Informace výrobců, Střechy

VIDEO: Pod střechou jirkovské synagogy ožívá kultura

Město Jirkov proměnilo zchátralou synagogu ve východní části města v nové kulturní a společenské centrum. Klasicistní budova získala majestátní vzhled díky nové krytině Římská taška z portfolia značky BMI Bramac.

Jirkovská synagoga sloužila jako modlitebna naposledy ve třicátých letech minulého století. Během války se proměnila ve skladiště a po válce dokonce ve sběrnu druhotných surovin. Vzhled budovy poznamenaly necitlivé zásahy. V roce 2016 odkoupilo zchátralou budovu od soukromníka město Jirkov a vznikl projekt na její opravu a nové využití.

Synagoga v Jirkově (zdroj: Bramac)Synagoga v Jirkově (zdroj: Bramac)Synagoga v Jirkově (zdroj: Bramac)

Synagoga z roku 1847 není na seznamu kulturních památek, i přesto město projednávalo úpravy s restaurátory a konzultovalo je také s Židovskou obcí Teplice. Snahou projektantů bylo vrátit synagoze původní vzhled. Stavební dělníci nejprve vybourali uvnitř budovy všechny nepůvodní prvky (příčky, dveře a dodatečně provedený strop), odkopali základy a provedli chemickou injektáž. Nutná byla výměna střešní krytiny: „Sice nebyla až v tak špatném stavu, jenže díky chybějícím systémovým prvkům do stavby částečně zatékalo. Vzhledem k tomu, že použitý typ krytiny už nebyl na trhu k dostání, musel projektant navrhnout zcela novou krytinu,“ vysvětluje za realizační firmu AMP Chomutov, a.s. projektový manažer Roman Kramarski.

Nový typ krytiny byl citlivě zvolen tak, aby korespondoval s klasicistním stylem budovy. Reprezentativní vzhled propůjčila synagoze Římská taška z portfolia betonových tašek značky BMI Bramac. Tento model má výrazně tvarovaný profil, který připomíná prejzy, historickou krytinu, se kterou se hojně setkáváme právě u sakrálních staveb (rotundy, kapličky apod.) Římská taška má nezaměnitelný charakter, který zvlášť vyniká na menších stavbách o jednoduchém půdorysu, tak jako tomu je i v případě jirkovské synagogy. Vyrábí se v odstínu památkově červené a v široké škále střešních doplňků a příslušenství, které zabraňují pronikání vody pod střešní plášť a zajišťují dokonalou ochranu stavby.

Úprav doznal i dvůr a zpustlá zahrada, kde firma odstranila veškeré betonové plochy. V zahradě vznikl víceúrovňový prostor s lavičkami, kruhovými cestami a pódiem. Ten by měl stejně jako synagoga sloužit kulturním a společenským účelům, jako jsou koncertní akce, divadlo, autorská čtení, recitály nebo výstavy. Židovská komunita, která je silně orientovaná na kulturu, výslednou podobu a nové využití synagogy kvituje. Teď už jen zbývá, aby zdejší kulturně-vzdělávací program přilákal širokou veřejnost.

Synagoga v Jirkově (zdroj: Bramac)Synagoga v Jirkově (zdroj: Bramac)Synagoga v Jirkově (zdroj: Bramac)

podle podkladů společnosti Bramac