Vybíráme z obsahu

Materiály

Využití druhotných surovin ve stavebních materiálech

Účelem využívání druhotných surovin ve stavebních materiálech je v první řadě snížení ekologické zátěže, dále dosažení ekonomických a energetických úspor. Druhotné suroviny lze využívat v různých stavebních materiálech, ať už se jedná o malty, betony, izolační materiály nebo materiály pro povrchové úpravy. V tomto příspěvku se zaměříme především na tepelněizolační materiály, protože právě k těmto materiálům […]

Plasty pro stavebnictví a architekturu 9 – Knihovny materiálů
Materiály

Plasty pro stavebnictví a architekturu 9 – Knihovny materiálů

Vztah mezi kulturou a materiály nejzřetelněji vyplývá z pojmenování civilizačních epoch podle materiálů – doba kamenná, bronzová a železná. Ve starověkých civilizacích nebylo zřetelné rozdělení oborů na vědu či umění. V té době především žádná věda, jak ji chápeme dnes, neexistovala. Nicméně bez znalostí termodynamických zákonů, krystalických struktur nebo fázových diagramů naši předci objevili […]

Nezařazené

Stavebnictví v prosinci 2007

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci meziměsíčně reálně o 0,7 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,7 %. Celková stavební produkce v prosinci meziročně vzrostla ve stálých cenách o 5,6 %, po vyloučení vlivu pracovních dní vzrostla o 7,2 % (v prosinci 2007 bylo o 1 pracovní den méně). Vývoj stavební produkce v jednotlivých směrech výstavby byl […]

Nezařazené

Stavebnictví v listopadu 2007

Celková stavební produkce v listopadu meziročně vzrostla ve stálých cenách o 7,0 %, po vyloučení vlivu pracovních dní vzrostla o 5,4 % (v listopadu 2007 bylo o 1 pracovní den více). Stavební produkce vzrostla ve všech sledovaných směrech výstavby kromě ostatních prací. V listopadu výrazně vzrostla produkce inženýrského stavitelství, zejména na opravách, modernizacích a rekonstrukcích silnic, což […]

Nezařazené

Stavebnictví v říjnu 2007

Celková stavební produkce v říjnu meziročně vzrostla ve stálých cenách o 3,5 %, po vyloučení vlivu pracovních dní vzrostla o 2,0 % (v říjnu 2007 bylo o 1 pracovní den více). Stavební produkce vzrostla ve všech sledovaných směrech výstavby kromě inženýrského stavitelství a ostatních prací. Růst stavební produkce podpořilo především […]

Nosná sláma a CO2 neutrální dům
Materiály Zděné konstrukce

Nosná sláma a CO2 neutrální dům

Tom a Jerry, dvě družice vypuštěné na zemský orbit americkou společností NASA a německou kosmickou agenturou Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, poskytly poprvé v historii vědcům důkazy o tom, že se ledy Antarktidy podstatně zmenšují [6]. V březnu 2006 vědci z Coloradské univerzity v Boulderu publikovali výsledky analýzy založené na měření družic, které potvrdily, že momentální […]

Střešní nástavby I – nezbytné předpoklady pro realizaci střešních nástaveb
Střechy Technologie

Střešní nástavby I – nezbytné předpoklady pro realizaci střešních nástaveb

V posledních patnácti letech došlo v České republice ke značným společenským a ekonomickým změnám, které ve svém důsledku podstatným způsobem ovlivňují charakter a vývoj měst. S tím souvisí poptávka po bytech, nájemních administrativních prostorech a občanské vybavenosti. Tam, kde je poptávka po bytech vyšší než nabídka, jsou hledány způsoby nové […]

Legislativa

Nový stavební zákon

Dnem 1. 1. 2007 vstupuje v účinnost nová právní úprava územního plánování a stavebního řádu včetně nové právní úpravy vyvlastnění, která nahradí dosavadní zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a soubor jeho prováděcích předpisů. Dochází tak k zásadní legislativní změně na daném úseku po třiceti letech působení starého a několikrát novelizovaného […]

Občanské solární elektrárny
TZB

Občanské solární elektrárny

S projekty, kdy skupinka občanů dá dohromady peníze a pořídí si společnou sluneční elektrárnu, přišla v polovině devadesátých let minulého století iniciativa kolem Hanse Josefa Foella, současného poslance německého spolkového parlamentu. I na začátku dění, kdy investice do fotovoltaických technologií nebyla tak výhodná jako dnes, hrály velkou roli osvícené radnice. Právě […]