Informace výrobců, Podlahy, Stavební chemie

Epoxidový ochranný nátěr na podlahy Ceresit CF 43

Nový vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr Ceresit CF 43 se snadno zpracovává a vytváří odolnou, snadno čistitelnou hladkou nebo protiskluzovou vrchní vrstvu. Nátěr má vynikající přídržnost k betonu, zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost podkladu a vytváří estetický polomatný povrch.
 
Díky propustnosti vodních par lze nátěr použít i v oblastech vystavených trvalé vlhkosti, např. v suterénech, kde vlhkost podkladu nepřesahuje 6 % CM. Ceresit CF 43 je vhodný zejména pro použití v garážích, vícepodlažních parkovištích, průmyslových budovách, skladech apod. Ceresit CF 43 je dodáván ve dvou nádobách se složkami A (pryskyřice) a B (tvrdidlo) v základní šedé barvě (RAL 7040), na objednávku je možné dodat i odstín šedo-béžový (RAL 7032) nebo béžový (RAL 1015).
Společnost Henkel ČR nabízí systémová podlahová řešení s tímto výrobkem jak pro podlahy vystavené běžnému zatížení, tak i pro podlahy se zvýšením zatížením.
U podlahového systému pro běžná zatížení se na očištěný a obroušený podklad nanese štětkou nebo válečkem naředěný hloubkový penetrační nátěr Thomsit R 766 a nechá se min. 2 hodiny zaschnout. V případě větších nerovností je možno vyrovnat podklad rychletvrdnoucí cementovou vyrovnávací hmotou Thomsit RS 88. Vyrovnání podlahy lze provést vyrovnávací hmotou Thomsit DX.
Očekávají-li se vysoká zatížení nebo je-li podklad ještě nevyzrálý, je ideální penetrací dvousložkový speciální základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice Thomsit R 755. Nátěr na podklad nanášejte vhodným válečkem, ještě čerstvá penetrace se zasype suchým křemičitým pískem (frakce 0,3–0,7 mm). Při izolaci proti kapilárně vzlínající vlhkosti nebo zbytkové vlhkosti v betonových podlahách (až do max. 6 % CM) je nutné dvojí nanášení křížem (druhý nátěr do max. 48 hodin). Druhý nátěr zasypte suchým křemičitým pískem (frakce 0,3–0,7 mm).
Pro vyrovnání podlahy se zvýšeným zatížením jsou vhodné samonivelační stěrky Thomsit DS 40 nebo Thomsit SL 85 – obě stěrky mají vysokou pevnost a odolávají vysokému zatížení. Hmota se vyrovnává a vyhlazuje sama tak dobře, že ve většině případů je možno upustit od dodatečného stěrkování nebo broušení.
Základní nátěr vrchní vrstvy pak u obou typů podlah provádějte roztokem CF 43 s 5 až 10 % vody, v závislosti na nasákavosti podkladu. Po jeho vytvrzení (cca 12 hodin) lze aplikovat druhou, neředěnou vrstvu nátěru CF 43. Pro dosažení protiskluzové úpravy se první, základní nátěr překryje křemičitým pískem o hrubosti 0,2 až 0,8 mm. Po vytvrzení nátěru přebývající písek smeťte a celou plochu důkladně vysajte. Na takto připravenou vrstvu naneste pomocí štětce nebo válečku ještě jednu neředěnou vrstvu CF 43.
podle podkladů firmy Henkel