Informace výrobců, Výplně otvorů

Praktické rady pro výběr správného střešního okna

Firma Roto střešní okna, s. r. o., připravila užitečné rady, jak správně vybrat střešní okno, aby vám bydlení v podkroví dělalo radost. Jako podklad nám posloužily nejčastější dotazy z řad odborné i laické veřejnosti.

Střešní okno, nebo vikýř?
Podkroví se stejně jako každá jiná obytná místnost neobejde bez prosvětlení a větrání. V podstatě existují pouze dvě možnosti řešení – střešní okno, nebo vikýř. Výhodou vikýře je zvětšení samotného prostoru místnosti, spíše však převažují jeho nevýhody. Střešním oknem stejného rozměru se dostane do místnosti více světla než vikýřem. Vikýř má navíc složitější konstrukci a montáž je mnohem náročnější než u střešních oken. Proto vikýř vychází z pohledu ceny dráž než střešní okno a je náchylnější na vady způsobené montáží. Mnoho lidí má negativní zkušenost s kondenzací vlhkosti na střešním okně a to je důvod, proč raději volí vikýř. Zásadní je vybrat kvalitní střešní okno s dobrými tepelnými parametry a potom není čeho se bát.

Roto střešní okna

Jak velké okno koupit a kam ho umístit?
Co se velikosti střešních oken týče, základním doporučením je, aby plocha oken odpovídala přibližně 10–12,5 % celkové užitné plochy místnosti a součet šířky všech oken by se měl rovnat 55 % délky místnosti. Aby byl interiér správně osvětlen a nikde nevznikaly tmavé kouty, je lepší použít více menších oken než jedno velké. Pro šířku okna je základem, aby se střešní okno vešlo mezi krokve. Pokud se nevejde, je nutné udělat trámovou výměnu, která stavbu lehce komplikuje. Výškové umístění okna ovlivňuje nejen prosvětlení místnosti, ale i naši psychiku. Je však třeba si uvědomit, že okno bude ovlivněno výškou nadezdívky a užitností podkroví. Doporučuje se umístit spodní část okna ve výšce 0,9 m. V praxi to však u novostaveb není reálné. Obvykle je jen výška nadezdívky okolo 1,1 m. Pokud se k tomuto rozměru připočítá tloušťka střešního pláště, pak se výška spodní hrany střešního okna vyšplhá přibližně do výše 1,5 m nad podlahou. Výška horní hrany pak samozřejmě v závislosti na výšce okna vychází do výšky cca  2,1 m nad podlahou. Zde je jistě výhodnější ovládání okna dole. Existují realizace, kde je vhodnější klička na horní hraně okna. Především se jedná o rekonstrukce starých půdních prostor. Společnost Roto nabízí různé typy střešních oken s ovládáním nahoře nebo dole, aby vyšla vstříc každému uživateli.

Jaký způsob otevírání okna je nejvhodnější?
Způsob otevírání střešního okna je důležité vybrat právě podle výšky okna nad podlahou. Běžným typem okna je okno kyvné, u kterého se však musí počítat s tím, že křídlo bude zasahovat do interiéru. Dle výšky umístění okna může křídlo vadit ve výhledu i při samotném užívání místnosti. Firma Roto má v nabídce ještě další dva způsoby otevírání, které zpříjemní jak přístup k oknu, tak i výhled z něj. Prvním z nich je výsuvně-kyvné otevírání v horní čtvrtině rámu. Jedná se o dobrý kompromis, protože i při otevřeném okně je křídlo dostatečně vysoko nad podlahou a nezasahuje do interiéru. Druhým způsobem je otevírání výklopné/kyvné. Křídlo se otevírá v horním pantu. Zajišťuje tak absolutní volnost pohybu v prostoru okna i v jeho okolí a zároveň nabízí výborné funkční vlastnosti okna. 

Existují i střešní okna s možností elektrického ovládání. Jejich obsluha je velice komfortní a využívají se zejména u oken, která nejsou snadno přístupná pro manuální ovládání. Další možnost využití elektricky ovládaných oken při zapojení do systému centrálního řízení domu nebo systému nuceného větrání.

Zvolit dvojsklo, nebo raději trojsklo?
Typ zasklení a s tím související prostup tepla (koeficient Uw) se určí v závislosti na celkovém zateplení domu. V případě, že stavíte novostavbu v nízkoenergetickém či pasivním standardu, měla by být střešní okna ve trojskle samozřejmostí. Dalším pravidlem je, že pokud zvolíte trojsklo na fasádní okna, pak je nutné zvolit tento typ zasklení i u střešních oken. Střešní okna by měla být naopak lépe zateplena, což udává i ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov. Našim zákazníkům doporučujeme dát přednost střešním oknům osazených trojsklem. Toto energeticky úsporné zasklení garantuje, že v budoucnu nebudou problémy s kondenzací vzdušné vlhkosti na vnitřním skle. Pokud si pořídíte střešní okno s trojsklem, je důležité si uvědomit, že konstrukce okna musí mít i odpovídající rám křídla, který neznehodnotí dobré izolační vlastnosti skla. Při výběru okna je důležité sledovat koeficient Uw, který udává hodnotu prostupu tepla celým oknem a nejen sklem. Navíc v současné době probíhá dotační program Nová Zelená úsporám, díky kterému lze získat výraznou finanční dotaci na nová střešní okna. Vzniklá finanční úspora tak může posloužit na zakoupení střešních oken osazených trojsklem za cenu dvojskla. Produkty Roto jsou samozřejmě do tohoto programu zařazeny. 

Jaký materiál vybrat – plast, nebo dřevo?
Materiál střešních oken se nijak neliší od materiálu, ze kterého jsou vyrobena okna fasádní, tj. převážně jde o dřevo nebo plast. Dřevěná střešní okna mají nesporné estetické i funkční vlastnosti, ale jsou citlivá na zvýšenou vlhkost. Plastovému profilu naopak vlhkost nijak nevadí. Není možné jednoznačně říct, který materiál je lepší. Základem je omezení kondenzace vlhkosti na skle. Pokud je vybráno kvalitní střešní okno s velmi dobrým celkovým součinitelem prostupu tepla, jsou oba materiály stejně dobré. Vybavení okna zateplovacím blokem, který napomůže ke zvýšení vnitřní povrchové teploty okna, je další velkou výhodou až nutností u všech střešních oken.

Roto střešní oknaRoto střešní okna

Jak vyřešit problém s přehříváním podkroví?
Je důležité si uvědomit, že přehřívání podkroví není zapříčiněno pouze střešními okny, ale také nedostatečnou akumulací střešního pláště, ale tím se v tomto článku však nebudeme zabývat. Střešním oknem se do interiéru dostává velké množství tepla, které je nutné zastavit. Střešní okna umístěná směrem na jih či západ mají v letním období velký problém s přehříváním. Přestože jsou okna vybavena vrstvami, které prostupu sálavého tepla zabraňují, jedinou jistotou je umístění stínicích rolet na vnější straně okna. Ideálním řešením je předokenní lamelová roleta. Ekonomičtější variantou jsou pak rolety screenové. Možnost dodání vnějšího stínění a jeho dodatečná montáž by měla být samozřejmostí u všech střešních oken. 

Jak účinně zastínit podkroví?
Existuje mnoho variant vnitřního stínění. Škála dodávaných doplňků a barev je skutečně rozmanitá. Zatemňující rolety zajistí tmu na spánek, světlopropustné rolety pouze přistíní a žaluzií si můžete regulovat intenzitu světla sami. Je však důležité si uvědomit, že vnitřní doplňky slouží pouze k zastínění, nikoli k zamezení průniku tepla do místnosti.

Kdo okna namontuje? Je to složité?
Je důležité, abyste pro montáž střešních oken zvolili zkušenou a proškolenou montážní firmu. Ani to nejlepší střešní okno nebude dobře fungovat, pokud není správně napojeno na střešní plášť. Základem je bezchybné napojení na hydroizolační fólii a na parotěsnou fólii pomocí parotěsného límce střešního okna a zateplení zbylých prostor. Dále je nutné správně seřídit každé střešní okno dle sklonu střechy a seřídit spáry mezi křídlem a rámem, aby bylo zamezeno protahování.

Je skutečně důležité výběru střešního okna věnovat dostatek času a zvážit jeho budoucí využití. Pokud tak učiníte, bude vám bezproblémově sloužit řadu let a bydlení v podkroví bude radost.

Martin Tichý, produktový manažer firmy Roto střešní okna, s. r. o.