Informace výrobců, Výplně otvorů

Světlovody Lightway v nové hale společnosti SIPRAL

Na okraji Prahy v průmyslové zóně kousek od Úval (směr Hradec Králové) se nachází výrobní hala společnosti Sipral. Před něco více než rokem tam proběhla instalace světlovodů Lightway, a to přímo v nové výrobní hale. Společnost Sipral vznikla v roce 1991 a již od začátku se věnuje progresivním stavebním technologiím. Z původně úzkého zaměření na speciální lepení a těsnění s využitím silikonových tmelů se postupně přešlo na dodávky lehkých obalových fasádních konstrukcí, využívajících především sklo a hliník. Ty jsou podrobeny statickým, tepelným a akustickým výpočtům.

Mezi známé instalace v Praze patří například Letiště Václava Havla, O2 aréna nebo výškové budovy na Pankráci. Další instalace Sipralu leží i v dalších částech České republiky (Praha, Plzeň, Brno, Olomouc), na Slovensku (Bratislava), ale také v Evropě: Londýn, Sheffield, Paříž, Kodaň. Zatím posledním rozšířením prostor Sipralu byla tovární hala v Jirnech u Prahy. Zde je výrobní a logistická část, která měla původně 5000 m² skladovacích a výrobních ploch. Nicméně postupem času bylo nutné výrobní kapacity rozšířit. Současně s tím přišly na řadu další relevantní otázky včetně vyřešení problému s nedostatkem světla.

Světlovody Lightway v nové hale společnosti SIPRALSvětlovody Lightway v nové hale společnosti SIPRAL

Hala v Jirnech – ač je umístěna na volném a dostatečně osvětleném prostranství – trpěla celkově nedostatkem světla. Vzhledem k rozloze haly se jevilo plošné nasvícení pouze umělými světelnými zdroji jako značně nákladné. Realizace, kterou v Sipralu prováděli společně s firmou Lightway, zahrnovala tedy jak zvětšení výrobní haly o dalších 3500 m², tak instalaci světlovodů. Společnost Lightway oslovila Sipral právě v době, kdy začali realizovat výstavbu nové haly v Jirnech. Zástupci firmy Lightway navrhli koncept osvětlení celé budoucí výrobní haly. Když se nad tím v Sipralu zamysleli, dospěli k závěru, že původní koncept počítající se světlíky a umělým osvětlením není nejlepší. Naopak, návrh světlovodů Lightway plně odpovídal potřebám a nárokům na nové výrobní prostředí. „Světlíky měly své plusy, ale zároveň i nedostatky. Oslovilo nás řešení firmy Lightway, což představovalo rovnoměrné nasvícení všech pracovišť, které jsme potřebovali. Současně tak dosahujeme podstatně lepší osvětlovací intenzity,“ dodává k tomu Jiří Mašek, výrobní ředitel společnosti SIPRAL.

Současně se v Sipralu všem velmi líbil přístup společnosti Lightway z hlediska přípravy realizace, v rámci něhož se tvořily světelné grafy, diagramy rovnoměrného rozložení světla i propočet potřebného počtu světlovodů. Pak se řešila už jen cena, resp. cenové srovnání světlovodů se světlíky. Výsledkem byla víceméně po všech stránkách výhodnější nabídka ve prospěch světlovodů Lightway.

Světlovody Lightway v nové hale společnosti SIPRALSvětlovody Lightway v nové hale společnosti SIPRAL

Na základě dokumentace došlo k perfektnímu odladění všech stavebních příprav a postupů, a to včetně stavební připravenosti. Samotná realizace probíhala velice rychle. Vše se obešlo bez problémů a prodlev, přestože byla nutná velice úzká kooperace techniků Lightway a střechařů. Vše bylo nakonec podstatně jednodušší než realizace první části haly z roku 2015. Po dokončení prací byli všichni v Sipralu velmi spokojeni, že světlovody jsou velice dobrým zdrojem osvětlení při běžném denním světle.

Pro úplnost ještě dodejme, že v Sipralu doplnili světlovody i LED osvětlením, které je napojeno na intenzitu světla denního. Je to skvělá kombinace, neboť jakmile se zlepší intenzita denního světla, snižuje se výkon LED osvětlení a naopak. Vše je řízeno automaticky, funguje to skvěle a daná kombinace se plně osvědčila: větší spokojenost zaměstnanců, lepší pracovní podmínky, menší náklady na energii než v původní hale.

Jakub Brandalík