Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Nová robustní deska Knauf Massivbauplatte

Poptávka po výrobcích s přidanou hodnotou, jako je například zvýšená kvalita nebo nadstandardní vlastnosti, rok od roku roste. Firma Knauf Praha na tento trend reaguje pružnými inovacemi a vývojem stále nových výrobků. V této souvislosti také uvádí na trh novinku spadající do oblasti sádrokartonových desek – Knauf Massivbauplatte.
Jak již samotný název napovídá, že se jedná v prvé řadě o poměrně silnou desku rozměru 625×2000 mm a tloušťky 25 mm, která se bude dodávat v provedení RED, resp. RED GREEN.
Základní vlastností nové desky je právě její tloušťka 25 mm, která přináší uživateli hned několik výhod. Především umožňuje zvětšit při montáži vzdálenost profilů, na které se deska připevňuje, ze standardních 625 mm na 1000 mm. To v rámci celkového rozpočtu konstrukce představuje významnou úsporu v nákladech (až 40 %) na použití profilů. Další předností takto konstruovaných příček z Massivbauplatte je jednodušší montáž a kratší pracovní časy. U celé řady konstrukcí je možné nyní nahradit dva obvykle používané pláště (desky) pouze jedním – Massivbauplatte. Tím zpracovatel opět významně ušetří čas i náklady při samotné montáži (až 40 %) i při dalších zakončovacích nebo souvisejících prací, jako je například začištění, dořezy apod. Hmotnost desky Massivbauplatte rozměru 625x2000x25 mm odpovídá hmotnosti dosud používané desky 1250x2000x12,5 mm. Předností nové desky je v tomto případě šířka 625 mm, protože usnadňuje manipulaci jak při dopravě, tak při montáži. Na rozdíl od zavedeného standardu desek tl. 12,5 mm se desky Massivbauplatte montují u příček naležato, neboť síla desky, resp. její tuhost, snižuje riziko vzniku trhlin v podélných nepodložených spárách. Řezané spáry jsou v jednotlivých řadách přesazeny. Ostatní zásady montáže jsou shodné s běžnými příčkami. Maximální výšky příček jsou při vzdálenosti profilů 1000 mm do 5 m.
Nové desky Massivbauplatte najdou díky svým vlastnostem upotřebení jednak u klasických příček, ale mohou se stát také zajímavou variantou pro opláštění šachet. Až dosud se zde obvykle používaly 3 desky tloušťky 15 mm pro 90 minut požární odolnosti, ale nyní lze opláštění šachty vytvořit ze dvou desek Massivbauplatte (2×25 mm). Desky lze rovněž použít na konstrukce různých průchodových traktů a únikových chodeb, například u administrativních budov nebo obchodních center apod., kde je vyžadována robustnost příčky, požární odolnost 90 minut a rychlost montáže. V tomto případě však je nutné použít standardní vzdálenost profilů – to znamená 625 mm.
Mezi další varianty použití Massivbauplatte patří konstrukce sociálních zařízení (ve variantě Knauf GREEN), mezibytové stěny (díky jejich robustnosti, tuhosti a zvukové neprůzvučnosti). Zajímavou alternativou jsou podkrovní místnosti, ve kterých robustnost desek pozitivně působí na tepelnětechnické parametry prostoru (tepelná setrvačnost, akustické a izolační schopnost i vysoká odolnost proti prasklinám). Pro doplnění: laboratorní vážená vzduchová neprůzvučnost stěny W355 s dvojitými profily je 58 dB.
podle podkladů společnosti Knauf Praha