Dřevěné a montované konstrukce, Soutěže

Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2014

Do 10. 2. 2015 je možné přihlásit stavby a projekty do soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2014. Anketu vyhlašuje Nadace dřevo pro život a jejím účelem je prezentovat návrhy a realizace staveb, které, ať už konstrukčních, funkčních nebo z estetických důvodů, využívají jedinečný a krásný materiál – dřevo.

Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2014

Každé přihlášené dílo získá svoji samostatnou stránku v tištěném katalogu, vlastní stránku na webové adrese www.DrevenaStavbaRoku.eu a prostor na rollupech Putovní galerie DSR 2014. Rozsah prezentace všech přihlášených děl najdete zde.

Pro přihlášení (až tři díla od jednoho autora) vyplňte přihlášku, kterou najdete zde, a odešlete ji na adresu registrace@drevoprozivot.cz. Obratem obdržíte zpět informaci o požadovaných podkladech (vizualizace, fotografie, výkresy), kterými budeme Vaše dílo prezentovat.
Uzávěrka přihlašování děl je 10. února 2015.

Kategorie
Téma Dřevěná hřiště 2014
● Kategorie č. 1 – Realizace dřevěných hřišť – Dřevěné hřiště určené pro libovolnou věkovou kategorii, sloužící uživatelům k aktivní zábavě, sportovním aktivitám nebo hrám či vzdělávání (např. dětská hřiště, senior parky, fit parky, vodní hřiště apod.).

Téma Dřevěné konstrukce 2014
Dřevěné stavební části občanských, obytných, dopravních, inženýrských, zemědělských, průmyslových nebo sakrálních staveb (např. mosty, lávky, věže, rozhledny, přístřešky, střešní konstrukce apod.).
● Kategorie č. 2 – Návrhy dřevěných konstrukcí 2014
● Kategorie č. 3 – Realizované dřevěné konstrukce 2014

Téma Moderní stavby 2014
Obytné a občanské stavby, jejichž podstatnou nebo zajímavou součástí je v libovolné formě dřevo nebo materiály na bázi dřeva (např. rodinné domy, dvojdomky, řadové nebo bytové domy, školky, školy, nemocnice, kancelářské budovy apod.).
● Kategorie č. 4 – Návrhy moderních staveb 2014
● Kategorie č. 5 – Realizované moderní stavby 2014

Téma Roubené domy 2014
● Kategorie č. 6 – Realizované roubené domy 2014 – Obytné nebo občanské stavby, které jsou z podstatné části tvořeny z dřevěných masivních roubených trámů anebo přímo z kulatiny.

Téma Interiéry 2014
● Kategorie č. 7 – Realizované interiéry 2014 – Vnitřní prostory obytných a občanských staveb obsahující dřevěné stavební prvky, vybavení nebo doplňky ze dřeva, které jsou dominantou interiéru (např. interiéry s dřevěnou podlahou, dřevěným obložením, schodištěm, dřevěným nábytkem a dalšími prvky ze dřeva apod.). Mohou být přihlášeny interiéry, jež jsou součástí staveb zhotovených z libovolných stavebních materiálů (tzn. nejen uvnitř dřevostaveb).

Další informace najdete na stránkách www.DrevenaStavbaRoku.eu nebo na facebookovém profilu ankety
mi podle podkladů pořadatele