i snadnost provádění a především ušetřené peníze. Kdo by nechtěl mít stavbu jednoduchou, kvalitní a levnou? V tomto článku jsme pro vás vybrali pár řešení a detailů, které by tato kritéria mohly splnit. Jednoduchá řešení v konečném důsledku usnadní provádění stavby a ušetří náklady při vlastní realizaci. 

Hodně možností = hodně starostí (při rozhodování)
Každý investor rodinného domu stojí před několika zásadními rozhodnutími. Jedním z nich je, jaký zvolit materiál pro hrubou stavbu. V současné době je nabídka velmi široká. Když pominu cenu, jsou nejčastějším kritériem při výběru materiálu pro hrubou stavu tepelněizolační vlastnosti. Ty mnohdy zastíní i jiné, neméně důležité vlastnosti, které ovlivňují celkový pocit při užívání objektu a tím i hodnotu celé stavby. Jsou to především tyto: 

● statické parametry (jsou ovlivněny pevností zdicích prvků, způsobem spojení zdicích prvků, způsobem děrování zdicích prvků, šířkou zdiva, tuhostí konstrukce ve vodorovné rovině),
● akustické parametry (jsou ovlivněny plošnou hmotností stěn, konečnou povrchovou úpravou),
● tepelná stabilita místností (je ovlivněna plošnou hmotností okolních konstrukcí, akumulační schopností materiálu, množstvím prosklených ploch a jejich zastíněním),
● schopnost materiálu regulovat vnitřní vlhkost, tedy zadržet a propouštět vodní páru zkondenzovanou v konstrukci (je ovlivněna strukturou materiálu a difuzním odporem celé konstrukce),
● požární odolnost (je ovlivněna hořlavostí jednotlivých částí konstrukce),
● doba životnosti (je ovlivněna životností jednotlivých komponentů konstrukce),
● náklady na údržbu fasády (jsou ovlivněny volbou povrchové úpravy),
● ekologie při provozu objektu (je ovlivněna nejen provozními náklady, ale i množstvím použitých technologií, většinou čínských, a jejich životností).

Nenechte se při výběru materiálu pro váš dům ovlivnit pouze tepelněizolačními parametry výrobků a „papírově“ nízkými náklady na provoz objektu, ale myslete i na to, že dům budete užívat dlouhá léta a například akustické parametry nebo to, že se v létě v domě „neuvaříte“, budou mít pro vás mnohem větší přínos než pár setinek rozdílu v hodnotě součinitele prostupu tepla. 

Jedním z mála materiálů, který dokáže uspokojit uživatele ve všech uvedených požadavcích, je pálená cihla. Tento tradiční a osvědčený materiál patří dlouhodobě mezi favority stavebníků. Dnešní cihla již není jen kusem vypálené hlíny, ale promyšleným a neustále zdokonalovaným velkoformátovým blokem, který svou konstrukcí nabízí mimořádné užitné vlastnosti. Společnost Wienerberger nabízí celou škálu výrobků Porotherm pro různé použití. 

Pokud se stavebník rozhodne pro výrobky z cihel, narazí na dva různé názory na vhodnost konstrukcí pro obvodové zdivo. Někdo preferuje sendvičovou konstrukci (složenou z nosné části a dodatečného vnějšího zateplení), jiný jednovrstvé zdivo (konstrukce z tepelněizolačních cihel a pouze vnitřní a vnější omítky). Proč se používá sendvičové zdivo u novostaveb, když to z tepelnětechnického hlediska není nutné? Do tohoto tématu se nyní pouštět nebudu, pojďme se raději podívat, jaké přednosti pro uživatele má jednovrstvé zdivo z cihelných bloků Porotherm, opatřené vnitřní a venkovní omítkou:


● mechanická odolnost (tvrdá fasáda není náchylná k mechanickému poškození, je možné na stěnu kotvit těžké předměty),
● možnost kreativního řešení fasády (na venkovní fasádu je možné lepit obkladové cihelné pásky nebo kamenný obklad),
● paropropustnost (použitím prodyšných omítek na keramickém střepu s otevřenou vnitřní strukturou docílíte rychlého odvodu vodní páry z konstrukce),
● nehořlavá konstrukce (co v pekelném žáru vzniká, pekelnému žáru i odolá),
● vhodné i pro tmavší odstíny fasád (vysoká tepelná odolnost podkladní vrstvy umožňuje aplikovat na fasádu i tmavší odstíny barev),
● antimykotický efekt (díky tepelné setrvačnosti konstrukce a schopnosti silné vnější omítky regulovat množství zkondenzované vodní páry na fasádě nedochází tak často k růstu řas a plísní na venkovní fasádě),
● dlouhá životnost konstrukce (tvrdé omítky na cihelném zdivu nenapadá hmyz, hlodavci ani datlovití ptáci),
● schopnost akumulace tepla od slunečního záření (v jarním a podzimním období na osluněných stranách dokáže nezateplená fasáda akumulovat teplo a s časovým odstupem ho předat do interiéru = kratší topná sezóna),
● výborné akustické parametry (jsou dány větší tloušťkou zdiva a oboustrannými omítkami). 

Každým rokem narůstající poptávka po výrobcích Porotherm pro jednovrstvé zdivo ukazuje, že cihelné jednovrstvé zdivo se stává trendem staveb­ níků při výběru materiálu pro stavbu rodinných domů. V současné době jsou v nabídce výrobky pro jednovrstvou obvodovou konstrukci z cihel Porotherm řady Energy+ (zahrnují cihelné bloky plněné minerální vatou Porotherm T Profi) a řady Comfort (zde jsou zahrnuty produkty Porotherm EKO+ Profi, tepelněizolační děrované cihly). 

Nyní se pojďme podívat na několik faktorů, které v konečném důsledku usnadní provádění stavby a ušetří náklady při vlastní realizaci. 

1. Modulový systém Porotherm má 250 mm (… ale od vnitřního rohu)
Když začneme u projektu, je dobré, pokud je dům navržen v modulovém systému půdorysném i výškovém. Eliminuje se tím řezání jednotlivých cihelných bloků na stavbě. Půdorysný i výškový modul cihel Porotherm je 250 mm. Důležité pro půdorysný modul je, aby vycházel od vnitřního rohu vnější stěny, to znamená, aby délka zdiva od vnitřního rohu k ostění otvoru byla v násobku 250 mm. Stejně tak i šířky oken a meziokenních pilířů. Kolik jsem již viděl projektů, kdy šířka ok­na byla 1600 mm a meziokenní pilíř 600 mm. Bohužel se tím prodražuje a prodlužuje výstavba z důvodu zbytečného řezání cihel (obr. 1). I výš­ kový modul zdiva doporučuji navrhovat v mo­dulu 250 mm. Pokud je výška zdiva v násobku 250 mm, ušetří se tím vícenáklady na řezání prv­ní, případně poslední řady cihel. 

Obr. 1
Obr. 2

2. Druh obvodového zdiva (volba materiálu)
Pokud by se člověk díval při výběru materiálu Porotherm pro obvodové zdivo na jednoduchost realizace a nízké náklady, asi by zvítězil cihelný blok plněný minerální vatou Porotherm 38 T Profi se součinitelem prostupu tepla U = 0,16 W/m2K. Nerad bych tímto odsoudil jiné výrobky a tloušťky zdiva, ale proč je tomu tak, si ukážeme na násle­ dujících detailech stavby. Odpovídá tomu i pro­ dejnost tohoto výrobku, kdy společně s výrobkem Porotherm 44 T Profi s U = 0,14 W/m2K se jedná o nejvyhledávanější variantu obvodového zdiva. 

3. Založení zdiva na základové desce (nemusí to být složité)
Zde už jsem viděl spoustu problematických de­tailů: sokl zapuštěný zvenku, sokl zapuštěný z obou stran, kombinace různých materiálů… 

Z mého pohledu je nejjednodušší jedna tloušť­ka zdiva bez nutnosti svislé tepelné izolace zá­kladů. Odpůrci tepelných mostů hned budou namítat, že bude zdivo v patě domu „promr­zat“, ale při dostatečné tloušťce tepelné izo­lace v podlaze (dnes již běžně nad 100 mm) a použití cihel plněných minerální vatou bude požadovaná vnitřní povrchová teplota v interié­ru dodržena. Peníze za ušetřenou svislou te­pelnou izolaci základů můžete investovat jinde. Pokud potřebujete použít uskočený sokl kvůli řešení povrchové úpravy, potom stačí minimál­ní tloušťka přesahu zdiva i tepelného izolantu, překrývajícího svislou hydroizolaci. K dispozici jsou také speciální soklové cihly Porotherm S Profi (tl. 30 a 24 cm) a Porotherm TS Profi (tl. 30 a 38 cm). Ve spodní části jsou tyto cihelné tvarovky impregnovány, takže mohou během realizace stát ve vodě, a přesto zdivo zůsta­ ne suché. Ušetříte si tím případné starosti, co s navlhlou spodní řadou cihel při dokončování stavby (obr. 2, 3). 

Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5

4. Vazba rohu zdiva (bez nutnosti přemýšlet)
Zde jednoznačně vítězí, oproti jiným tloušťkám, zdivo tloušťky 380 mm, tudíž výrobek Porotherm 38 T Profi. V rohové vazbě nepotřebujete žádné další doplňkové cihly ani dořezy, vystačíte si pou­ze se základními bloky, otočenými v rohu vždy o 90°. Docílíte tím požadované převazby zdiva od vnitřního rohu 125 mm (obr. 4). 

5. Ostění a parapet výplní otvorů (aneb jak jednoduše napojit okno na stěnu)
Krátce se vrátím k sendvičové obvodové kon­strukci. Při tomto řešení vám každý tepelný technik radí, aby byl okenní rám „vystrčený“ až do úrovně tepelné izolace, tzn. na konzolách. Z tepelného hlediska je to určitě správné řešení, ale akusticky je tento způsob napojení, jako byste si nechali otevřené okno… U napojování výplně otvorů je třeba věnovat pozornost tomu, aby se kolem okenního rámu nadbytečně neochlazovalo zdivo, ale také je třeba zajistit (na to už se často zapomíná) akustickou pohodu v interiéru oproti venkovnímu hluku. Oba tyto požadavky výborně splňuje napojení oken na zdivo plněné minerální vatou Porotherm T Profi. Minerální vata v dutinách cihel eliminuje tepelný most okolo okenního rámu, takže je toto řešení použitelné pro pasivní domy, a napojení okenního rámu na keramický střep vyplněný minerální vatou zajistí optimální výsledek z hlediska akustiky (obr. 5). 

6. Řešení překladů (zde nevítězí cena ani jednoduchost, ale funkčnost)
Když píši tento článek, je venku slunečno, 35 °C ve stínu. Asi si dovedete představit, kam tím mířím. Pro řešení překladů bych jednoznačně doporučil roletové a žaluziové překlady Porotherm Vario UNI. I když se tím stavba nezjednoduší a ani se nesníží pořizovací náklady, určitě to oceníte v budoucnu, při užívání objektu. Použitím předokenních rolet nebo žaluzií v letním období zamezíte přehřívání vzduchu v interiéru. Ušetříte tím značnou část nákladů na klimatizaci. Naopak v zimě, při stažených roletách, snížíte náklady na vytápění. Tímto můžete kompenzovat vyšší pořizovací náklady na překlady a vlastní stínicí techniku (obr. 6).

Obr.6
Obr. 7
Obr. 8

7. Stropní konstrukce Porotherm (když systém je systém)
Jako je tomu u materiálů pro svislé konstrukce, tak i pro vodorovné nosné konstrukce (jednoduše stropy) existuje mnoho řešení. Dřevěné, panelové, skládané, monolitické, a dokonce si někdo staví domy bez stropů… Pokud uvažujeme o cihlovém systému Porotherm pro stropní konstrukci, je možné použít dva druhy skládaných stropů z keramobetonových trámů POT a keramických vložek MIAKO, jeden s nadbetonávkou (Porotherm strop), druhý bez nadbetonávky (Porotherm strop BN). Hlavní výhoda při použití systémového stropu Porotherm je, že máte vyřešenu většinu detailů napojení stropu na ostatní konstrukce. Kolikrát jsem již řešil z pozice technického poradce, že se investor rozhodl pro jinou stropní konstrukci a potom se na mne obracel s dotazy, jak vyřešit překlady, věnec pod stropem, ukončení stropu na zdivu, založení zdiva na stropu apod. Vyřešit jde skoro všechno, ale nesystémové řešení je vždy mnohem složitější a hlavně pracnější při realizaci. V důsledku toho mohou být konečné náklady na levnější stropní konstrukci vyšší, než se předpokládalo. 

Pro ruční montáž (svépomoc), rekonstrukce a menší rozpětí bych doporučil strop Porotherm BN. Pokud potřebujete zakomponovat do stropní konstrukce další nosné prvky, jako jsou například průvlaky pod sloupky krovu nebo skryté průvlaky pro podepření stropních trámů, potom bych doporučil Porotherm strop s nadbetonávkou. Co se týká tloušťky stropní konstrukce, je možné volit ze tří variant (210 mm, 250 mm, 290 mm). Tloušťka stropu 210 mm je určena především pro menší rozpětí stropu, zhruba do 5,0 m, a pro jednodušší stropy s rovnoměrným zatížením. Tloušťka stropu 250 mm je nejpoužívanější, a to z několika důvodů. Strop této tloušťky je použitelný pro rozpětí zhruba do 6,0 m. Do této tloušťky se dají vložit skryté ocelové průvlaky a při použití roletových a žaluziových překladů Porotherm Vario UNI se do úrovně stropu vkládá z vnější strany překlad KP 7, který je uložen nad roletovou schránkou a má modulovou výšku také 250 mm. Tloušťka stropu 290 mm je určena především pro stropy s větším rozpětím, až do 8,0 m. Pokud se máme v tomto článku zabývat také ekonomikou a levným stavěním, potom je třeba připomenout, že větší rozpětí stropu znamená výrazně větší náklady na výstavbu. Kolikrát lze jednoduše snížit náklady použitím střední nosné stěny místo nenosné příčky. To má dopad do možnosti použití kratších trámů a tím pádem i do snížení nákladů na stropní konstrukci (obr. 7, 8). 

O ceně a kvalitě stavby se rozhoduje již ve fázi návrhu. Pokud si vyberete jednoduché a osvědčené řešení, zvolíte tím i cenově výhodné řešení. Proto doporučuji se při návrhu zamyslet, zda je možné ještě něco zjednodušit. Pomoci by mohl i tento článek. Jestliže zvolíte jednovrstvé zdivo Porotherm s osvědčenými detaily, můžete mít návrh stavby, ale i vlastní realizaci jednoduché, kvalitní a cenově výhodné. 

Tipy pro jednoduchý návrh a realizaci staveb z cihel Porotherm 
● Jednoduchým tvarovým i konstrukčním řešením stavby snížíte velkou část nákladů na realizaci.
● Respektováním půdorysného i výškového modulu zdiva při návrhu ovlivníte kvalitu, rychlost a jednoduchost při realizaci.
● Použití jednovrstvého cihelného zdiva Porotherm navnější stěnu oceníte nejen při realizaci, ale především při užívání stavby.
● Sokl obvodového zdiva ze soklových cihel plněných minerální vatou Porotherm TS Profi zajistí suché zdivo během realizace i eliminaci tepelného mostu v patě zdiva bez nutnosti tepelné izolace základů.
● Použitím cihel plněných minerální vatou Porotherm 38 T Profi získátej ednoduché řešení rohové vazby zdiva a také větší vnitřní užitnou plochu místností oproti širšímu obvodovému zdivu, včetně sendvičových konstrukcí.
● Použitím cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi získáte jednoduché a spolehlivé řešení napojení výplní otvorů na obvodovou stěnu, bez nutnosti doplňkových cihel a dalších  tepelných izolací.
● Použití roletových a žaluziových překladů Porotherm Vario UNI na osluněných stranách objektu oceníte nejen v horkých letních dnech, ale i v zimě při tuhých mrazech.
● Použitím stropní konstrukce Porotherm volíte systémové řešení včetně detailů napojení stropu na navazující konstrukce. 

www.wienerberger.cz
TOMÁŠ CIMFL