Štítek: literatura

Přednášky, exkurze

Flexible City: Cesta k cirkulárnímu městu

18/1/2024 | 19:00 | CAMP Města po celém světě se potýkají s postupným hromaděním ekologických krizí, ať už jde o globální změny klimatu, vymírání živočišných druhů, znečištění a postupné vyčerpávání přírodních zdrojů. Pokud chceme, aby se v našich městech dalo žít i v budoucnu, musíme pro tyto výzvy najít řešení. […]