Téma – Revize norem požární bezpečnosti staveb

Téma – Revize norem požární bezpečnosti staveb

Revize norem požární bezpečnosti staveb a požadavky na zateplované stavby

V letech 2008 až 2009 probíhá rozsáhlá revize návrhových norem požární bezpečnosti staveb. Nově jsou formulovány zejména požadavky na požární charakteristiky zateplovacích systémů, jejich úroveň i způsob zkoušení. Mění se i způsob určování druhu konstrukčních částí a definice nehořlavých hmot. Obsahem článku jsou ty změny norem, které se bezprostředně dotýkají regenerace panelové výstavby. […]