Materiály

Sikagard®-7000 CR: Spolehlivé řešení pro záchytné a havarijní jímky

V průmyslových provozech jsou záchytné a havarijní jímky klíčovými konstrukcemi, které zajišťují sekundární ochranu proti únikům chemických látek a minimalizují tak riziko ekologických katastrof.

Jsou nepostradatelné v široké řadě provozů, kde se nakládá s chemikáliemi. Jímky jsou nejčastěji konstruovány z monolitického betonu, který není dostatečně chemicky odolný a nepropustný. Naprosto klíčovou roli proto hraje volba vhodného ochranného a hydroizolačního systému. Ten musí být nejen chemicky a mechanicky odolný, ale také pružný za všech klimatických podmínek. Systém musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1504-2, ČSN EN 13529. V Německu je nutnost splnit velmi náročné zkoušky podle směrnice WHG.

Sikagard®-7000 CR
(dříve MasterSeal 7000 CR):
Inovativní materiálová báze Xolutec®
Hydroizolační a ochranný systém Sikagard®-7000 CR představuje vrchol technologických inovací v oblasti záchytných jímek. Tento špičkový výrobek vyvinula v roce 2017 společnost MBCC Group, světový lídr v oblasti stavební chemie, a byl cíleně navržen tak, aby překonal průmyslové standardy a nově definoval přístup k ochranným konstrukcím.

Výhody systému Sikagard®-7000 CR (dříve MasterSeal 7000 CR)
1. Vysoká chemická odolnost:
Sikagard®-7000 CR se může pochlubit bezkonkurenční schopností odolávat široké škále chemikálií, které se vyskytují v průmyslovém prostředí. Odolává více než 200 nejběžnějších chemikálií a směsí, vč. koncentrovaných kyselin, louhů a rozpouštědel.

2. Vysoká trvanlivost: Díky robustnímu materiálovému složení vyniká systém Sikagard®-7000 CR dlouhou životností. Odolává praskání, netěsnostem a poškozením způsobeným působením chemických látek a mechanickým namáháním, čímž účinně prodlužuje životnost podkladní betonové konstrukce. Snížené náklady na údržbu a obnovu systému se promítají do významných dlouhodobých úspor.

3. Bezešvá izolace: Aplikací systému Sikagard®-7000 CR vznikne bezešvá, monolitická membrána. Tím se eliminují spoje a švy, které jsou často slabými místy v záchytných vanách. Zvýšená integrita snižuje riziko netěsností a poruch.

4. Spolehlivá pružná hydroizolace: Systém Sikagard®-7000 CR je navržen tak, aby tvořil pružnou nepropustnou bariéru i za působení hydrostatického tlaku. V případě rozlití nebo úniku zabraňuje pronikání nebezpečných látek, zadržuje je v jímce a zabraňuje znečištění životního prostředí.

5. Snadnost použití: Sikagard®-7000 CR lze bez problémů aplikovat na různé povrchy, včetně betonu a oceli. Snadná a rychlá aplikace výrazně zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady na pracovní sílu, což z něj činí praktickou volbu pro různé průmyslové oblasti. Lze jej aplikovat na vlhký beton i při vysoké vzdušné vlhkosti.

6. Závazek k udržitelnosti: V naší společnosti klademe mimořádný důraz na udržitelnost. Sikagard®-7000 CR je s tímto závazkem dokonale v souladu. Prodloužená životnost výrazně snižuje potřebu obnovení systému, čímž se snižuje dopad na životní prostředí a šetří důležité zdroje.

Systém Sikagard®-7000 CR v nádrži ČOV a v silážním žlabu

Oblasti použití

Sikagard®-7000 CR přesahuje hranice průmyslových oblastí a nachází uplatnění v různých oborech:
1. Chemické provozy a rafinérie: Záchytné a havarijní jímky, kanalizace, sběrné jímky a lapoly, podlahy pod stáčecími místy.
2. Zemědělství: Sklady pevných hnojiv, silážní a senážní žlaby, jímky na kejdu a močůvku.
3. Odpadové hospodářství: Revizní tunely skládek, jímky na skládkové výluhy.
4. Vodohospodářský průmysl: Hydroizolace nádrží ČOV (komunálních i průmyslových) ve všech stupních čištění, kanalizace, vyhnívají nádrže a fermentory na bioplyn.

Závěr

Hydroizolační a ochranný systém Sikagard®-7000 CR definuje novou kvalitativní úroveň ochrany záchytných jímek v průmyslových odvětvích. Výjimečná chemická odolnost, bezkonkurenční trvanlivost a vynikající hydroizolační vlastnosti tak poskytují vyšší stupeň ochrany životního prostředí. Za posledních sedm let se prosadil na stovkách konstrukcí po celém světě.

Více informací naleznete ZDE.

Ing. PETR MARTÍNEK,
Sika MBCC CZ s. r. o.

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 2/2024