Informace výrobců, Výplně otvorů

Rodinný dům s citem zasazený do přirozeného prostředí

Zalesněný pozemek situovaný v prudkém svahu nedaleko malého belgického města Tilff (v regionu Liège) si od architekta Erica Grondala vyžadoval mimořádný projekt. Kritériem výstavby vlastního domu pro pětičlennou rodinu byla udržitelnost, environmentální ohleduplnost a maximální souznění objektu s okolím. U takovéhoto zadání nesmí chybět dostatečný přísun přirozeného denního světla bez zbytečného plýtvání energiemi. Důmyslně navržený systém zasklení tento požadavek naplňuje i co do volby materiálu, tepelné izolace a barevného provedení rámů.

Obr. 1: SituaceNa první pohled působí pozice rodinného domu neobvykle. Objekt, umístěný kolmo k malé soukromé příjezdové cestě a strmému svahu, je jakousi překážkou či závorou v terénu. Vypadá však zcela přirozeně, organicky, v dokonalé symbióze s prostředím, což také bylo záměrem autora. Architekt chtěl budovu navrhnout co nejohleduplněji, aby splynula, byla udržitelná, energeticky efektivní a nezatěžovala přírodu.

Obr. 2: Půdorysy: podzemní podlaží, přízemí a první patro

Cihla, lámaný kámen a měděná fasáda s patinou
Vedle tvaru a uspořádání měla na charakter a míru integrace domu do okolí významný vliv volba materiálů. Cihlový základ, který prostorově definuje suterén, harmonicky ladí k patinované měděné fasádě dvou navazujících podlaží. Díky různé šířce panelů v matné hnědé barvě, která působí teplým dojmem, má fasáda nepravidelnou vertikální strukturu a pod různými úhly pohledu se její vzhled mění. Celkový dojem z fasády je velmi přirozený a uvolněný. Je to jakási projekční plocha pro proměnlivou hru světla a stínu, kterou vytvářejí četné koruny stromů a skrze ně pronikající sluneční paprsky.

Obr. 3: Fasáda na vstupní (severní) straně upoutá pozornost tříúrovňovým uspořádáním. Na spodní cihlovou část (suterén) navazuje "plachta či křídlo" vyčnívající z prvního podlaží.

Obr. 4: Budova je strukturovaná kolmo ke svahu a fyzikálně i opticky zasazena do terénu. Fasádní panely z mědi charakterizuje přirozená matně hnědá patina.Obr. 5: Velkoformátová posuvná stěna na jižní straně fasády zprostředkovává vstup na terasu a stírá hranici mezi obytnou částí a venkovním prostředím

Funkčnost a nadčasovost dominují interiéru
Zatímco vnější plášť budovy v zemitých odstínech dokonale splývá s přírodou, uvnitř je budova velmi moderní. Světlé barvy, přiznaný pohledový beton, šedý přírodní kámen na podlahách a celá řada dřevěných prvků vytvářejí v kombinaci s množstvím přirozeného denního světla současnou funkční atmosféru. Při pohledu zvenku se míra zasklení může zdát zbytečně umírněná. Avšak díky správně koncipovanému rozmístění prosklených fasádních jednotek, oken, posuvných dveří a střešního zasklení je v průběhu celého dne zajištěn naprosto optimální dopad světla do všech užitných zón, což vede k minimálnímu využití umělého osvětlení.

Obr. 6: Je-li bezbariérová posuvně zdvižná stěna ze systému Schüco ASS 70.HI v otevřeném stavu, jsou její tři (na výšku podlaží rozměrné části) skrytě zapuštěny do falešné kapsy za fasádouObr. 7: Je-li bezbariérová posuvně zdvižná stěna ze systému Schüco ASS 70.HI v otevřeném stavu, jsou její tři (na výšku podlaží rozměrné části) skrytě zapuštěny do falešné kapsy za fasádou

Na severní straně je nad základnou pro fasádu charakteristická vyčnívající jednotka, ta přesahuje o 1,2 m a s hlavní částí budovy je propojena prostřednictvím střešního zasklení o ploše 17 m². Od časného rána tak tato vertikální pásová okna zprostředkovávají dostatek denního světla v centru budovy. Dalšími zdroji přirozeného světla jsou dvoupodlažní fasádní jednotky na západní straně a 7,5 m široká stěna zpřístupňující jižní terasu. Na terasu se vstupuje přes 3dílnou posuvně zdvižnou konstrukci, instalovanou na celou výšku patra – od stropu až k podlaze. V otevřeném stavu je stěna kompletně „zaparkovaná“ ve falešném prostoru fasády, čímž v přízemí krásně rozšiřuje a propojuje prostor kuchyně a jídelny s terasou.

Obr. 8: Na severní straně definují jednotlivé úrovně budovy cihlové zdi, korespondující stoupající terén. Velký podíl denního světla vstupuje do podzemního podlaží skrze sloupko-příčkovou fasádu ze systému Schüco (AWS 75.SI).Obr. 9: Pohledový beton je dominantním prvkem interiérového designu. Vidět je z části otvíravý okenní element ze systému Schüco AWS 75.SI.

Pásová okna i skrytě integrovaný systém posuvných dveří
Použité výplně otvorů v domě rodiny Grondal se liší velikostí, tvarem i funkcemi. Jejich společným a sjednocujícím rysem jsou štíhlé hliníkové profily německé značky Schüco v sytě černém odstínu RAL 9005. Jak sloupko-příčkový fasádní systém Schüco FW 50+, štíhlé vertikálně zasazené okenní jednotky Schüco AWS 75.SI, tak i posuvně zdvižné dveře ze systému Schüco ASS 70.HI působí jako plně integrované designové prvky. Všechny jednotky byly osazeny izolačním trojsklem.

Obr. 10: Denní světlo do domu vstupuje také skrze skleněné střešní prvky (využito bylo systému Schüco FW 50+)Obr. 11: Velké prosklení na západní straně fasády (ze systému Schüco AWS 75.SI)

Ekologický rámec skrze udržitelné technologie
V souladu s promyšleným, vysoce kvalitním a dobře izolovaným pláštěm budovy (U na hodnotě 0,11) zvolil architekt a klient v jedné osobě z bioklimatických důvodů také udržitelné domácí technologie. Energetické požadavky na provoz podlahového topného systému jsou tak pokryty tepelným čerpadlem, teplá voda je produkována prostřednictvím solárních panelů, umístěných na ploché střeše. Automatizovaná ventilace se zpětným získáváním tepla nebo cisterna na užitkovou vodu o objemu 10 000 litrů udržitelný koncept budovy systematicky doplňují.

Obr. 12: Detail řezu: horní a dolní napojení okenního profilu Schüco AWS 75.SIObr. 13: Detail řezu: systém Schüco AWS 75.SI, napojení do zdiva

Detaily projektu:
Název: Dům rodiny Grondal, Tilff (Belgie)
Klient: Rodina Grondal Smal
Architekt: Atelier d’Architecture Eric Grondal, Embourg (Belgie)
Fasádní konstrukce: J. Gaspard SPRL, Angleur (Belgie)

Systémy Schüco, vybavené izolačním trojsklem:
Zavěšená fasáda: Schüco FW 50+
Okna: Schüco AWS 75.SI
Dveře: Schüco ADS 75 HD.SI
Posuvně zdvižené dveře: Schüco ASS 70.HI 

podle podkladů společnosti Schüco CZ
foto Laurent Brandajs (obr. 3 a 6–9), Jasmine van Hevel (obr. 10 a 11), Grondal Architecture (obr. 1, 2, 12,13) a archiv Schüco (obr. 4 a 5)