Přednášky, exkurze

Flexible City: Cesta k cirkulárnímu městu

18/1/2024 | 19:00 | CAMP

Města po celém světě se potýkají s postupným hromaděním ekologických krizí, ať už jde o globální změny klimatu, vymírání živočišných druhů, znečištění a postupné vyčerpávání přírodních zdrojů. Pokud chceme, aby se v našich městech dalo žít i v budoucnu, musíme pro tyto výzvy najít řešení.

Kniha The Flexible City, kterou v loňském roce vydalo autorské duo Tom Bergevoet a Maarten van Tuijl se snaží tato řešení najít a popsat způsoby, jakými je možné docílit cirkulární městské ekonomiky a zajistit tak udržitelnost nejen evropských měst.

Jeden z autorů knihy – Tom Bergevoet ji už tento čtvrtek přijede představit do pražského CAMPu, kde bude spolu s návštěvníky akce probírat, jak do procesu klimatické adaptace zapojit širokou veřejnost a brát v potaz lokální odlišnosti jednotlivých měst.

Knihu The Flexible City najdete v nabídce PageFive. Vstupenky na čtvrteční setkání je možné zarezervovat ZDE. Upozorňujeme, že akce se koná v angličtině.