Dřevěné a montované konstrukce, Fasádní pláště, Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Foukané tepelné izolace CIUR pro dřevostavby

Foukané izolace vyráběné na bázi přírodních materiálů vynikají nejen svými technickými vlastnostmi, ale zejména jednoduchou aplikací, kterou lze provádět i za plného provozu objektu. Tato skutečnost se rovněž odráží v příznivější ceně pro investora. Foukané izolace, které již řadu let nabízí firma CIUR, a. s., najdou uplatnění u všech druhů objektů včetně novostaveb, při rekonstrukcích, ale hlavně u dřevostaveb. Protože dřevostavby zažívají v posledních letech nárůst zájmu ze strany zákazníků, rostou i nároky na kvalitu použitých materiálů včetně izolace.

Pro použití foukané izolace v dřevostavbách je zapotřebí vytvořit dutinu, do které je izolace zafoukána. To lze několika způsoby, ale například u konstrukcí dřevostaveb v systému „Two by Four“, se k záklopu obvykle používají OSB desky. Nejpoužívanější foukanou izolací je Climatizer Plus®, který lze využít v kombinaci s dalšími materiály systému COMPRI®, což je skladební systém izolačních materiálů, které lze vzájemně kombinovat a které spolu spolupracují. Je tak možné vytvořit například difuzně otevřenou konstrukci s odvětrávanou fasádou a další kombinace, které jsou vytvářeny podle aktuální situace nebo požadavku investora. Často se Climatizer Plus® používá v kombinaci s „inteligentními“ membránami Pro clima® a dřevovláknitými deskami Unger-Diffutherm, se kterými vytváří skutečně funkční systém.

Vlastnosti foukaných izolací
Climatizer Plus®
je tepelná a akustická izolace, která je vyráběna na bázi celulózového vlákna. Jeho měrná tepelná kapacita je 1919 až 2142 J/kg.K, což prakticky znamená, že velmi dobře izoluje v zimě i v létě, a to s dostatečnou tepelnou setrvačností. Tepelný odpor při cca 20cm tloušťce je 5 m2.K/W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W/m2.K). Velkou výhodou je nízká tepelná vodivost (ʎD(23/50) = 0,038 W/m.K) a také nízká objemová hmotnost okolo 30 až 40 kg/m3. To znamená, že izolace příliš nezatěžuje stávající konstrukce střech svojí vahou. Velkou výhodou Climatizeru Plus® je, že se umí velmi rychle zbavit vlhkosti, dobře přilne ke všem detailům, a tím snižuje riziko tepelných mostů a spárového proudění vzduchu. Díky svému složení vyniká protipožárními vlastnostmi a rovněž zlepšuje akustiku stavby. Climatizer Plus® je vhodný zejména pro izolace obvodových plášťů a stropů suchou nebo stříkanou technologií.
Climastone® je vhodnou alternativou určenou do prostor s vyššími požadavky na požární odolnost konstrukce (třída A1). Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělicích stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob atd.
Dalším z foukaných izolantů je Climastyren®, který spolehlivě funguje v místech, kde hrozí nebezpečí styku s vodou, například v podlahových konstrukcích, předstěn či obezdívek. Najde uplatnění i při sanacích problémových konstrukcí. Climastyren® je zcela nenasákavý a dosahuje tepelné vodivosti 0,034 W/m.K.
Foukaný izolační materiál CLIMAWOOD® je dřevovlákno určené pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí. Materiál je vhodný také pro prefabrikovanou výrobu střešních, stěnových a stropních dílců.

Obr. 1: Foukání Climatizeru Plus® do dutiny dřevostavby vytvořené oboustranně OSB deskamiObr. 2: Rýsující se konstrukce dřevostavby systému „Two by Four“, která bude kompletně izolována foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus®

Příklady z praxe
„Foukaná izolace vyrobená z celulózy podle mého názoru k dřevostavbám prostě patří a abych byl upřímný, tak ani žádnou jinou svým zákazníkům nedoporučuji,“ vysvětluje Ing. arch. Josef Tlustý, který navrhl celou řadu rodinných domů (obr. 1), včetně svého vlastního. Podle jeho názoru je použití foukané izolace výhodnější především z hlediska rychlosti výstavby, ekologičnosti materiálu i technických vlastností. V tom se shoduje například s aplikační firmou Jiřího Nejedlého, která Climatizer Plus® používá již mnoho let (obr. 2). Ten dodává, že Climatizer Plus® vyniká zejména v případě difuzně otevřených konstrukcí.
Stejný názor má i Ing. arch. Petr Herman, který například navrhl difuzně otevřenou konstrukci dřevostavby (obr. 3) skládající se ze sádrokartonové předstěny (pohled zevnitř), na kterou navazuje OSB deska a dřevěná konstrukce. Zvenčí pak následuje fólie SOLITEX WA, větraná mezera a dřevěný obklad. Všechny dutiny, to znamená jak v obvodových stěnách, podlaze, tak i ve stropu, jsou zafoukány celulózovou foukanou izolací Climatizer Plus®. „Tato kombinace zaručuje vlastnosti přirozeně dýchající konstrukce, která se umí zbavit škodlivých vodních par, a přitom použitá fólie chrání obálku domu proti povětrnostním vlivům zvenčí. Výsledkem je příjemné a navíc zdravé bydlení.“ Majitel další aplikační firmy, ITO TOCAUER, s. r. o., doplňuje, že Climatizer Plus® ve srovnání s jinými materiály snadno vyplní sebemenší dutinu, a tím snižuje riziko vzniku tepelných mostů.

Obr. 3: Difuzně otevřená konstrukce nové dřevostavby nabízí díky vlastnostem foukané izolace příjemné a zdravé bydleníObr. 4: Climatizer Plus® v dřevostavbách splňuje všechny bezpečnostní a požární požadavkyObr. 5: Schematické znázornění použití kombinace foukané izolace a dřevovláknitých desek Udi u tepelné izolace objektů. Systém COMPRI® nabízí řešení pro každou situaci včetně provětrávaných fasádObr. 6: Strop připravený pro záklop a foukanou izolaci, která se dostane do každé sebemenší dutiny. Nízká objemová hmotnost Climatizeru nezatěžuje strop svojí vahou

Vyšší komfort, nižší náklady
Foukané izolace patří do skladebního systému izolací COMPRI®, který nabízí ucelená řešení pro kompletní nebo částečnou tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení akustického komfortu. Vyrábí a dodává jej firma CIUR, a. s., již od roku 1991. 
Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz.
podle podkladů firmy CIUR, a. s.

Obr. 7: Zateplení podlahy bungalovu v severních ČecháchObr. 8: Skladební systém materiálů COMPRI® zahrnuje rovněž inteligentní membrány Pro climaObr. 9: Schéma možného použití kombinace Climatizeru Plus® a dřevovláknitých desek Udi v případě zateplení dřevostavbyObr. 10: Climatizer Plus® – foukaná tepelná a akustická izolace vyráběná na bázi celulózových vláken Obr. 11: Studie domuObr. 12: Kontrola objemové hmotnosti