Dřevěné a montované konstrukce, Zajímavá stavba

Chalupa v Jizerských horách

Objekt je řešen jako dřevostavba založená na betonových pasech, posazená na soklu z betonových tvárnic. Dřevo se uplatňuje plošně v celém interiéru pohledovou biodeskou na stěnách, stropě a střeše. Dřevěné jsou i vnitřní dělicí stěny.

Návrh domu určeného k rekreaci vychází z podoby místní tradiční chalupy, zároveň ale uspokojuje současné standardy užívání. K podélné hmotě jednopodlažního, nepodsklepeného objektu se sedlovou střechou ve sklonu 45° je na severní straně přistavěno zádveří se skladem zastřešené pultovou střechou ve sklonu 19°. Hlavní vstup do domu je situován ze západní strany přístavku přes kamenné plato a vyrovnávací stupně ze vstupní podesty. Na východní straně přístavku je umístěn vedlejší vstup na zahradu. Dispozice domu je symetricky rozdělena na třetiny. V jejím středu je situováno zázemí se saunou a navazující terasou, na západním kraji je obytný prostor s kuchyní, jídelním koutem a krbem, na druhé – východní – straně pak ložnice až pro čtyři osoby: obě místnosti jsou otevřené do krovu. K přespání slouží i podkroví umístěné nad zázemím uprostřed, které je přístupné schodištěm z obytného prostoru.

Novostavba chaty na svažitém pozemku v Jizerských horách má podobu tradiční chalupy
Částečně krytá terasa je zapuštěná mezi obytné místnosti a otvírá se do zahrady

Konstrukce domu je z panelového systému Novatop, který využívá dřevěnou biodesku ve vnitřních prostorech jako pohledovou, a to jak na stěnách, tak na pobití krovu. Jedná se o dřevostavbu z dřevěných masivních panelů z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber) tl. 84 mm. Obvodové panely jsou zatepleny minerální vlnou o celkové tloušťce 200 mm a opatřeny dřevěnou provětrávanou fasádou ze svislých smrkových palubek tl. 19 mm v tmavomodré barvě. Spáry prken jsou překryty dle místní stavební tradice dřevěnou lištou. Celková tloušťka obvodových stěn tak činí 385 mm. Vnitřní nosné stěny jsou ze shodných dřevěných masivních panelů tl. 84 mm.

Tmavě modrou barvu fasády rozbíjejí bílé okenní rámy. Okna jsou přetažena přes rohy

Strop nad středním traktem domu je z dřevěných masivních panelů tl. 116 mm. Šikmá sedlová střecha hlavního objemu domu je z dřevěných panelů šířky 2500 mm. Jejich konstrukci tvoří podhledová biodeska o síle 27 mm a žebra z KVH hranolů rozměrů 60/240 mm. Mezi hranoly a částečně nad nimi je umístěna tepelná izolace z minerální vlny o celkové tl. 300 mm. Nad tepelnou izolací je provětrávaná mezera z latí zaklopená OSB deskou o tl. 25 mm. Stejně tak střecha nad přístavkem je z obdobných panelů, kde žebra KVH hranolů mají rozměr 80/160 mm a tloušťka tepelné izolace 160 mm.

Ze smrkové biodesky jsou vyrobeny také dveře, schodiště, parapety i nábytek. Ze stejnorodého pozadí pak vystupuje výraznou barevností vestavěný nábytek z lakované MDF – kuchyň a skříně. Vnitřní podlahy jsou z cementové stěrky světle šedé barvy, navazující terasa u jižního průčelí z modřínových prken.

Situace a půdorys

Řez příčný a řez podélný

Vše, co je součástí oken, je v barvě bílé: dřevěné okenní rámy, dřevěný parapet, dřevěné žaluzie a okenice a dále obklad pevného rohu okna. Výjimku představuje lineární střešní okno, umístěné ve střední části střechy směrem k jihu.

Skládá se z fixního horizontálního pásu zasklení, na jehož obou stranách jsou otevíravá střešní okna. Okenní rámy jsou v barvě střechy z asfaltových pásů tmavošedé barvy. Dřevěná okna bílé barvy jsou kombinací fixního bezrámového zasklení a otevíravých křídel se zaklením z trojskla. V obou hlavních místnostech akcentuje jejich panoramatický tvar různorodou kvalitu výhledu. Francouzská okna na terasu jsou také dřevěná otevíravá, ve stejném systému.

Podkroví je přístupné po schodišti umístěném v obývacím pokoji x Koupelna se saunou

Vytápění je navržené podlahové – elektrickými topnými kabely ve všech místnostech přízemí. Dvě čidla – prostorové a podlahové – umožňují řízení ze vzdáleného zdroje (PC). Do sítě jsou proto vřazeny regulátory teploty pro jednotlivé místnosti.

Dešťová voda ze střechy je odváděna pomocí svodů do dvou vsakovacích štěrkových těles.
Dům má vlastní studni a čistírnu odpadních vod, napojený je rovněž na vodovodní řad.

Obytný prostor s kuchyní, jídelnou a krbem je orientovaný na západ
Ložnice s možností přespání až čtyř osob směřuje na východ
K přespání slouží i podkroví umístěné nad zázemím uprostřed dispozice

Dům je i s parkovací plochou do svahu usazen tak, aby vyžadoval jen minimální terénní úpravy.

Opěrná zeď na severu je z místní žuly. Nízké zídky stejně jako sokl domu jsou opatřeny šedou stěrkou. Povrch parkovací plochy dimenzované pro čtyři automobily tvoří žulový perk. Pozemek je ponechán bez oplocení.

Místo: Jizerské hory
Investor: soukromá osoba
Architekt: Markéta Cajthamlová, Architektonická projekční kancelář
Spolupráce: Petra Soukalová, Petra Pelešková
Realizace a výrobní dokumentace: 3AE
Návrh zahrady: Magdaléna Myšková Kaščáková
Realizace zahrady: Gabriel
Projekt: 2019–2020
Dokončeno: 2022
Plocha pozemku: 6035 m2
Zastavěná plocha: 150 m2
Hrubá podlahová plocha: 120 m2
Užitná plocha: 140 m2
Obestavěný prostor: 650 m3
Foto: Ester Havlová

Nároží – osazení rohového sloupku x Návaznost terasy k domu

Dům je konstruován jako dřevostavba z dřevěných masivních panelů z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber) tl. 84 mm
Konstrukci dřevěných střešních panelů o šířce 2500 mm tvoří podhledová biodeska o síle 27 mm a žebra z KVH hranolů rozměrů 60/240 mm
Nad prvním monolitickým stupněm betonových základů jsou vyzděny zídky z betonových prolévaných tvárnic, které tvoří sokl domu nad terénem

Krytina střechy je povlaková, z asfaltových pásů x Lineární střešní okno je umístěné ve střední části střechy směrem k jihu. Skládá se z fixního horizontálního pásu zasklení, na jehož obou stranách jsou otevíravá střešní okna x Obvodové panely budou zatepleny minerální vlnou o celkové tloušťce 200 mm a opatřeny dřevěnou provětrávanou fasádou ze svislých prken tl. 19 mm

Nadpraží – otevíravý díl okna x Hřeben – řešení větrání střechy x Nadpraží – bezrámový fixní díl okna

Markéta Cajthamlová,
Petra Soukalová

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 6/2023