Štítek: Sikagard

Materiály

Sikagard®-7000 CR: Spolehlivé řešení pro záchytné a havarijní jímky

V průmyslových provozech jsou záchytné a havarijní jímky klíčovými konstrukcemi, které zajišťují sekundární ochranu proti únikům chemických látek a minimalizují tak riziko ekologických katastrof. Jsou nepostradatelné v široké řadě provozů, kde se nakládá s chemikáliemi. Jímky jsou nejčastěji konstruovány z monolitického betonu, který není dostatečně chemicky odolný a nepropustný. Naprosto […]