Technologie

Digitální a elektronické podklady pro navrhování konstrukcí ve stavebním systému HELUZ

HELUZ Selektor konstrukcí

Společnost HELUZ dlouhodobě pracuje na technických podkladech pro navrhování a provádění budov. Příklon k využívání elektronických a digitálních podkladů koresponduje s obecným vývojem informačních technologií. Společnost HELUZ se digitalizaci technických podkladů intenzivně věnuje. Díky digitalizaci dat vznikají nové podklady pro navrhování budov, které přinášejí mnohé výhody pro sdílení dat mezi výrobcem a projektantem. Mezi ně patří rychlost získání potřebné informace, přesnost a aktuálnost. Pro využívání těchto výhod opro- ti zastarávajícím tištěným dokumentům je třeba aktivně sledovat i vývoj v technických podkladech HELUZ určených pro projektanty, architekty a stavební firmy. Mezi hlavní technické podklady HELUZ patří:

HELUZ Selektor konstrukcí – vstupní brána k technickým informacím pro stavební odborníky

HELUZ Galerie CAD detailů – typové CAD detaily dostupné v různých souborových formátech

HELUZ Podklady pro BIM softwary – offline a online nástroje pro využití v BIM softwarech

HELUZ Selektor konstrukcí

HELUZ Selektor konstrukcí je webový nástroj založený na digitalizaci technických dat konstrukcí a výrobků společnosti HELUZ. Jedná se o vstupní bránu k technickým podkladům pro stavební odborníky. Nabízí zobrazení technických vlastností zdiva, stropů a komínových systémů. Primárně se jedná o data konstrukční, která potřebují projektanti pro konkrétní návrh konstrukcí. Samozřejmě na HELUZ Selektoru konstrukcí si lze zobrazit vlastnosti i jednotlivých výrobků. Selektor konstrukcí nabízí další možnosti, které běžně používáme, jako je filtrování přes potřebné vlastnosti konstrukce či výrobku. Umožňuje provádět vzájemné porovnání až čtyř konstrukcí či výrobků a případně i tisk technických dat v PDF formátu. Vedle technických parametrů konstrukcí a výrobků webový nástroj nabízí ke stažení potřebné další technické podklady, jako jsou odborné příručky pro navrhování a provádění konstrukcí, statické výpočtové programy, montážní návody a výrobkové legislativní dokumenty. V samostatné sekci „BIM“ jsou dostupné podklady pro BIM softwary, jako je Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit a Nemetschek Allplan. Pochopitelně jsou na tomto webu uvedena i další důležité prokliky na další weby, jako je HELUZ Galerie CAD detailů či YouTube kanál na kontakty technických poradců.

https://selektorkonstrukci.heluz.cz

HELUZ Galerie CAD detailů

HELUZ Galerie CAD detailů obsahuje spoustu konstrukčních typových detailů, které si je možné prohlížet, vzájemně sdílet či si je stáhnout. HE- LUZ Galerie CAD detailů obsahuje konstrukční detaily různých konstrukcí pro různé druhy budov. Konstrukční detaily jsou stále doplňovány a případně revidovány na základě zpětné vazby. Vedle digitálních podkladů se jedná o mocný nástroj pro navrhování budov ze stavebního systému HELUZ. Pro rychlé sdílení konstrukčních detailů lze na mobilních zařízeních využít sdílení přes oblíbenou aplikaci WhatsApp a klasicky přes e-mailového klienta.

https://cadgallery.heluz.cz/

HELUZ BIM podklady

Společnost HELUZ se již řadu let věnuje vývoji „offline“ podkladů pro nejrozšířenější BIM softwary, kterými jsou Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit a Nemetschek Allplan. Nabízí „knihovny“ pro tyto softwary, které jsou pravidelně aktualizovány nejen z pohledu doplňování či zalistování výrobků, ale jsou aktualizovány s ohledem na praktické využívání při práci projektantů. Díky digitalizaci dat jsou doplňovány i potřebné negrafické informace ke konstrukcím a objektům. Dalšími „online“ překlady HELUZ pro BIM softwary jsou pluginy, které umožňují práci s konstrukcemi a objekty přímo v projekčním softwaru. Mezi užitečnou novinku patří „Doplněk ostění a překlady HELUZ“, který nabízí automatizovaný návrh překladů, použití tzv. doplňkových cihel kolem stavebních otvorů a provádění kontroly návrhu. To vše je propojeno s následným generováním počtu jednotlivých prvků, resp. objektů pro výkaz výměr. Tento doplněk přináší možnost vytvořit kladecí plán doplňkových cihel na „pár kliknutí“.

Důležité – aktuálnost a oficiální zdroje

V rámci správného používání technických podkladů je třeba věnovat pozornost jejich aktuálnosti a v potřebě používání oficiálních dat výrobce HELUZ. Ta jsou vždy dostupná na webové stránce https://selektorkonstrukci.heluz.cz a u technic- kých poradců HELUZ. Technické podklady společnost HELUZ neustále vyvíjí jednak na základě poznatků z vlastního vývoje, zpětné vazby ze staveb a od stavebních profesionálů, tak i na základě aktualizování technických norem a sledování vývoje ve stavebnictví. Podle podkladů společnosti HELUZ.

Sekce BIM podkladů na HELUZ Selektor konstrukcí
Prostředí doplňku v ArchiCADu „Doplněk ostění a překlady HELUZ“

Podle podkladů společnosti HELUZ