Zajímavá stavba

Černobílý dům se inspiruje tradicí

Jak postavit v malé obci rodinný dům, který bude hovořit současným jazykem, a zároveň přitom vychází z tvarosloví vesnických staveb? Tuto stavbu definují dvě převýšené hmoty, které vytvořily vnitřní atrium. Autoři je pojmenovali jako Dvě věže – jejich černé siluety skutečně vytvářejí dojem, že něco střeží. Tmavé dřevěné fasády doplňují tmavé plechové střechy, které věžím dodávají lehkost a eleganci.

„Navrhli jsme dům, který je svým prostorovým uspořádáním současně uzavřený i otevřený. Atrium vytváří soukromý uzavřený svět, dům se ovšem otevírá i do okolí, zejména do zahrady. Svým tvarem tak reaguje na poměrně hustou budoucí zástavbu v rozvíjející se části obce,“ říká Jana Stachová z ateliéru boq architekti.

Dům definují dvě hmoty v černé barvě. Vytvářejí prostor atria, které vymezují jednoduché bílé kvádry. Vznikla tak uzavřená kompaktní stavba, odkazující k tradiční venkovské architektuře a stavením, která mají vnitřní dvůr mezi obytným domem a stodolou nebo dalšími hospodářskými budovami.

Černá a bílá

V exteriéru se ke slovu dostávají dva základní materiály – sedlové hmoty jsou opláštěny opalovaným dřevem a zastřešeny plechovou krytinou, doplňující kvádry mají bílou omítku. Pod domem je vytvořen terénní zádlab, který propojuje vnitřní atrium se zahradou. Zároveň se do tohoto prostoru otevírají polosuterénní herna a hudebna.

Atrium vytváří soukromý svět

Stavební řešení

Objekt je založen na betonových pasech spojených se základovou deskou, jeho nosný systém tvoří kombinace stěn z cementopískových tvárnic a skládaného stropu z POT nosníků a MIAKO vložek. Celý objekt byl z vnější strany opatřen EPS izolací včetně ploché střechy, konstrukce šikmých střech je ze sbíjených vazníků, zateplena mezi krokvemi nebo v podhledu.

Sedlové střechy mají lehkou plechovou krytinu, která svými čistými liniemi navozuje dojem falcované střechy. „Krytina SATJAM Rapid respektuje požadavky soudobé architektury na jednoduchý design střešní plochy. Oproti falcované krytině není její instalace tak náročná – pásy jsou tvarovány tak, že se do sebe pouze zacvaknou bez nutnosti použití falcovačky nebo jiných speciálních nástrojů. V kombinaci s velkým formátem krytiny tím může být vlastní realizace urychlena,“ uvádí Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech.

Použité materiály střechám dodávají pevnost, odolnost vůči mechanickému poškození i povětrnostním vlivům a dlouhou životnost. Zároveň jsou střechy lehké, takže nepřitěžují konstrukci krovu.

Schéma řešení
Sedlové střechy mají lehkou plechovou krytinu s čistými liniemi

Skladba šikmé střechy z krokví

● Falcovaná titanzinková krytina, separační vrstva s hydroizolací
● OSB deska
● Kontralatě, kotvené od krokví
● Difuzní otevřená fólie
● Dřevovláknitá deska
● Krokve, izolace mezi krokvemi
● Fólie s hliníkovou vrstvou, parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrtsva
● Sádrokartonový podhled

Skladba šikmé střechy ze sbíjených vazníků

●  Falcovaná titanzinková krytina, separační vrstva s hydroizolací
●  OSB deska
●  Kontralatě kotvené do sbíjeného vazníku
●  Difuzní otevřená fólie, doplňková hydroizolační vrstva
●  Sbíjený vazník

-vis-
Foto: Tomáš Dittrich

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 1/2024