Fasádní pláště, Informace výrobců

Jak předcházet vzniku a růstu řas a plísní na fasádách

Vedle vhodného umístění objektu, správného navržení a provedení fasádního systému včetně všech jeho detailů, je základním předpokladem dlouhodobé odolnosti fasádního povrchu proti napadení řasami a plísněmi kvalita použitých materiálů.

V případě zateplovacích systémů se v prvé řadě jedná o správný výběr vrchní dekorativní omítky, která musí být přiměřeně elastická, aby u ní vlivem objemových změn nedocházelo ke vzniku mikrotrhlin, které by umožnily přísun vody do její struktury, dále musí mít dostatečnou paropropustnost, aby byl umožněn odchod vodních par z konstrukce, a především musí mít co nejnižší nasákavost (kapilární absorpci vody) pro zamezení pronikání vlhkosti do vnějšího omítkového souvrství.

Nejnižší nasákavost definuje ČSN EN 15824 třídou W3. Do této třídy jsou zařazeny například všechny omítky společnosti JUB. Navíc jsou vysoce elastické, mikroarmované a již standardně obsahují optimální výběr a koncentraci účinných biocidních látek, které zaručují dlouhodobé působení proti vzniku a růstu řas a plísní. Rovněž mají vysokou odolnost proti vymývání, což potvrzují mnohé reference po celé ČR. Receptury omítek tohoto slovinského výrobce jsou naladěny pro náročné podmínky středoevropského regionu (vyšší vlhkost vzduchu a časté střídání teplot).

Dalším opomíjeným faktorem je výběr lepicí a stěrkovací malty. Pokud základní omítka zadržuje vodu, tak i pod vrchní dekorativní omítkou může růst plíseň, protože k životu na rozdíl od řas nepotřebuje světlo. Hodnotu nasákavosti řada výrobců neuvádí, a tak se v současnosti velmi často používají levné lepicí a stěrkovací malty s vysokou nasákavostí. V této souvislosti je nutné poznamenat, že kvalitní základní omítka je důležitá nejen s ohledem na prevenci výskytu řas a plísní, ale především má podstatný vliv na životnost celého fasádního systému. Případná oprava základní omítky je během životnosti fasádního systému jen obtížně proveditelná (na rozdíl od vrchní dekorativní omítky, kterou lze snadno sanovat fasádním nátěrem).

Zdroj: JUBZdroj: JUBNasákavost vs. paropropustnost (zdroj: JUB)

Lepicí a stěrkovací malty JUBIZOL mají vysokou paropropustnost a současně i velmi malou nasákavost. Jsou mikroarmované a díky vysokému obsahu suché disperze elastické, s vysokou přídržností, umožňují proto montáž tepelně izolačního obkladu bez dodatečného kotvení, výhradně za pomoci lepidla, což zabraňuje „prokreslování“ hmoždinek (platí pro objekty do výšky 8 m a tloušťky izolantu 200 mm; podkladem musí být v takových případech nové zdivo z pálených nebo vápenopískových tvárnic, případně konstrukce z monolitického betonu).

Jak na zvýšené riziko biotického napadení

Ve fasádních omítkách a barvách JUB je standardně obsažena kvalitní biocidní ochrana. Nicméně v podmínkách s předpokládaným větším rizikem napadení povrchů řasami (severně orientované stinné a členité fasády, stromy a keře v těsné blízkosti fasády, biotické napadení sousedních budov, namáhání dopadající srážkovou vodou a řada dalších) a plísněmi volíme pro závěrečnou povrchovou úpravu fasády raději materiály, u kterých je deklarována ještě vyšší odolnost proti těmto negativním jevům (např. dekorativní omítky JUBIZOL Aerogel finish, JUBIZOL Nano finish, JUBIZOL Silicone finish nebo fasádní barvy SILICONECOLOR San EXTRA, NANOCOLOR, SILICONECOLOR).

JUBIZOL Aerogel finish (zdroj: JUB)JUBIZOL Nano finish (zdroj: JUB)SILICONECOLOR (zdroj: JUB)

Garance odolnosti fasády proti napadení řasami a plísněmi

Po vyhodnocení místních podmínek může být investorovi při aplikaci uceleného fasádního tepelně izolačního systému JUBIZOL nebo doporučené skladby sanačního nátěrového systému poskytnuta garance odolnosti fasády proti napadení řasami a plísněmi až na dobu 10 let. V rámci této garance společnost JUB zaručuje, že na povrchu fasádního tepelně izolačního systému, resp. na povrchu fasádní barvy použité pro sanaci fasádního povrchu se nejméně do konce garanční doby neprojeví napadení řasami a plísněmi. Více informací na www.jub.cz.

podle podkladů společnosti JUB