Zajímavá stavba

Ateliér A8000 a organizátor festivalu Maker Faire mění areál českobudějovické výtopny na největší český FabLab

Areál provozovaný Teplárnou České Budějovice vstupuje do 21. století. Vznikne zde multifunkční technologický, edukační a komunitní komplex. FabLab s celoročním provozem, vysokoškolské koleje, kvalitní veřejný prostor i komunitní centrum. Ateliér A8000 se zúčastnil architektonického soutěžního workshopu na podobu Energetického parku České Budějovice. Zvítězil v jedné ze tří částí soutěže, porotu nejvíce zaujala jeho vize dalšího využití teplárenského areálu. Proměna lokality by měla být hotova zhruba do roku 2030. 

Teplárnu České Budějovice čeká kompletní proměna. Tento podnik v majetku statutárního města České Budějovice by měl nejpozději do roku 2028 postupně ukončit spalování tradičního hnědého uhlí a nahradit ho místně dostupnými bezemisními a obnovitelnými zdroji energie. V brownfieldu po dosluhující uhelné výtopně Vráto nově vyroste zařízení na energetické využití odpadu neboli ZEVO. Společnost ZEVO Vráto proto, po vydání kladného stanoviska EIA, vyhlásila soutěžní workshop na Energetický park České Budějovice, který měl tři soutěžní části – návrh obvodového pláště vlastního objektu ZEVO (1), zpracování ideové vize pro další využití uvnitř areálu (2) a zpracování ideové vize na zpřístupnění cenné okolní krajiny (3). Ateliér A8000 zvítězil v druhé části soutěže – porotu nejvíc zaujal jeho návrh udržitelné proměny části objektů z roku 1989 na FabLab s celoročním provozem. Návrh vznikl ve spolupráci ateliéru A8000, krajinářského studia Krejčiříkovi a organizace Make More, která stojí mimo jiné za českou sítí festivalů Maker Faire. Vítězem první a třetí části soutěže, architektonického návrhu pláště ZEVO a pojetí okolní krajiny, se stal česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects ApS. Všechny soutěžní návrhy si může veřejnost detailně prohlédnout na výstavě, která se koná od 25. do 28. března v areálu ZEVO Vráto.  

Ne destrukce, ale evoluce. Ateliér A8000 přistupuje ke stávajícímu energetickému brownfieldu citlivě a udržitelně. Existující budovy, konstrukce a zařízení navrhuje z velké části zachovat a naplnit novým životem v areálu i mimo něj. Novou atraktivitu nevytváří uměle, ale staví ji na existujících kvalitách místa, které dále rozvíjí. Vychází přitom z DNA lokality. Část se starou výtopnou navrhuje vyčlenit majetkově i provozně a objekt transformovat jako FabLab – multifunkční centrum pro setkávání, vzdělávání, technologie, výzkum, práci i zábavu. Místo se tak polidští, oživí a propojí s lokálními partnery i místní komunitou. „Náš návrh naplňuje všechny tři pilíře udržitelnosti – ekonomický, sociální i environmentální. Chceme zde vytvořit trvalý život, který bude vycházet z potřeb místních a povede k rozvoji východní částí Českých Budějovic v živou část města,“ vysvětluje Martin Krupauer z ateliéru A8000. 

Industriální a dnes těžko dostupné území má totiž díky své poloze mezi dálnicí a hlavní železniční tratí potenciál stát se moderní součástí města. Právě FabLab by mohl iniciovat tuto transformaci a spolu s lokálními partnery z oblasti vědy, vzdělávání a průmyslu vytvořit udržitelný destinační bod i místo setkávání pro místní komunitu. 

FabLab je celosvětová síť výrobních laboratoří nebo dílen, která v sobě zahrnuje moderní technologie i klasické nástroje. Slouží široké veřejnosti, výzkumníkům, inženýrům, podnikatelům i studentům a žákům. Českobudějovický FabLab se zaměří na technologie, vzdělávání, inovace, vývoj prototypů, podnikání, ale i setkávání a zábavu. Nabídne coworkingová místa, komunitní eventy, kavárnu, společenské akce v sále, kino, příměstský tábor, nejrůznější besedy, dílny, workshopy i semestrální kurzy.  

„České Budějovice a celý region získají skrze FabLab silnou organizaci reagující na potřeby moderní doby jak z hlediska vzdělávání, tak i výzkumu, podnikání, dostupnosti čistých energií a mobility. Vytvoří zároveň prostor pro seberealizaci a kreativní rozvoj široké veřejnosti a bude komunitním centrem východní části města. Tento jinde úspěšný koncept umožní studentům, podnikavcům a výzkumníkům stát se konkurenceschopnými na mezinárodním poli a vytvoří robustní inovační infrastrukturu. Propojením místních vzdělávacích, akademických, výzkumných a inovačních institucí posílí tradičně silná technologická a biologická témata regionu a otevře nové příležitosti. FabLab ve spojení se ZEVO a dalšími firmami může vytvořit unikátní a respektovanou instituci s mezinárodním renomé například právě v oblasti biotechnologií nebo oběhového hospodářství,“ říká Ondřej Kašpárek z organizace Make More. Ta aktuálně připravuje největší konferenci otevřených dílen na světě FAB2025, která se bude konat právě v Českých Budějovicích. 

Do severovýchodního rohu areálu jsou umístěny vysokoškolské koleje pro nedalekou VŠTE ČB. Konstrukčně se jedná o utilitární modulovou výstavbu, s možností etapizace. Studenti ocení výhledy do okolní krajiny s rybníky, zelené střešní terasy i studovny vzájemně propojené mezi sebou lávkami z recyklovaných konstrukcí dopravníků uhlí. Uvažováno je až o 250 lůžkách. Propojení s vědeckým a komunitním zázemím FabLabu přinese do areálu celoroční a celodenní život. 

Budoucí ZEVO má také velkou výhodu v tom, že zde lze nadále pracovat se zbytkovým teplem a dostatkem obnovitelné elektřiny. Nabízí se proto propojení s výzkumnými i produkčními skleníky provozovanými přímo v místě. „Náš návrh mění negativní vnímání místa občany. ZEVO získá další přidanou hodnotu a bude vnímáno jako příležitost pro jedinečné vzdělávání, kulturní a společenský hub s regionálním přesahem, jako je tomu ve stovkách evropských metropolí,“ dodává architekt Martin Krupauer. 

Momentálně je projekt rozvoje areálu ve fázi dopracování ideové vize a bude následovat architektonická studie. 

Autorský tým proměny bývalých objektů výtopny: 
Autoři A8000: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Martin Sedmák
Spolupracující tým A8000: Lucie Formanová, Matúš Pastor, Bernadeta Szalaiová, Jana Březinová
Spolupráce na koncepci FabLabu: MakeMore s. r. o. – Vojtěch Kolařík, Ondřej Kašpárek 
Spolupráce landscape: Ateliér Krejčiříkovi s. r. o. – Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková, Alexandra Kuklová
Investor: ZEVO Vráto, a. s.