Zajímavá stavba

Uklidňující bílá fasáda na restauraci s vlastním lesem

Plynulý a dynamický vzhled novostavby firemní restaurace rakouské společnosti WALTER GROUP umocňuje hliníková provětrávaná fasáda PREFA s vlnovým profilem. Tři různé typy lisovaných profilů v bílém odstínu se vymykají ze všednosti okolních průmyslových a skladových hal na okraji Wiener Neudorfu, který je považován za jednu z nejprůmyslovějších oblastí v rámci střední Evropy.

Skok do jiného světa

Innsbrucké studio dreiplus Architekten, které restauraci WALTER GROUP navrhovalo a současně ji i provozuje, stálo před nelehkým úkolem začlenit do prostoru pozemku obklopeného silnicemi a průmyslovými budovami ideovou stavbu. I přes vysokou míru industrializace vycházeli z přírodních kvalit okolí Wiener Neudorfu a zohlednili typickou místní parkovou krajinu a množství vodních ploch. Vsadili na pětiúhelníkový tvar budovy, který koresponduje s hraničními liniemi pozemku, zaoblené hrany, čistě bílou fasádu z lisovaných profilů a otevřené atrium uvnitř objektu. Thomas Heil, spoluzakladatel studia dreiplus Architekten dodává, že prostorově budovu orientovali hlavně směrem dovnitř. I proto do středu stavby umístili obdélníkové atrium o rozloze 360 metrů čtverečních a společně se specialisty na lesní porosty ze společnosti Green4Cities zde vytvořili reálný rakouský smíšený les. „Zajímala nás symbióza přírody a netradičního architektonického prostoru,“ vysvětluje ojedinělý přístup Thomas Heil.

Lesní oáza pro únik z každodennosti

Celý vnitřní prostor inklinuje směrem k přívětivé, chladivé lesní mýtině, která dává zapomenout, že rušný přivaděč k jižní vídeňské dálnici je odsud vzdálen necelou minutu. Lesní prostředí zlepšuje vnitřní klima a stromy zásobují restauraci lesní vůní a čistým vzduchem. Místo, kde se můžete zhluboka nadechnout a relaxovat! Pro zaměstnance je to vítaná změna každodenního kancelářského života. Mohou zde načerpat nové síly. V závislosti na počasí umožňují velká prosklená průčelí vnitřní dvůr zcela otevřít a přírodu návštěvníkům ještě více přiblížit. Díky tomu se „lesní oáza“ stala jedním z koncepčních a prostorových prvků restaurace WALTER GROUP, kde les má značný vliv na kvalitu pobytu hostů v restauraci.

Fasáda jako jedinečný čárový kód

Zdánlivě centralizované pojetí prostorového uspořádání restaurace je umocněno i vnější fasádou, která má doslova nepravidelně pravidelný vzhled. Horizontálně orientované hliníkové profily jsou nápadné, a přitom velmi elegantní. Zdálky působí zcela homogenně avšak zblízka je patrné, že architekti použili vícero vlnových profilů. Ve spolupráci s dodavatelem fasády, společností PREFA, byly vytvořeny tři individuální profily, které se liší různou výškou vln. Jejich střídání vytváří zvláštní vizuální efekt, jelikož profily byly instalovány vedle sebe tak, že spolu netvoří žádný jasně daný systém. Záměrem totiž bylo, aby se jednotlivé vlnové profily nedaly identifikovat. Spolu tak vlny připomínají čárový kód, který se táhne okolo celé budovy. Za účelem zvýraznění byly bílé profily s vlnou použity i uvnitř restaurace, čímž byla elegance vnější fasády elegantně přenesena rovněž do interiéru.

O projektu:
Země: Rakousko
Objekt, místo: restaurant, Wiener Neudorf
Typ stavby: novostavba
Architekti: dreiplus Architekten ZT GmbH
Realizace: Heidenbauer
Typ fasády: speciální profil a Profilwelle (profil s vlnou)
Barva fasády: čistě bílá
FOTOGRAFIE: Croce & WIR