Informace výrobců, Podlahy

POROFLOW vyplní dutiny, vyrovná plochy, tepelně izoluje

Stavby větších rozměrů, jako jsou bytové domy, administrativní, obchodní nebo společenská centra, sledují mezi požadavky na úsporu nákladů a efektivitu stavebních procesů jeden významný parametr – rychlost provedení velkých ploch, nejen podlahových. I díky tomu se stále častěji uplatňuje POROFLOW od firmy CEMEX, litá vyrovnávací izolační směs na bázi pěnobetonu, která může vyrovnat až 1500 m² plochy denně.

Pěnobeton ve vyzrálém stavu lze charakterizovat jako homogenní směs cementu a vzduchových pórů. Tekutá hmota se schopností snadno dosahovat žádané rovinnosti výborně vyplňuje nerovnosti a dutiny. Zároveň optimalizuje sílu roznášecí vrstvy vzhledem k únosnosti podlahy. Litý izolační pěnobeton POROFLOW je vyráběn v několika modifikacích, přičemž procentuální obsah vzduchu může přesahovat i 80 % objemu. Ve srovnání s běžným betonem má velmi nízkou objemovou hmotnost, která se pohybuje v suchém stavu od 300 do 900 kg/m³ při minimální pevnosti v tlaku dle typu od 0,4 MPa do 1,5 MPa. Pěnobeton dosahuje součinitele tepelné vodivosti l = 0,069 W/m.K.

Struktura pěnobetonu, v závislosti na zvolené modifikaci může vzduch činit i více než 80 % objemuSkladba podlahy s pěnobetonem POROFLOW a podlahovým vytápěním

Vyrovnání a izolace podkladu
POROFLOW nachází uplatnění při realizaci výplňových a vyrovnávacích vrstev podlah v novostavbách i při rekonstrukcích. Pomocí litého pěnobetonu lze velmi snadno tepelně izolovat i vyrovnat téměř jakýkoliv podklad, a to rychlostí až 1500 m² plochy denně. Pěnobeton vyrovná podklad bez ohledu na rozsah nerovností a velikost či složitost instalačních rozvodů. Díky samonivelační schopnosti je ideálním východiskem pro aplikaci dalších vrstev včetně litých anhydritových a cementových podlah (AnhyLevel a CemLevel). Pěnobeton je totiž logicky náchylný na bodové zatížení, a tudíž nemůže sloužit jako finální nášlapná vrstva.

Vyplňování kleneb, stabilizace jímek a bazénů
Díky tomu, že POROFLOW dokonale vyplní i tvarově složité prostory, výborně přenáší zatížení a působí jako tepelněizolační vrstva, uplatňuje se při výplních různých dutin, kleneb, šachet nebo nepoužívaných inženýrských sítí. V případě vyplňování kleneb snižuje nízká hmotnost pěnobetonu zatížení klenby a vysoká soudržnost zároveň pomáhá roznášet tlakové namáhání do větší plochy. Odpadá hutnění a je minimalizován pohyb řemeslníků v oblasti klenby.
POROFLOW nahrazuje také obsyp instalací pískem či jiným materiálem, například při úpravě okolí bazénů nebo jímek. Vyplnění dutin při stabilizaci bazénů a jímek pěnobetonem brání propadání terénu tam, kde není možné dosáhnout zhutnění. POROFLOW kromě toho tyto nádrže chrání – jak tepelně, tak i mechanicky.

U kleneb POROFLOW řeší požadavek na svrchní vyrovnání oblouků, zároveň minimalizuje zatížení klenbyU kleneb POROFLOW řeší požadavek na svrchní vyrovnání oblouků, zároveň minimalizuje zatížení klenby

Na ploché střeše vyrovnává i izoluje
Na střechách se pěnobeton uplatňuje při vyplňování tzv. hluchých míst, popř. i jako materiál spádových izolačních vrstev plochých střech, kdy v porovnání s jinými materiály snižuje pracnost při spádování. Při opravách stávajících střech zpravidla není nutno demontovat původní vrstvy. Pěnobeton díky své lehkosti nezatěžuje stavbu, zároveň tepelně izoluje, vyniká odolností vůči plísním i škůdcům.

Betonárny CEMEX po celé ČR
Materiály POROFLOW jsou vyráběny v betonárnách společnosti CEMEX po celé ČR. Na stavbu jsou přiváženy v předem domluveném množství a čase autodomíchávači výrobce. Zpracovatel tedy nepotřebuje žádnou přípojku elektřiny a vody. Připravená hmota je dopravována na místo aplikace pomocí šnekového čerpadla, a to do vzdálenosti až 180 metrů nebo do výšky okolo 80 metrů. Kapacita čerpadla je přibližně 16 m³/h.

Jednoduchá příprava a rychlá pokládka
Aplikace pěnobetonu nevyžaduje žádnou spe­ciální přípravu. Pouze je nutné všechny předměty, které by mohly při zálivce „plavat“, připevnit k podkladu. Rovněž je důležité případné netěsnosti podkladu utěsnit, například pomocí montážní pěny. Savé podklady se doporučuje těsně před realizací pokropit vodou. Pokud by však hrozil průsak do spodního prostoru, použije se těsnicí fólie, která se přehne přes boky do požadované výšky. Doporučená výška aplikované vrstvy pěnobetonu by měla být minimálně 40 mm.
Směs pěnobetonu se nalévá do požadované výšky vrstvy a do roviny se následně rovná lehkým pohybem natřásací, většinou duralové, latě. Dodejme, že POROFLOW nepotřebuje žádné dilatační spáry. Realizaci je dobré provádět při teplotách od 5 do 30 °C.

POROFLOW pro spádování plochých střech, obvykle pro spády do 3 %Rozvody vytápění skryté v podlaze

Zrání, vysychání a pochůznost
Povrch čerstvě nalité směsi je nutné ochránit před vodou a rychlým nerovnoměrným odpařením záměsové vody. Naopak v horkých letních měsících je dobré druhý den povrch POROFLOW ošetřit jemným proudem vody (mžením), aby se tak eliminoval vznik možných mikrotrhlinek. Položená směs za běžných podmínek je pochůzná do 72 hodin. Vždy je nutné počítat se zvýšenou vlhkostí materiálu v prvních 10 dnech.
POROFLOW je materiál prověřený léty praxe. Rovný povrch vytváří nezávisle na podkladu, je paropropustný, vykazuje dlouhodobou tvarovou stálost a z pohledu požární odolnosti je zařazen do třídy A1. Ve vyzrálém stavu jde o zdravotně nezávadný výrobek, který je dobře recyklovatelný. POROFLOW tedy nabízí ekonomické, časově nenáročné a k životnímu prostředí šetrné řešení.
Další informace naleznete na www.cemex.cz nebo se můžete obracet přímo na e-mailovou adresu: bronislav.sedlar@cemex.com.
podle podkladů společnosti Cemex

Vyrovnávání podlahy pro finální nášlapnou vrstvuVyrovnávání podlahy pro finální nášlapnou vrstvu