Vybíráme z obsahu

Nezařazené

Stavebnictví v září 2007

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září meziměsíčně reálně o 0,6 % nižší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,4 %. Celková stavební produkce v září meziročně klesla ve stálých cenách o 1,8 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 0,3 % (v září 2007 bylo o 1 pracovní den méně). Snížení stavební produkce bylo ovlivněno zejména poklesem inženýrského […]

Chybné technologické postupy při rekonstrukcích oken a dveří
Poruchy Výplně otvorů

Chybné technologické postupy při rekonstrukcích oken a dveří

Platné ČSN definují, jakým způsobem má být ošetřena připojovací spára mezi oknem a ostěním. Přesto je však současná situace v této oblasti alarmující – přibližně 90 % montáží oken je prováděno zcela nevyhovujícím způsobem. Proč je tedy jen zhruba deset procent oken montováno správně? Prvním z důvodů může být fakt, že […]

Sanácia strešnej konštrukcie objektu zimného štadióna vo Zvolene
Poruchy Střechy

Sanácia strešnej konštrukcie objektu zimného štadióna vo Zvolene

Zimný štadión vo Zvolene upútal na seba pozornosť začiatkom roku 2006, keď došlo k ohrozeniu jeho bezpečnej prevádzky. Strešná konštrukcia dosiahla v strede rozpätia priehyb až 550 mm. Článok sa zaoberá návrhom rekonštrukcie strešenej konštrukcie zimného štadióna. Pôvodná strešná konštrukcia, tvorená lepenými drevenými nosníkmi, bola podľa posudkov odborníkov nevyhovujúca pre medzné stavy […]

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity
Poruchy Zděné konstrukce

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity

Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou. Typů technické seizmicity existuje celá řada – strojní zařízení, dopravní prostředky, trhací práce, na poddolovaném území pak důlní otřesy atd. Pokud jde o četnost vlivů technické seizmicity, není tato v žádném případě zanedbatelná. Například pokud jde o důlní otřesy na území ostravsko-karvinského […]