Informace výrobců, Střechy

Proč byste měli začít montovat střešní záchytný systém

Povědomí o nebezpečí při práci ve výškách se v posledních letech stále zvětšuje, a to předně díky novelizaci zákonů, jejímž cílem bylo mimo jiné zpřehlednit, kdo nese zodpovědnost za bezpečí (zejména na střechách) a komu jsou ukládány jednotlivé povinnosti. A je třeba zmínit, že zabezpečit všechny nové a rekonstruované střechy je povinné. V rámci záchytných (a zádržných) systémů se tak do popředí dostávají stále více i ryze čeští výrobci, kteří jsou plně schopni konkurovat těm zahraničním, a to i škálou nabízených služeb.

Střešní záchytný systém

Stačí umět vyvrtat pár děr a nebát se výšek

Montáž záchytného systému

Montovat záchytný systém může každý, nicméně nejblíže k tomu mají ti, kteří už na střeše pracují, ať už třeba proto, že ji izolují, nebo budovu samotnou staví. Jasně totiž benefitují z toho, že mohou celou střešní práci koordinovat a z montáže záchytného systému jim plyne další zisk.

Přesto – montovat záchytný systém může skoro každý. Jestliže se bojíte výšek, nejenže z vás nikdy Superman nebude, dost nepravděpodobná je i jakákoliv práce na střeše. Pokud jste ovšem nad strachem vyhráli a už jste někdy použili vrtačku, pak máte z poloviny vyhráno, gratulujeme! Vtípky ale stranou… Ať už máte jako montážník jakékoliv předpoklady pro dobře odvedenou práci, začít montovat nemůžete, dokud nezískáte oprávnění pro daný záchytný systém. Což zpravidla znamená, že se musíte nechat proškolit výrobcem (potažmo jeho zástupcem).

Kým se nechat proškolit, není jedno

Ačkoliv se jednotlivé záchytné systémy a jejich montáž v zásadě moc neliší, pracovník má oprávnění montovat pouze ten systém, na který je proškolen. Pokud má tedy certifikát pouze na montáž například výrobků ABS, nebude moci montovat kotvicí body jiné značky, jiného výrobce. Do rozhodování, který střešní systém tedy zvolit, vstupuje samozřejmě mnoho proměnných – například dostupnost výrobků, flexibilita při dodávkách či projekčních pracích, cena, dostupnost a šíře služeb a mnoho dalšího. S výrobcem (či distributorem) přeci jen navážete dlouhodobou spolupráci a jeho výrobky budete montovat.

V aktuální situaci tak může například rozhodovat i to, zda lze školení absolvovat online, anebo jsou-li materiály po jeho ukončení poskytnuty zdarma, stejně jako pomocná ruka při prvních montážích. Širokou škálu poskytovaných služeb i poradenství nabízí například český výrobce ROOFIX.

Vše potřebné už vlastně skoro máte

Pokud běžně na střeše pracujete, tak již máte všechny potřebné OOPP pro práci ve výškách, budete si tak muset opatřit už jen vrtačku, momentový klíč a nějakou tu matičku. Nicméně vzhledem k tomu, že se liší montáž dle typu střechy (montáž kotvicího bodu do betonu není stejná jako ta do trapézového plechu), výrobce (distributor) by vždy měl zajistit návod k montáži (a k ní potřebné náčiní) pro jednotlivé typy podkladů.

Ukázka z montážního návodu do betonu značky ROOFIX

Montáž střešního záchytného systému není nic složitého anebo zdlouhavého – jeden člověk namontuje za hodinu zhruba pět šest kotvicích bodů – přesto její správné provedení a pravidelné revize mohou jednoho dne zachránit životy.

podle podkladů společnosti BJK Group