Konference, semináře, Výplně otvorů

2. ročník konference ČKLOP – OKNA & DVEŘE 2022

13. října se v reprezentativních prostorách zámku Litomyšl uskutečnil 2. ročník konference České komory lehkých
obvodových plášťů na téma Okna, dveře – zkušenosti z praxe.

Cílem konference bylo, seznámit odbornou veřejnost se současným stavem legislativy, která se zásadním způsobem vyvíjí a mění v souběhu s požadavky na omezení energetické náročnosti budov a snižování dopadu na životní prostředí. Pro více jak 150 posluchačů bylo připraveno 13 odborných přednášek, které byly rozděleny do tří skupin se zaměřením na navrhování, výrobu a montáž oken.

Vysokou profesionální úroveň všech přednášejících ocenili hosté během vzájemných osobních setkáních a při odborných diskuzích.

Vhodně zvolené místo vzhledem k dobré dostupnosti pro zástupce firem a témata oslovující širokou odbornou veřejnost, to jsou benefity, na kterých Česká komora lehkých obvodových plášťů staví novou tradici podzimních odborných konferencí.

podle podkladů ČKLOP