Materiály

Dům by měl být smysluplným celkem

Stavba domu je bezpochyby jednou z nejzásadnějších životních etap, na níž ale čeká řada nástrah a překážek. Komplikovaná a mnohdy nejasná legislativa, vysoké ceny energií i materiálů, ale také špatná dostupnost kvalitních realizačních firem jsou zásadními faktory, které od realizace vysněného bydlení mnoho potenciálních stavebníků odrazují. Velké části problémů ale dokáže předejít dobré plánování, a především volba vhodného konstrukčního systému.

Říká se, že dokonalý dům bývá až ten třetí, jenže málokdo má možnost stavět dům třikrát v životě. Většina stavebníků musí svůj plán zvládnout takříkajíc na první dobrou, na chyby není prostor. Zorientovat se ovšem ve světě současného stavebnictví protkaného přísnými pravidly a vysokými nároky může být nesmírně komplikované. Zkusme se na danou problematiku podívat právě prostřednictvím konstrukčního systému HELUZ, který přináší odpovědi na větší množství otázek, než by se mohlo na první pohled zdát.

Podobně jako v dalších průmyslových odvětvích hraje i ve stavebnictví zásadní roli snižování spotřeby energií, v tomto případě potřebných pro provoz budov. Nutnost ochrany životního prostředí je naléhavější rok od roku, poslední roky rovněž ukázaly zcela jasně nestabilitu energetického trhu a z toho plynoucí význam energetické nezávislosti. Praktický dopad souvisí především s implementací energetické směrnice EPBD II a EPBD III do tuzemské legislativy. Čeho se týká? Co znamená pro českého stavebníka? A jak s jejím naplněním pomůže konstrukční systém?

Kolik je téměř nula?

Tuzemská legislativa od 1. ledna 2020 vyžaduje, aby každý nový rodinný dům byl budovou s téměř nulovou spotřebou energie. A zde vyvstávají typické otázky potenciálního zájemce o stavbu rodinného domu: Kolik je „téměř nula“? Nebude takový dům extrémně drahý?

Základní parametry téměř nulové budovy popisují výše zmíněné energetické směrnice (konkrétně EPBD II z roku 2010), které říkají, že se jedná o stavbu s velmi nízkou energetickou náročností (zkratka nZEB z anglického nearly Zero Energy Building), jejíž potřeby jsou z velké části pokryty z obnovitelných zdrojů. Zda náš dům daná kritéria splní rozhodne porovnání s tak zvanou referenční budovou, pod drobnohledem je například způsob vytápění, respektive faktor primární neobnovitelné energie. Velmi zjednodušeně řečeno, výpočetně je zvýhodněn nebo znevýhodněn daný zdroj energie podle toho, jak zatěžuje životní prostředí, respektive zda se jedná nebo nejedná o obnovitelný zdroj. Od loňska výpočet zohledňuje tak zvaný hodinový krok, díky čemuž se vypočtené hodnoty energetické náročnosti více přibližují dosahovaným hodnotám reálných staveb při zvoleném typickém užívání budov. To je důležité zejména u budov s produkcí elektrické energie pomocí fotovoltaického systému. Do velmi přesného výpočtu dále vstupují například požadavky na chlazení budovy, vliv solárních zisků, od roku 2022 je přísněji posuzován také tvar budovy. Co je ovšem zcela zásadní; dům musí splňovat velmi přísné parametry tepelněizolačních schopností. Zjednodušeně řečeno, obálka domu, tedy stěny, střecha, okna a podlaha, musí co nejvíce minimalizovat úniky drahocenného tepla v zimě, a zároveň zabránit přehřívání domu v létě. Což je možné jedině za předpokladu komplexního vyřešení veškerých konstrukčních detailů a eliminace rizikových míst obálky domu. Vlastnosti obvodové konstrukce ve všech jejích částech se stávají zcela zásadní pro naplnění kritérií udržitelného bydlení.

Z výše popsaného je patrné, že stavba domu je komplexní úlohou architekta, stavebního inženýra a energetického specialisty, jejichž práce se doplňuje a neustále prolíná. Rodinný dům má být symbiózou estetiky, dispoziční logiky, správné orientace ke světovým stranám, efektivního vytápění, ale především bezchybně fungující obálky. Ta musí zaručit maximální uživatelský komfort a nízké provozní náklady v zimních i letních měsících. Dům má být smysluplným celkem cd, jehož základem je do detailu promyšlený konstrukční systém se systémovým řešením veškerých detailů.

HELUZ – smysluplný stavební systém s jednovrstvým zdivem

Cihla s nejlepšími komplexními vlastnostmi

Základním prvkem komplexního stavebního systému HELUZ jsou moderní cihly nabízející zájemcům o úsporné a kvalitní bydlení unikátní kombinaci výhod. Jejich masivní konstrukce zaručuje stěnám vysokou pevnost a únosnost, zároveň velmi dobrou tepelnou akumulaci, což oceníme v zimních měsících. V létě naopak přijde vhod ochrana před přehříváním a celoročně budeme kvitovat skvělé difuzní parametry udržující v interiéru ideální vlhkostní mikroklima.

Perfektní tepelněizolační vlastnosti cihel HELUZ umožňují realizaci pasivního nebo téměř nulového domu bez dodatečného zateplení – jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ 2in1 o tloušťce 500 mm vykazuje součinitel prostupu tepla U = 0,11 W/m2K, nejnižší hodnotu mezi zdicími systémy na trhu.

Cihla s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi

Klíčovým parametrem reprezentujícím tepelněizolační schopnost budovy je součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Čím je jeho hodnota nižší, tím lépe stěna tepelně izoluje, respektive tím lépe zabraňuje únikům tepla. Cihla HELUZ 2in1 plněná tepelnou izolací vykazuje nejlepší hodnotu součinitele U na trhu, konkrétně 0,11 W/m2K. S přehledem tedy splňuje přísné požadavky na parametry pasivních domů bez dodatečného zateplení.

V jedné vrstvě bez chyb

Eliminace dodatečného zateplení přináší stavebníkům řadu výhod – při srovnatelných nákladech jako u zateplovacích systémů získáváte masivní, velmi mechanicky odolnou konstrukci v celé její tloušťce. Zcela odpadá riziko chyb při provádění zateplení, případně parotěsných fólií. S jednovrstvou konstrukcí získáváte perfektně únosnou, výborně izolující stěnu, která díky skvělým difuzním parametrům umožňuje vašemu domu „dýchat“. Cihla je materiál, jehož vlastnosti jsou ověřeny staletími – plně recyklovatelná a šetrná k životnímu prostředí.

Bez tepelných mostů 

Jenom nízký součinitel prostupu U k úspěchu nestačí – teplo si hledá jakoukoliv nedokonalost v obálce domu a tou uniká, nesmí k tomu tedy dostat šanci. Konstrukční systém HELUZ je navržen v modulové návaznosti stěnových, příčkových nebo například stropních dílců, ale rovněž překladů či doplňkových tvarovek. Rozměrová provázanost a materiálová homogenita zaručují, že v obálce domu nevznikají žádné tepelné mosty.

Ušetřete za klimatizaci

HELUZ nemyslí jen na ochranu před úniky tepla, ale rovněž na potřebu ochrany domů před letním přehříváním. S rostoucími plochami zasklení je tato problematika čím dál výraznější a například energetický výpočet zohledňuje i náklady na chlazení. Neutrácejte peníze za nákladnou a nezdravou klimatizaci, chraňte svůj dům pomocí předokenních žaluzií bezpečně instalovaných v systémových překladech.

10 % nákladů pro 100% spokojenost

Deset procent – přibližně takovou část rozpočtu představují náklady na konstrukční systém, tedy na stěny, příčky, stropy nebo třeba překlady. Bavíme-li se o případných cenových rozdílech jednotlivých stavebních systémů, pohybujeme se v řádu procent z této částky, ve výsledku tedy marginálních nákladech ve vztahu k celkové ceně domu.

Myslete na to, že konstrukční systém není místem pro kompromisy – chtějte osvědčené parametry a kvalitu, chtějte smysluplný celek.