Štítek: stavební předpisy

Legislativa

Brněnské stavební předpisy

Brněnské stavební předpisy (BSP) budou vydány jako nařízení statutárního města Brna a částečně nahradí prováděcí předpisy stavebního zákona. Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci 2024, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady […]