Informace výrobců, Střechy

Rekonstrukce historických objektů s titanzinkem Rheinzink

Historické budovy jsou umělecká díla s jedinečnou kulturní hodnotou. Už v průběhu gotické éry byly věže, arkýře a chrliče umělecky vytesané z kamene používány k dekoraci významných staveb, jako jsou kostely, radnice či zámky. Pro baroko a rokoko byly charakteristické štukové ozdoby a během 19. století se dostaly do módy okrasné kovové konstrukce a s nimi ornamentální klempířství. Zinek jako spolehlivá ochrana střech a fasád má tradici dlouhou již více než 200 let. Generace stavitelů a řemeslníků v tomto období realizovaly pomocí zinku objekty v nesčetném množství stavebních stylů.

Ornamentální plech
Krytí zinkovými routami se užívalo hlavně u střech s velkým sklonem u kopulí, mansardových střech, věží a sloužilo také jako okrasný prvek celého objektu. Výborně se osvědčily při krytí lisované desky v podobě šupin. Upevňovaly se sponkami, z nichž jedna nahoře byla připájená a ostatní po stranách zavěšené.
K účelům ornamentálního klempířství je vyráběn RHEINZINK – ornamentální plech, prePATINA walzblank. Tento plech se velmi dobře osvědčil při výrobě ornamentálních ozdob a jiných složitých klempířských detailů. Titanzinkový plech má nejen vynikající tvárnost, ale s tímto materiálem dokážeme pro celou dobu jeho životnosti vytvořit pevné vodotěsné spoje pájením naměkko. Tato vlastnost samozřejmě sehrála významnou roli při volbě použitých materiálů.

Lištový systém
S ohledem na absenci svitkového plechu se v minulosti zinkový plech dodával pouze v tabulích. To byl důvod, proč se plechové střechy kryly z tabulového plechu (tzv. tabulové krytí). Jednotlivé tabule se spojovaly pomocí drážek (sdrápky). Tabule se na okraji ohýbaly v drážky a příponkami kotvily k podkladu.
Příčné drážky rovnoběžné s hřebenem jsou ležaté, podélné kolmé na hřeben jsou stojaté a byly prováděny pomocí lištových systémů. Lištové systémy se od sebe lišily tvarem i provedením podle oblasti. Např. lišty německého systému měly obdélníkový průřez, belgického lichoběžníkový s větší rovnoběžnou stranou a lišty francouzského systému mají lichoběžníky s menší rovnoběžnou stranou nahoře. Na základě německého a belgického systému byl vyvinut RHEINZINK Klick – lištový systém.

Šablonový systém
Zinkem se střechy nekryly pouze v podobě tabulí, ale velmi oblíbené a na věžích velmi často ještě dnes viděné jsou zinkové šablony nebo routy. Šablony se vyráběly čtvercového, obdélníkového nebo kosočtvercového tvaru. Mezi sebou se spojovaly na jednoduchou ležatou drážku. Pro takovéto požadavky architektů a investorů se dnes vyrábějí RHEINZINK – střešní šablony a RHEINZINK – velkoformátové šablony.

Rekonstrukce s titanzinkem
Se vznikem titanzinkové slitiny se zásadně vylepšily mechanicko-pevnostní vlastnosti zinku. I proto dnes můžeme krytinové pásy spojovat nejrozšířenější technikou krytí na dvojitou stojatou drážku a na úhlovou stojatou drážku.
Pro svou vysokou hodnotu musejí být rekonstrukce historických objektů provedeny citlivě. Navíc je nutné použít materiály, které jsou vhodné v každém historickém období a k tomu vynikají mimořádně dlouhou životností.
Již více než 45 let používají architekti celého světa materiál RHEINZINK k rekonstrukcím na mnoha historicky významných budovách, kde věrně kopíruje původně použitý originál. RHEINZINK se používá nejen při výměně za zinkový materiál, ale také nahrazuje díky svému neutrálnímu šedému odstínu jiné, zubem času opotřebované materiály.
Střecha je důležitou estetickou součástí budovy a v dnešní době létání, kdy máme možnost ji vidět i z ptačí perspektivy, se o ní říká, že tvoří tzv. „pátou fasádu domu“.
Jiří Suchánek, RHEINZINK ČR, s. r. o.