Dřevěné a montované konstrukce, Zajímavá stavba

Dřevostavba se velkoryse otevírá do venkovního prostoru

Krytá terasa

Původní restaurace byla postavena kolem roku 1970 jako dřevostavba. A na stejném místě, v blízkosti vodní hladiny, nedávno vznikla restaurace nová – opět dřevostavba s jednoduchou konstrukcí. Její autoři zvolili subtilní dřevěné sloupy, které objektu dodávají lehkost a vzdušnost. Navíc také propojují pobytovou plochu s okolním prostředím.

„Dispozice vychází z modulu krychle o délce strany 3 m, krytá terasa nabízí variabilní uspořádání sezení. Součástí zázemí je kuchyně s dostatečně kapacitními sklady, vše uzpůsobené pro cateringovou formu provozu. Fasádní panely provozní části, původně uvažované v systému coil-brite, tedy leštěné hliníkové panely, byly z úsporných důvodů realizovány z cetris panelů. Venkovní textilní průsvitné rolety po obvodu terasy měly návštěvníky částečně ochránit před slunečními paprsky, větrem, deštěm a zároveň, při úplném zatažení, umožnit prostor dočasně vytopit externími zdroji tepla. K jejich realizaci zatím nedošlo,“ uvádí architekt Jiří Weinzettl.

Fasádní panely provozní části byly realizovány z cetris desek

Základovou konstrukci tvoří železobetonová deska, na které byly položeny izolace proti vlhkosti a pronikání radonu. Sloupy nosné konstrukce jsou zakotveny do základové desky, zavětrování objektu bylo provedeno v rovině dělicích stěn. Jejich nosný dřevěný rošt je oboustranně opláštěný.

Tuhost montovaného těžkého dřevěného skeletu tedy zajišťují stěny a střešní deska. Sloupy jsou z hoblovaného řeziva, plochou střechu tvoří příčle z dřevěných profilů. Jsou ukotvené do zhlaví sloupů a průvlaků.

Sloupy jsou z hoblovaného řeziva, plochou střechu tvoří příčle z dřevěných profilů. Kotvily se na zhlaví sloupů a průvlaky x Tuhost montovaného těžkého dřevěného skeletu zajišťují stěny a střešní deska

„Střešní konstrukci tvoří stropnice, spádové klíny a svlaky, pobité prkny. Na nich je hydroizolace z PE fólie. Když byla střecha hotová, začali jsme se stavbou příček, vylila se také roznášecí vrstva podlahy. V uzavřené provozní části se do podlahy vkládal podlahový EPS, do skladby stěn a střechy pak minerální tepelná izolace. Podlahu tvoří betonová deska, nášlapná vrstva je leštěný beton,“ dodává autor projektu.

Rybářská bašta má nosné konstrukce z otevřeného sloupkového systému

Investor: Výstaviště České Budějovice, a. s.
Autoři: Ing. arch. Veronika Indrová, Ing. arch. Jiří Weinzettl
Projekt: Ing. Michal Hamada
Dodavatel: Pila Martinice, s. r. o.
Užitná plocha: 529 m2
Zastavěná plocha: 547 m2

Situace
Půdorys

Z průběhu stavby

Detail založení stěn

-vis-
Foto: BoysPlayNice a archiv autorů

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 6/2023